Yüksek Lisans Tez Listeleri

2019-2020
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ERAY AMASYAXIII. Yüzyıla Kadar Türklerde Avcılık Doç. Dr. Alpaslan AŞIK
2Sibel Gözel Orta Asya Petroglifleri Prof. Dr. Kubatbek Tabaldiev
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Meerim ASANBEKOVASosyal Sermayenin Müşteri İlişkileri Memnuniyeti üzerindeki Etkisi: Kırgızistan Bankacılık Sektörü ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ERKİNBEK KIZI CILDIZ‘MANAS’ DESTANI’NIN SAGIMBAY OROZBAKOV VARYANTINDA GEÇEN ARKAİK KELIMELERDoç. Dr. Taalaybek ABDİEV
2 Mustafa Said ARSLAN Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki Duygu Fiillerinin Eşdeğerliği Prof. Dr. Mehmet AYDIN
3FUNDA KIVILCIMAyım AYTBAYEVA'nın Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Gülcan ASANBEKOVAKIRGIZİSTAN’DA KADIN GAZETECİLERİN PROFİLİ VE MESLEKİ SORUNLARIYrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN
2Nazgül DOLOTKELDİEVACENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİ ÜZERİNDE ÇEKİLMİŞ FİLMLERDEKİ KADIN İMGESİDoç. Dr. Aslı YURDİGÜL
3Azize SEÇER2000 YILINDAN GÜNÜMÜZE KIRGIZ SİNEMASINDA ULUSAL KİMLİĞİN TEMSİLİ Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ASEM IDAYEVAÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)Prof. Dr. Kürşad YILMAZ
İslam Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nurgazı KIRGIZBAEVMATURİDİ DÜŞÜNCE GELENEĞINDE SİRACUDDİN EL-ÛŞÎ’NİN YERİDoç. Dr. Yusuf GÖKALP
Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1KAMILLA GUSENOVAAHISKA (MESHET) VE KIRGIZ ATASÖZLERİNDE KADIN KAVRAMI Öğr. Gör. Dr. Cıldız ALİMOVA
Sosyoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Adilet SIDIKOVKIRGIZİSTAN'DA TEBLİĞ CEMAATİ HAREKETİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİProf. Dr. Mustafa ORÇAN
Ingiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1CANIL ADİSBEKOVAIngiliz ve Kirgiz Folklorundaki Arketip Karakterler (Kral Arthur Efsanesinin ve Semetey Destanının Temelinde Dr. Kanıkei Kalieva

2018-2019
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Altınay ŞAMŞİYEVA1918-1920 YILLARINDA KIRGIZISTAN'IN KUZEYINDE SOVYET YÖNETIMINE KARŞI AYAKLANMALAR (ARŞIV BELGELERINE GÖRE)Yrd. Doç. Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Cazgül CAKAKOVAKIRGIZ VE TÜRK DİLİNDEKİ ŞAHIS ANLAMININ İŞLEVSEL-ANLAMSAL ALANIDoç.Dr.Burul SAGINBAYEVA
2Sabira İMAMALİYEVAESKİ TÜRK DİLİ (VII-XII y.y.) VE KIRGIZ DİLİNİN AĞIZLARINDAKİ DİL BENZERLİKLERİYrd.Doç.Dr.Nurdin USEEV
3Cakşılık Intımak Uulu“MANAS” DESTANINDAKI HAYVAN ADLARIYLA KURULAN EPITETLERIN KÜLTÜREL-DILBILIMSEL AÇIDAN İNCELEMESI”Yrd.Doç.Dr.Nurdin USEEV
4Aykerim KUBATBEK KYZYYUSUF HAS HACİB'İN "KUTADGU BİLİG" ADLI ESERİNDEKİ "DİL" KAVRAMININ ÇAĞDAŞ KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ EŞDEĞELİLİĞİDoç. Dr. Burul SAGINBAYEVA
5Azamat OMOROVKIRGIZ DİLİNDEKİ SEBEP, ŞART ANLAMLARININ İŞLEVSEL VE SEMANTİK ALАNIDoç. Dr. Burul SAGINBAYEVA
6Elnura USUPOVAKIRGIZ SÖZVARLIĞINDAKİ İSİMLERİN TARİHİ YÖNDEN ŞEKİLLENMESİDoç. Dr. Taalaybek ABDİEV
7Seçkin UYSALÇAĞATAY ŞAİRİ GUMNÂM’IN YAYIMLANMIŞ DİVÂNI (Çeviriyazı, İnceleme, İndeks)Prof. Dr. Mehmet AYDIN
8Yusuf GÜNDÜZBALBAY BAATIR DESTANININ YAZMASI (İNCELEME-METİN-DİZİN)Dr. Mirzat RAKIMBEK UULU
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nuriza ÇEKEEVADÖVIZ KURU POLITIKASI VE ONUN AÇIK EKONOMIDEKI MAKROEKONOMIK ETKILERI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞIYrd. Doç. Dr. Damira BAYGONUŞOVA
2Tilek COLDOŞBEKOVKIRGIZİSTAN’DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN MEVCUT DURUMU VE İKTİSADİ BÜYÜYME İLE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİDoç. Dr. Turusbek ASANOV
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Venera NARINOVAКЫРГЫЗСТАНДЫН ЭЛ АРАЛЫК ИМИДЖДИК ИШ-ЧАРАЛАРЫ ЖАНА СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАРДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫDoç. Dr. Aslı YURDİGÜL
2ATİLLA GÜVENULUPAMİR KIRGIZ GÖÇÜNÜN TÜRKBASININA YANSIMASIDoç.Dr. Yusuf YURDİGÜL
3Asel MOKONOVAKARŞILAŞTIRMALI MEDYA SİSTEMLERİ MODELİ ÇERÇEVESİNDE KIRGIZİSTAN BASINININ ANALİZİYrd. Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Yavuz Ercan GÜLÖĞRETMEN ADAYLARININ HOŞGÖRÜ VE YAŞAM DOYUMU EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİProf. Dr. Akmatali ALİMBEKOV
2Akılay ASAMİDİNOVAETNOPEDAGOJİK KAYNAK OLARAK KAŞGARLI MAHMUD'UN 'DİVANİ LUGÂTİ' T-TÜRK' SÖZLÜĞÜ Prof. Dr. Akmatalı ALIMBEKOV
3Alina ASİMKANOVAÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCLENMESİ Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU
4Carkınay TEMİRBEKOVAKIRGIZİSTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE DUYULAN İHTİYAÇ Doç. Dr. Hasan YILMAZ
5Kurtuluş Savaş KAZAKBAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTAN YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİProf. Dr. Akmatalı ALIMBEKOV
6Murat BAYIRÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ÖĞRENİM ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (KTMÜ ÖRNEĞİ)Prof. Dr. Rüştü YEŞİL
7Zarina ZHANBOLOTOVAORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI, SANAL ZORBALIK VE SANAL MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİProf. Dr. Rüştü YEŞİL
İslam Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Cazgül COLALİYEVA“KIRGIZİSTAN LİSELERİNDE OKUTULAN ‘DİN KÜLTÜRÜ TARİHİ’ DERSİ PROGRAMININ İNCELENMESİ: BİŞKEK ÖRNEĞİ”Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ
2Kuştarbek MAMATOVAHMET YESEVİ VE TASAVVUFİ ANLAYIŞIProf. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU
3Aymölmöl COLDOŞBAY KIZI“KUR’AN KURSLARINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN PSİKO- SOSYAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİŞKEK ÖRNEĞİ”Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ
4Ay-Peri ERKİNBEKOVADİN VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNE BAKIŞI (BİŞKEK ÖRNEĞİ)Prof. Dr. Osman EYÜPOĞLU
5Hilmi DAĞ“MANAS” DESTANI’NDA TASAVVUFİ MUHTEVA (SAYAKBAY KARALAEV’İN VARYANTI) Prof. Dr. M. Mustafa CAKMAKLIOGLU
6CEMALEDDİN HAKNAZAROVTEBLİĞ CEMAATİNİN KIRGIZİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİProf.Dr. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ümütay İSRADİN KIZIKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZ TOPLUMUNUN KİMLİK SORUNLARI Ögr.Gör.Dr. Altınbek COLDOŞOV
2Venera SATICIOĞLUAK PARTİ DÖNEMİ KIRGIZİSTAN- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (2002-2016)Prof. Dr. Metin AKSOY
3Dinara BOLOTBEKOVAKIRGIZİSTAN’DA YENİ MİLLİYETÇİ HAREKETLERYrd. Doç. Dr. Murat Bürkan SERBEST
4Molder İSAHANOVASOVYET SONRASI NEO-SLAVOFİLİZM VE AVRASYACILIK KARŞITLIĞINDA RUSYA’NIN ORTA ASYA POLİTİKASIYrd. Doç. Dr. Murat Bürkan SERBEST
5Şeyda ÇEVİKELKIRGIZİSTAN- ÇİN İLİŞKİLERİ (1992-2018)Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI
Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1İbrahim GÜNDOĞDUSAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA KIRGIZİSTAN’DA KIMIZ TEDAVİSİ ALAN TURİSTLERİN MEMNUNİYET VE SADAKAT ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEDoç. Dr. Barış ERDEM
2Aymira İSMAİLOVATURİZM İŞLETMELERİNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ İŞ STRESİ, İŞ DOYUMU VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: BİŞKEK ÖRNEĞİYrd. Doç. Dr. Mehmet ULUTAŞ
Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Medina KADIRBEKOVADERLEM DİL BİLİMİ YÖNTEMLERİ AÇISINDAN KALIP SÖZLERÖğr. Gör. Dr. Aida KASIYEVA
Felsefe Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Altınay SADIRBEK KIZIKÜRESELLEŞME VE BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTAN’DA KÜLTÜREL KİMLİKProf.Dr.Cıldız URMANBETOVA
2Canıl BARPIBAYEVAKIRGIZ FELSEFE TARİHİNİ ARAŞTIRMANIN METODOLOJİK PROBLEMLERİProf.Dr.Camgırbek BOKOŞEV
3Meerim Erkinbek KızıBAĞIMSIZ KIRGIZISTAN'DAKI MILLI KİMLİĞİN OlUŞMASINDA AİLENİN ETKİSİ: FELSEFlİ TAHLİLProf.Dr.Cıldız URMANBETOVA
Sosyoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Alina TAGAYBEKOVAKIRGIZİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE İŞÇİ GÖÇÜNÜN SOSYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Baktıbek İSAKOV
2Aycan MUSAYEVAKAMUDA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN YOKSULLUK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİŞKEK ÖRNEĞİ Prof. Dr. Mustafa ORÇAN
Ingiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ASEL KANATBEK KYZYO'HENRİ'NİN SEÇME ESERLERİNDEKİ GÖNDERMENİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN EDEBİ BİR YÖNTEM OLARAK KULLANIMI Prof. Dr. Cholpon NAYMANOVA
2Aizhan TYNCHTYKBEKOVAErnest Hemingway’in Seçme Eserlerinde Mevsim SembolizmiProf. Dr. Cholpon NAYMANOVA
3Aiturgan NURDINOVAKIRGIZ VE İNGİLİZ ANTROPONİMLERİNİN ANLAMBİLİM AÇISINDAN ANALİZİOğr. Gör., Dr.Cıldız ÇIMANOVA

2017-2018
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Tolkunay OROZBEKOVAKırgız Boyları ile Oğuz-Türkmen Boyları Arasındaki Etnik İlişkilerProf. Dr. Anvarbek MOKEEV
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Murat AVCIKURUMSAL İTİBARIN KARİYER YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KTMÜ ÖRNEĞİDoç.Dr.Hasan GÜL
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Fatih BAŞKAPANKIRGIZİSTAN’DA YAŞAYAN KARAÇAY TÜRKLERİNİN DİL TERCİHLERİ, SÜRDÜRÜMLERİ, TUTUMLARI VE ETNİK DİLSEL CANLILIKLARIProf. Dr. Mehmet AYDIN
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ainura SALIKOVAKIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ PARA POLİTİKASININ AKTARIM MEKANİZMASININ ANALİZİDr.Cunus GANIEV
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Zeynep DEVELİKIRGIZİSTAN’DA MARKA KİMLİĞİNİN İNŞASINDA DERGİ REKLAMLARININ KULLANIMI: ONE MAGAZINE VE BISHKEKCHANKA DERGİLERİNDEKİ GİYİM REKLAMLARI ÜZERİNE İNCELEMEYrd.Doç.Dr.Gökçe YOĞURTÇU
2Guliza AKİYEVASİYASİ MODERNLEŞME BAĞLAMINDA SİYASİ PARTİLER VE KADININ TEMSİLİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİYrd.Doç.Dr.Erdoğan AKMAN
3Yuliya USENKOKIRGIZİSTAN’DA GAZETE HABERLERİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN SUNUMU:'VEÇERNİY BİŞKEK' GAZETESİ ÜZERİNE BİR İNCELENMEYrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN
4Ниязи АйханSİMGESEL YAPILARDA HEGEMONYA VE İDEOLOJİNİN İNŞASI (BİŞKEK ANITLARI ÖRNEĞİ)Doç. Dr. Yusuf YURDİGÜL
5Topçugül NARMAMATOVAULUSLARARASI HABER AKIŞI BAĞLAMINDA KIRGIZİSTAN’DA DİJİTAL HABER SİTELERİ VE HABERCİLİKProf.Dr. Hamza ÇAKIR
6İrfan ARIKWATCHING TENDENCIES OF TURKISH SERIALS OF UNIVERSITY STUDENTS IN KYRGYZSTAN WITHIN THE FRAMEWORK OF THE USES AND GRATIFICATIONS THEORYDoç. Dr. Yusuf YURDİGÜL
7Meerim ARTIŞEVASTRATEJİK İLETİŞİM BAĞLAMINDA KIRGIZİSTAN’DA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAYICILARININ MESLEKİ ROL ALGILAMALARIDoç. Dr. Aslı YURDİGÜL
8Ayşe Nur YILMAZKIRGIZİSTAN'DA E-TİCARET VE DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARIDoç. Dr. Aslı Yurdigül
İslam Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Yusuf OFLAZKUR’AN KISSALARI BAĞLAMINDA HZ. İBRAHİM İLE HZ. MUHAMMED’İN BENZEYEN YÖNLERİ Doç.Dr.Mehmet DEMİRCİ
2Farhat YUSUPOVDİĞER MEZHEPLERDEN AYRILAN YÖNLERİ İTİBARİYLE MÂTURÎDÎLİKDoç.Dr.Yusuf GÖKALP
3Mirgül BEKMURZAYEVAAILEDE COCUKLARIN DIN EĞITIMIProf.Dr.Mustafa KÖYLÜ
4Sabır MURATALİYEVTIRMIZÎ’NIN SÜNEN’INDE HASEN HADIS KAVRAMI VE KULLANIMIDoç.Dr.Muhittin DÜZENLİ
5Şamşidin MAMATKULOVFIKIH USÛLÜ’NDE LAFZÎ İSTİNBAT YÖNTEMİYrd.Doç.Dr.Ali YÜKSEK
6Dilnoza RAHMATİLLAYEVABAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTAN’DAKİ DİNÎ YAYINLARIN MUHTEVÂ ANALİZİDoç.Dr. Yusuf GÖKALP
7Sultanbek TAŞMATOVTAHÂVÎ AKÂİDİ’NİN MÂTÜRÎDÎLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİDoç. Dr.Yusuf GÖKALP
Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Elbek KALBEKOVKırgızistan’da Macera Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonları Yrd. Doç. Dr, Bakıt TURDUMAMBETOV
Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Bakıt CUNUSALIEVKIRGIZ VE TÜRK ATASÖZLERİNDEKİ CİNSİYET KALIPLARININ DİL BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğr. Gör. Dr. Çolpon SIDIKOVA

2016-2017
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Camilahon CORAEVAMUAVIYE IBN EBU SUFYAN VE HALIFELIK DONEMIProf. Dr. Fahri UNAN
2Cemil ŞİMŞEKG. F. MİLLER’İN “SİBİRYA TARİHİ” ADLI ESERİNİN RUSÇA’DAN TÜRKÇE’YE TERCÜMESİ VE TÜRK TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİYrd. Doç. Dr. Cengiz BUYAR
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Mırzagul BAKTIBEK KIZIYÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞ TATMİNİ: BİŞKEK ÖRNEĞİProf. Dr. Celaleddin Serinkan
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Abdulkadir KARATÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKTİF SÖZ VARLIĞIDoç.Dr.Taalaybek ABDİYEV
2Sezim İŞENALİYEVAOMOR SULTANOV’UN NESİR ESERLERİYrd.Doç.Dr.Halit AŞLAR
3Sola PARKTURK DILLERINDEKI VE KORECEDEKI AKRABALIK TERIMLERI : (KIRGIZCA, TURKCE VE KORECE KAYNAKLARA GORE) KULTUREL-DILBILIMSEL ANALIZYrd.Doç.Dr.Nurdin USEEV
4Wanguk ANALTAY DILLERINDEKI ULUSAL OYUN ADLARI: TIPOLOJIK VE KÜLTÜREL BENZERLIKLER (KIRGIZCA, TÜRKÇE VE KORECE KAYNAKLARA GÖRE)Yrd.Doç.Dr.Nurdin USEEV
5Meyrim İSAHANOVAKAZAK TÜRKÇESİNİN AĞIZLARI İLE ESKI TÜRKÇE ARASINDAKI BENZER DİL ÖZELLİKLERİYrd.Doç.Dr.Nurdin USEEV
6Dilek YILMAZSOSYAL HAYATI YANSITAN SOVYET DÖNEMI KIRGIZ ROMANLARINDA MILLI KIMLIK SORUNSALI (1930-1960)Проф.док.Layli ÜKÜBAEVA
7Zarina CALBİYEVAESKI UYGURCA'DA ZAMAN (TARIHI-KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME)Doç.Dr.Burul SAGINBAEVA
8Sefa KIRVELİCengiz Aytmatov’un Eserlerinde Kırgız Etno-Kültürünün Deformasyonu ve TransformasyonuProf.Dr.Layli ÜKÜBAYEVA
9Zarina KULBARAKOVAMANAS‟ VE „ER TOĢTUK‟ DESTANLARINDAKI OLUMSUZ KARAKTERLERIN YERI VE TASVIRI OZELLIKLERIProf. Dr. Layli Ükübaeva
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Saykal OTOROVAKIRGIZİSTAN’DA TARIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM SORUNLARI VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NDEKİ YERİProf.Dr.cusup PİRİMBAYEV
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Coşkun KALAGÖRSEL İLETİŞİM AÇISINDAN DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİN (HARVARD, OXFORD VE TSİNGHUA) İNTERNET GAZETELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME VE GAZETE MANAS İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİYrd.Doç.Dr.Erdoğan AKMAN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Cıldız Sıdıkova“BİŞKEK ŞEHİRİNİN ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDAKİ 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CAN GÜVENLİĞİ KORUMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ” (СAN GÜVENLİĞİNİN TEMELLERİ DERS ÖRNEĞİ)Prof. Dr. Akmatalı Alimbekov
2Şükran TUFANSERBEST ETKİNLİK DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN KELİME HAZİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TÜRK VE KIRGIZ ÇOCUK ŞAİRLERİNİN ESERLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİDr. Kadian Boobekova
3Yasemin ERMANPISA SONUÇLARINA DAYALI OLARAK KIRGIZİSTAN EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİDoç. Dr. Hakan DÜNDAR
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Onur ERDOĞANTÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ(PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)( 2007-2012)Doç. Dr. Damira CAPAROVA
2Ernist ABDIKEEVKIRGIZİSTAN’DA SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SERMAYELENDİRİLMESİAssoc.Prof.Turusbek ASANOV
3Serhat ATMACAKAMU HARCAMALARININ EKONOMĠK BÜYÜMEYE ETKĠSĠ KAZAKĠSTAN VE KIRGIZĠSTAN ÖRNEĞĠ)Doç. Dr. Metin BAYRAK
İslam Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Şohimardan ORUNBEKOVBEDREDDÎN EZ-ZERKEŞÎ’NİN “EL-BURHÂN Fî ULÛMİ’L KUR’AN” ADLI ESERİNİN ULÛMU’L-KUR’AN BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİDoç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nargiza SAKMURZAEVAKIRGIZİSTAN’IN UZAKDOĞU ÜLKELERYİLE İŞBİRLİĞİ: GÜNEY KORE ÖRNEĞİYrd.Doç.Dr. Murat Bürkan SERBEST
2Edilya ABDIKADIROVAKIRGIZİSTAN’IN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ: İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFLERİYrd.Doç.Dr. Murat Bürkan SERBEST
Eğitim Yönetim ve Denetimi Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nurzhan GEDİKKIRGIZĠSTAN’DAKİ ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİDoç.Dr.Murat GÖKALP

2015-2016
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Kalima ERMENBAYEVAÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMAYrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Gülcamal KENCEBAEVAKIRGIZ ŞİİRİNDEKİ İZLENİMCİLİK VE ONUN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİProf. Dr. Osmonakun İBRAİMOV
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Askar ATAMKULOVKIRGIZİSTAN’DAKİ YATIRIMLARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: EMPİRİK BİR ANALİZYrd. Doç. Dr. Cunus GANİYEV
2Aycamal BAATIRBEKOVAKırgızistan’ın Bölgelerindeki Sosyal-Ekonomik EşitsizlikDoç. Dr. Damira CAPAROVA
3Gülnaz MARKİSOVAKIRGIZİSTAN’DA ARTAN ORANLI VERGİLENDİRME SORUNLARIDoç. Dr. Damira Сaparova
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Banu ERDOĞAN ÇAKARKIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESININ ÖĞRENCILER AÇISINDAN KURUMSAL İMAJI Doç.Dr.Ercan OKTAY
2Nargiza MAMATKULOVAULUSLARARASI TEMATIK YAYINCILIK EKSENINDE AZATTYK RADYOSU’NUN YAYIN POLITIKASI VE SÖYLEMLERININ İNCELENMESIDoç.Dr.Cenk DEMİRKIRAN
3Meerim SIRDIBAYEVAKIRGIZİSTAN GAZETELERİNDE RESMİ İDEOLOJİNİN SUNUMU: “KIRGIZ TUUSU” GAZETESİNİN ÖRNEĞİNDEÖgr. Gör. Dr. Bakıtbek Orunbekov
4Levent DOYURANKOLEKTIF SIYASI BELLEĞIN TELEVIZYON DIZILERININDE İNŞASI (“HATIRLA SEVGILI” DIZISI ÜZERINE BIR ÖRNEK OLAY INCELEMESI)OLAY INCELEMESI)Doç. Dr. Cenk DEMİRKIRAN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Dinara ŞatmanovaÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİ AKTİFLEŞTİRMENİN DİDAKTİK KOŞULLARIProf.Dr. Akmatalı Alimbekov
2İbarat TokulovaCENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERINDEKİ EDEP-AHLAK DÜŞÜNCELERİNİ ERGENLIK ÖNCESI ÇOCUK EĞİTİMİNDE KULLANMANIN PEDAGOJİK ŞARTLARIProf. Dr. Nurbübü ASİPOVA
3Perizat KORGOLDOEVAKIRGIZ GELENEKSEL EL SANATLARI TEMELİNDE 5-8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANATSAL YARATICILIK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİProf. Dr. Nurbübü ASİPOVA
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Gülümay ErgeşovaKIRGIZISTAN’DA TİCARİ BANKALARIN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ (“Kırgızistan Yatırım Kredi Bankası” örneğinde)Doç. Dr. Turusbek Asanov

2014-2015
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Adilet İDRİSOVKIRGIZLARLA HAKASLAR ARASINDAKI ETNO-KÜLTÜREL İLIŞKILER Doç.Dr.Olcobay KARATAYEV
2Sezim ALMAZBEKOVAKIRGIZ YASA SISTEMININ TARIHI (XIX. YY IKINCI YARISI- XX. YY BAŞI)Prof.Dr.Anvarbek MOKEEV
3Asiya CAKIPOVAKIRGIZISTAN’DAKI ARKEOLOJIK ESERLERDEKI MOTIFLER Prof.Dr.Kubatbek TABALDİYEV
4İslambek SULAİMANOVETHNIC AND POLITICAL HISTORY OF THE CHUI VALLEY (SECOND HALF OF THE XVIII – THE END OF THE XIX CENTURIES) Prof.Dr.Döölötbek SAPARALİYEV
5Nursultan ABDIMITALIP UULUTARIHÎ VE ETNOGRAFIK KAYNAK OLARAK KAŞGARLI MAHMUD’UN “DIVANÜ LUGAT-IT TÜRK” SÖZLÜĞÜ Prof.Dr.Anvarbek MOKEEV
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Muharrem KAYAİKY’DE BILIŞIM TEKNOLOJISI KULLANIMI: BIŞKEK’TEKI TURIZM İŞLETMLERI ÖRNEĞIProf.Dr.Cemal SEZER
2Ömer Faruk KARAMANULUSLARARASI İŞLETMELERDE İKY UYGULAMALARI VE SORUNLARIN BELIRLENMESI: BIŞKEK ÖRNEĞIProf.Dr.Cemal SEZER
3Kıyal TURGUNBAYEVAPROFESYONEL KARYERI ETKILEYEN FAKTÖRLER: BISKEK’ TEKI ÜNIVERSITELER ÜZERINDE BIR ARASTIRMAProf.Dr.Anarkül URDALETOVA
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Abidin ÖZERMOLLA MUHAMMED ZAFERBEK MUHAMMED OĠLI '' NUR-NAME''(İNCELEME-METIN- DIZIN) Dr.Mirzat RAKIMBEK UULU
2Meerim ABDILDAYEVAÇAĞDAŞ KIRGIZ TÜRKÇESINDE KELIMESI KELIMESINE (MOTAMOT) CÜMLE ÇEVIRILERI Doç.Dr.Taalaybek ABDİYEV
3Pelin Ünlüler ARABACIVASFI DİVAN (METIN-ÇEVIRI-AÇIKLAMALAR-DIZIN)Doç.Dr.Hakan TAŞ
4Tilek ŞARŞENBEK UULUESKİ TÜRK YAZITLARININ SES ÖZELLİKLERİYrd.Doç.Dr.Nurdin USEEV
5Mirzat SULTANMURATOVAKIRGIZ TÜRKÇESINDEKI ATASÖZLERIN ÖZELLIKLERIDoç.Dr.Burul SAGINBAYEVA
6Aiperi KARATAYEVAKIRGIZ TÜRKÇESİNİN GÜNEY AĞIZLARINDA ESKİ TÜRKÇE UNSURLARYrd.Doç.Dr.Nurdin USEEV
7Muhammed Safa KARATAŞREŞAT NURI GÜNTEKIN ROMANLARININ (ÇALIKUŞU, DEĞIRMEN, DUDAKTAN KALBE, YAPRAK DÖKÜMÜ) SENARYOLAŞTIRILMA SERÜVENIProf.Dr.Ekrem ARIKOĞLU
8Ali ÇELİKÇETIN CUMAGULOV’UN HAYATI, ESERLERI VE TÜRKOLOJIYE KATKILARIProf.Dr.Ekrem ARIKOĞLU
9Zeynettin DEMİREL16.YY. OSMANLI YAZARI MUSTAFA BIN EVRENOS’UN FERASET VE KIYAFETNAMESI (METIN-INCELEME-SÖZLÜK)Prof.Dr.Ekrem ARIKOĞLU
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Sabira KASIMBAYEVAKIRGIZISTAN’DA UYGULANAN DÖVIZ KURU POLITIKASININ EKONOMIYE ETKILERIYrd.Doç.Dr.Cunus GANİYEV
2Mayram BAYGONUŞEVAKIRGIZISTAN’DA TURIZMIN EKONOMIK KALKINMAYA ETKISIProf.Dr.Cusup PİRİMBAYEV
3Elnura TURSUNBEKOVADIŞ TICARETIN KIRGIZISTAN'IN EKONOMIK BÜYÜMESINE ETKISI Doç.Dr.Damira CAPAROVA
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Elfesya SENCERKİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ULUSAL KİMLİK OLUŞTURMADAKİ ROLÜ:KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİProf.Dr.Mehmet KÜÇÜKKURT
2Ferhat BARIŞTÜRKIYE BASININDA “ARAP BAHARI’’: GÜNDEM BELIRLEME YAKLAŞIMI ÇERÇEVESINDE BIR DEĞERLENDIRMEProf.Dr.Mehmet KÜÇÜKKURT
3Tatyana VEPRENTSEVASOSYAL DEVRİM SÜREÇLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: 2014 UKRAYNA OLAYLARI ÖRNEĞİNDEProf.Dr.Ümut ASANOVA
4Hakkı İŞCANKIRGIZISTANDA RADYO VE TELEVISYON SEKTÖRÜNÜN İHTIYAÇ DUYDUĞU ELEMANLARIN İŞ BECERILERI ILE KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI İLETIŞIM FAKÜLTESI MEZUNLARININ İŞ BECERILERININ KARŞILAŞTIRILMASI Prof.Dr.Mehmet KÜÇÜKKURT
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nurcaz ZARLIKOVAMEVLANA’NIN MESNEVI ESERINDE EĞITIM DÜŞÜNCELERIProf.Dr.Akmatali ALIMBAKOV
2Taner ÇOŞKUNSELÇUKLULARDA AHILIK VE AHILIĞIN MESLEKI-AHLAKI KÜLTÜRÜN GELIŞIMINE ETKISIDr.Kadiyan BOOBEKOVA
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aziz YILDIRIMKIRGIZİSTAN’DA KAYIT DIŞI EKONOMİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİProf. Dr. Kerim ÖZDEMİR
2Nuriya MAKEŞEVAEĞITIM SEKTÖRÜNE YÖNELIK BÜTÇE HARCAMALARININ ETKINLIĞININ ARTTIRILMA YOLLARI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞIDoç.Dr.Turusbek ASANOV
3Adilet CUMAYEVAEĞITIM SEKTÖRÜNE YÖNELIK BÜTÇE HARCAMALARININ ETKINLIĞININ ARTTIRILMA YOLLARI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞIDoç.Dr.Turusbek ASANOV
4Rauşan KOÇKONOVABÜTÇE AÇIĞI VE İKTISADI BÜYÜME İLIŞKISI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞIDoç.Dr.Metin BAYRAK

2013-2014
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Zalina ADOBAŞEVAKIRGIZİSTAN’DA BALKARLAR’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATIYrd.Doç.Dr.Mehmet KILDIROĞLU
2Maya ÖMİRKULİYEVAGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKMEN AT DAMGALARI(DİĞER TÜRK BOYLARINDAKİ BENZERLERİ)Yrd.Doç.Dr.Mehmet KILDIROĞLU
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Diana CUMALİYEVAPERSONEL GÜÇLENDİRMENİN AKADEMİK PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİDoç.Dr.Şenol ÇAVUŞ
2Durmuş Bilge AKKUŞÖRGÜTSEL SESSİZLİK ile TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ve BİR ARAŞTIRMADoç.Dr.Cemal SEZER
3Refika GERİBİŞKEK’TEKİ ÜNİVERSİTELERİN SON SINIFINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİDoç.Dr.Şenol ÇAVUŞ
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Elnur MİRBEK KIZIKIRGIZ UZUN HİKAYELERİ: KONU, PROBLEM VE POETİK SORUNLAR (1980-1990)Prof.Dr.Laili UKUBAYEVA
2Ramazan KOÇAMRÎ DIVAN [METIN- ÇEVIRI- AÇIKLAMALAR- DIZIN]Doç.Dr.Hakan TAŞ
3Ali İhsan ÇEVİKKIRGIZ KÜLTÜRÜNDE NİNNİ SÖYLEME GELENEĞİNİN ARAŞTIRILMASIDr.Ulanbek ALİMOV
4Tolgonay DUNGANOVAKIRGIZTÜRKÇESİNDEKİ NEZAKET KAVRAMININ İFADE EDİLİŞİDoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
5Gökcan ÖKÜZCÜKIRGIZ DRAMATURJISI VE SULTAN RAYEVProf.Dr.Laili UKUBAYEVA
6Hilmi GÜLENAYKÖKTÜRKÇEDEKI EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELIMELERDoç. Dr. Taalaybek ABDİYEV
7Atilla ARABACIKÖROĞLU DESTANI’NDA “SEYİSLİK, SINÇILIK, SAYAPKERLİK” ve GÜNÜMÜZ KIRGIZİSTAN’INDAKİ UYGULAMALARIDr.Ulanbek ALİMOV
8Canarbek ASIMHANKAZAK TÜRKÇESİNDE SES VE ANLAM DEĞİŞİKLİĞİNE UĞRAYAN KÖKTÜRK YAZITLARINA AİT KELİMELERYrd.Doç.Dr.Nurdin USEEV
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Nazira ARZİYEVAKIRGIZİSTAN’DA TİCARİ BANKALARDA UYGULANAN KREDİ VE KREDİ RİSKİ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİDoç.Dr.Damira CAPAROVA
2Nurcan ŞABİYEVAKIRGIZİSTAN’DAKI HİDROENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞME PROBLEMLERIProf.Dr.Cusup PİRİMBAYEV
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Camilya ABDIMALİKOVAYENI KIRGIZ FILMLERINDE ULUSAL DEĞERLERIN AŞINMASIProf.Dr.Ümut ASANOVA
2Hakkı İŞCANKIRGIZISTAN’DA MEDYA SEKTÖRÜ’NÜN DEĞERLENDIRMELERINE GÖRE RADYO, TELEVIZYON VE SINEMA EĞITIMI’NIN DURUMUProf.Dr.Mehmet KÜÇÜKKURT
3Camilya KARIMBAYEVACİNSEL KİMLİK İNŞASINA İLİŞKİN İMGELERİN ANALİZİ: ‘HATSUKOİ LİMİTED’, ‘KORE GA WATASHİ NO GOSHUJİN-SAMA’, VE ‘YOSUGA NO SORA’ JAPON ANİMASYON FİLMLERİ ÖRNEĞİNDE”Yrd.Doç.Dr.Ali CAN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Sayragül MURZAYEVAKIRGIZ HALK PEDAGOJISINDE IŞ EĞITIMIProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
2Yalçın ÖRENCOĞRAFYA DERSİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
3Zarina DcanaliyevaKIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİNDE HAZIRGİYİM BÖLÜMÜNÜN 10. VE 11. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİDr.Kadian BOOBEKOVA
4Cazgül COLALİYEVATÜRKİYE’DEKİ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ SOSYAL BİLİMLERİ DERSLERİNİN ÖĞRENCİLERE VATANDAŞLIK EĞİTİMİNİ VERME POTANSİYELİProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
5Mehmet GÖLEBİLGİSAYAR OYUNLARINI OYNAMA SÜRELERİNİN 7. VE 8. SINIFLARIN AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİDr. Kadiyan BOOBEKOVA
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Bermet COLDOŞEVAKIRGIZISTAN’DAKI SAĞLIK SEKTŐRŰNE OLAN KAMU HARCAMALARININ ETKINLIĞININ ARTTIRILMA YOLLARIDoç.Dr. Turusbek ASANOV
2Hakan GÜVENİKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİProf. Dr. Kerim ÖZDEMİR
3Şamil BALCIDIS BORÇLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİGİ: KIRGIZSTAN ÜZERNE BİR İNCELEMEYrd.Doç.Dr.Aziz BOSTAN

2012-2013
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Cebrail NERGİZESKİ TÜRKLERDE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİNİN ANTROPOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİDoç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV
2Dayan KAMALIMUNTAHAB AT- TAVARIH-I MUINI”NIN TERCÜMESI VE TARIHI KAYNAK OLARAK DEĞERLENDIRILMESIProf.Dr.Anvar MOKEEV
3Gulira EŞENALİYEVAKIRGIZLAR’DA DOĞUM RİTÜELLERİ VE TARİHİ İZLERİ (Oş ve Talas Örneği)Prof.Dr.Olcobay KARATAYEV
4Sonet PULANYEDİ SU, TANRI DAĞLARI VE SİNCAN BÖLGESİNDEKİ GÖKTÜRK HEYKELLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARProf.Dr.Kubatbek TABALDİYEV
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Gulnara KARADENİZKIRGIZİSTAN’DA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: TEKSTİL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMAProf.Dr.Anarkul URDALETOVA
2Sancar ALTIMIŞEVKIRGIZİSTAN SÜT ÜRÜNLERİ PİYASASININ REKABETÇİLİĞİ: ÇUY BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMAProf.Dr.Muhsin HALİS
3Camilya URKUNÇİYEVAKIRGIZİSTANDAKİ KAMU KURUMLARINDA UYGULANAN MOTİVASYON ARAÇLARIDoç.Dr.Şenol ÇAVUŞ
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Аynura ANARBAYEVAÖZBEKİSTAN’DAKİ CALALKUDUK KIRGIZLARININ KONUŞMA DİLİProf. Dr. Kadıralı KONKOBAEV
2Aksaamay ÖMÜRALİYEVAKIRGIZ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ YANSIMALI KELİMELERDEN TÜREYEN FİİLLERDoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
3Mustafa Said ARSLANALEKSANDR NİKOLAYEVİÇ GARKAVETS’İN HAYATI, ESERLERİ VE TÜRKOLOJİYE KATKILARIDoç Dr. İsmail DOĞAN
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Burulça SULAYMANOVAORTA ASYADA’DA ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK VE EKONOMİK OLMAYAN FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİDoç.Dr.Damira CAPAROVA
2Nurbakıt ASANAKUNOVÜLKENIN KALKINMA STRATEJISINDE BÖLGESEL KALKINMANIN RÖLÜDoç.Dr.Damira CAPAROVA
3Caynagül KIDIRALIEVAKIRGIZİSTAN’DAKİ FİNANS KREDİ SİSTEMİ: DURUMU, SORUNLARI VE GELİŞMESİProf.Dr.Cusup PİRİMBAYEV
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Samire MÖMİNORTA ASYA TOPLUMLARINDA İNANCA YÖNELİK DEĞER YAPILANMASI(KIRGIZ UYGUR TOPLUMU KARŞILAİTIRMALI ÖRNEK ÇALIŞMASI)Doç.Dr.Emine YAVAŞGEL
2Turan Berker AKDEVELİOĞLUAÇIKHAVA REKLAMLARINDA HIZLI GÖRSEL TEMAS: KIRGIZİSTAN'DA ANAYOLLARDA ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEN YOLCULARIN AÇIKHAVA REKLAMLARINI ALGILAMA DÜZEYİ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)Yard.Doç.Dr.Hasret Aktaş
3Zarina CUSUPOVAGELENEK-GÖRENEKLERİN İLETİŞİM SİSTEMİNDEKİ STATÜSÜ VE RÖLÜ (KIRGIZ KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİNDE)Prof.Dr.Ümut ASANOVA
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Asel USUPBAYEVABAŞARIYA ULAŞMANIN METODLARINI EĞİTİMDE KULLANARAK İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOÇUKLARIN KENDİNE GÜVENİNİ ARTIRMADr. Kadiyan BOOBEKOVA
2Battal ARIKIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE EĞİTĠM SİSTEMLERİNDE ORTAÖĞRETİM 7. VE 8. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİYrd. Doç. Dr.Sevinç Çırak KARADAĞ
3Bozan ÇİFTÇİBILGISAYAR DESTEKLI ÖĞRETIMIN ÖĞRENCILERIN AKADEMIK BAŞARILARINA ETKISININ ARAŞTIRILMASIProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
4Çınara TABALDİYEVASOSYAL BİLİMLERİ DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE 5-7 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EKOLOJİK KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
5Kınagül MADİYEVAORTAK TÜRK MİRASINDA BİREY MODELİDr. Kadiyan BOOBEKOVA
6Nurmira ISMADIAROVAXIX YÜZYILDAKİ HALK ŞAIRLERİNİN ESERLERİNDEKİ RUHANİ-AHLAKİ INSAN İDEALLERİNİN YANSIMASIProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
7Şentürk YILMAZÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE SOSYAL İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİYrd. Doçent Dr. Sevinç KARADAĞ
8Yavuz Ercan GÜLXIX. YÜZYILDA TÜRKİYE’DEKİ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ MEKTEP VE MEDRESE EĞİTİM SİSTEMLERİNİN MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ(SIBYAN MEKTEPLERİ VE KLASİK MEDRESELER)Doç.Dr.Sevinç KARADAĞ
9Cüneyt BALABANKIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKA ALT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİDoç.Dr.Sevinç KARADAĞ
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Gülmira KADIRBAYEVAKIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE TARIMSAL KREDİNİN DURUMUDoç.Dr. Turusbek ASANOV

2011-2012
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aysuluu ASANGARİYEVAKETMEN-TÖBÖ VADİSİNİN KATAKOMBA TİPLİ ANITLARI VE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER (I. Kojomberdiyev'in arşiv materiallerine göre)Prof. Dr.Kubatbek TABALDIYEV
2Çınara KIRGIZBAYEVASSCB DÖNEMİNDE KIRGIZİSTAN’DA ATEİZMProf.Dr.Olcobay KARATAYEV
3Elvira SABAYEVAHOKAND HANLIĞININ İDARİ SİSTEMİNDEKİ KIRGIZLARIN RÖLÜ (XVIII – XIX yy)Prof.Dr.Döölötbek SAPARALİYEV
4Künbolot AKMATOVARKEOLOJİK KAYNAKLARA GÖRE TANRI-DAĞ ERKEN GÖÇEBELERİN EKONOMİSİProf.Dr. Kubatbek TABALDİYEV
5Nazgul TOYBAYEVAP.P. RUMYANTSEV KOMİSYONU TARAFINDAN TOPLANAN MALZEMELERE GÖRE XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI – XX. YÜZYILIN BAŞINDA KUZEY KIRGIZİSTAN’IN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNUN ANALİZİDoç.Dr.Ceenbek ALIMBAYEV
6Samat BEYŞEEVRUS ĠMPARATORLUĞUNUN SÖMÜRGECĠ SĠYASETĠNE KARġI NARIN BÖLGESĠ HALKININ MÜCADELESĠ (XX. ASRIN BAġLARI)Prof.Dr.Döölötbek SAPARALİYEV
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1İsmail ŞENTÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİM SOYLU SÖZCÜKLERE BELİRLİLİK VE BELİRSİZLİK ANLAMI KATAN UNSURLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMADoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
2Mehmet Gazi ERGÖRENESKİ TÜRKÇE METİNLERDE GEÇEN ÖZEL ADLARDAKİ BAZI KELİMELERİN KÜLTÜREL ANALİZİDr.Nurdin USEEV
3Oğuz KILINÇTÜRKÇE VE KIRGIZCADAKİ AKRABALIK TERİMLERİNİN ATASÖZÜ VE DEYİMLERE YANSIMASIDoç. Dr. Taalaybek ABDİYEV
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Bektaş BULUTGEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİDoç. Dr., Ebru Çağlayan
2Emiliya ŞERMATOVAKÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA KIRGIZİSTAN’DAKİ İŞGÜCÜ PİYASASIDoç.Dr.Damira CAPAROVA
3Gülzat BERENALİYEVAKIRGIZİSTANDA’Kİ TURIZMIN KALKINMA SORUNLARIDoç.Dr.Damira CAPAROVA
4Kayrat TÜLEKEEVKIRGIZİSTANDAKİ ENFLASYON SÜREÇLERİNİN PROBLEMLERİDoç.Dr. Cıpar Aytuganova
5Raşida MIRZAYEVAKIRGIZİSTANʼDAKİ TEKSTİL VE GİYİM DİKME SEKTӦRÜNÜN KALKINMASIProf.Dr.Cusup PİRİMBAYEV
6Janna OSMONOVAKIRGIZİSTAN’DAKİ GIDA PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE DEVLET POLİTİKASIDoç.Dr.Cıpar AYTUGANOVA
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Çinçi SAMBUGATOPLUMSAL İLETİŞİMDE RİTÜELLERİN ROLÜ: TIVA KÜLTÜRÜNDE DÜĞÜN TÖRENLERİNİN ANALİZİProf. Dr. Bayram KAYA
2Gülmayram ABDURASULOVA7-8 NİSAN OLAYLARININ KIRGIZİSTAN VE DÜNYA BASININDA YANSIMA BİÇİMLERİDoç.Dr.Emine YAVAŞGEL
3Gülzhan ARTIKBAYEVAKIRGIZİSTANDAKİ İLETİŞİM ALANINDAKİ HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ SİSTEMİNİN AYRI SORUNLARIProf.Dr.Ümut ASANOVA
4Meerim ARTIŞEVAIDEOLOGICAL FORMATION IN SOCIAL COMMUNICATION: A STUDY OF PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS IN KYRGYZSTAN IN THE SOVIET PERIODProf. Dr. Bayram KAYA
5Ulyana KONOVALOVAKIRGIZİSTAN’DA SİNEMA EĞİTİMİProf.Dr.Sezer AKARCALI
6Venera NARİNOVAKIRGIZİSTAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAKİ ÖRTÜLÜ REKLAM-ÜRÜN YERLEŞTİRME: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMAProf.Dr.Bayram KAYA
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ABDULLAH BOZATT.C. BİŞKEK EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE BAĞLI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA DRAMANIN BİR METOD OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE ETKİSİProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
2AHMET ARSLANKIRGIZİSTAN İLK VE ORTA ÖĞRETİMİNDEKİ “ADEP SABAGI” ÖĞRETİM PROGRAMI İLE TÜRKİYE’DEKİ “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASIDr. Kadiyan BOOBEKOVA
3Ayzada KASIMBAYEVASOSYAL BİLİM DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE PROBLEM ĢÖZME TEKNİĞİNİN UYGULANMASINDA PEDAGOJİK VE PSİKOLOJİK TEMELLERİ Prof.Dr Nurbübü ASİPOVA
4Gülnara MAMBETALİYEVAENGELLİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞME SORUNLARI VE ONLARA "EĞİTİM" VE "PSİKOLOJİK" YÖNDEN DANIŞMANLIKProf.Dr Nurbübü Asipova
5Cıldız MAMIROVAKIRGIZİSTAN’DA İKİ DİLLİ YÜKSEK ÖĞRETİMİN DURUMU VE SOSYAL-PEDAGOJİK GELİŞME EĞİLİMİ (BİŞKEK YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖRNEİĠNDE)Prof.Dr Nurbübü ASIPOVA
6Alina AKILBEKOVAERGEN VE ERGENLİK ÖNCESİ YAŞTAKİ ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLİ ÖĞRENMESİ SÜRECİNDE POLİKÜLÜRLÜ EĞİTİMProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
7Osman KUKULKIRGIZiSTAN’DAKI MESLEK LİSELERENDE ÇALIŞAN MESLEK DERSİ OGRETMENLERİNİN GENEL YETERLİKLERİProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ADİLYA NURAHUNOVAGÜMRÜK VERGİLERİNDE TARİFE VE TARİFE DIŞI DÜZENLEMELERDoç.Dr. Turusbek ASANOV
2Aydana BAYGAŞKAYEVAYEREL BÜTÇE GELİRLERİNİN OLUŞUMU SORUNLARIDoç.Dr. Turusbek ASANOV
3Aycamal UKEEVAKIRGIZ CUMHURIYETI’NDE SOSYAL ALANDA BÜTÇE HARCAMALARININ VERIMLILIĞINI ARTTIRMA YOLLARIÖğr.Gör. Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
4Kadırbek SULTAKEEVKIRGIZİSTAN’DA YOKSULLUĞUN ÖNLEMESİNDE MİKRO KREDİYrd.Doç.Dr. Idris SARISOY

2010-2011
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aycan ALIBAYEVAS. M. ABRAMZON’A GÖRE XX.YÜZYILA KADAR KIRGIZLARIN SOSYAL HAYATIProf.Dr. Remzi Ataoğlu
2Ali ÜNALGÜNÜMÜZ KIRGIZ TOPLUMUNDA DOĞUM-ÖLÜM GELENEĞİ VE BUNUN TARİHİ İZLERİ (NARIN BÖLGESİ ÖRNEĞİ)Prof. Dr. İlhan ŞAHİN
3Gülkayır OROZBAYEVAKIRGIZİSTAN`IN KUZEY TARAFINDAKİ YERLEŞTİRME ve KOLHOZLAŞTIRMA CEREYANI (1920-1930 yıllar arası)Prof.Dr.Döölötbek SAPARALİYEV
4Yana SITDIKOVAXIX. YÜZYILIN BAŞINDAN XX. YÜZYILIN ILK YILLARINA KADAR KIRGIZISTAN’DAKİ TATARLARIN SOSYAL HAYATI VE KÜLTÜRÜProf.Dr.Remzi ATAOĞLU
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aycan BİKİROVALOJİSTİK YÖNETİMİ VE KIRGIZİSTAN UYGULAMASIÖğr. Gör. Dr. Tuğrul BUDAK
2Irıskül ESENTUROVAİŞLETMELERDE SOSYAL PAZARLAMA ANLAYIŞI (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)Prof.Dr.Kasım KARAHAN
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aycamal TURSUNBAYEVAKIRGIZ VE TÜRK DILINDEKI CÜMLE SINIFLANDIRILMASI Doç. Dr. Taalaybek ABDİYEV
2Gülsun Betül Hakan DAŞMAN KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE „EL‟ İLE İLGİLİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASIDoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
3Nurgül AYTBAYEVAKIRGIZ TÜRKÇESI VE TÜRKIYE TÜRKÇESINDEKI KÜÇÜLTME, SEVGI ANLAMINDAKI KELIMELERDoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
4Sefa KIRVELİCENGIZ AYTMATOV’UN UZUN HIKÂYELERINDE HÜMANIZM MESELESININ EDEBÎ YÖNDEN İNCELENMESIProf. Dr. Layli Ükübayeva
5Zarina KULBARAKOVA„MANAS‟ VE „ER TÖŞTÜK‟ DESTANLARINDAKİ OLUMSUZ KARAKTERLERİN YERİ VE TASVİRİ ÖZELLİKLERİProf.Dr.Raisa KIDIRMAYEVA
6Canar ÖMÜRALİYEVAMOLDO KILIÇ HAKKINDA SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEMEProf.Dr.Laili UKUBAYEVA
7Asılbübü TURSUNALİYEVAКONU KIRGIZ NESRİNDE DİYALOGUN SANATSAL İŞLEVİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA Prof.Dr.Abdıldacan AKMATALİYEV
8Asılbübü TURSUNALİYEVAKIRGIZ NESRİNDE DİYALOGUN SANATSAL İŞLEVİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMAProf.Dr.Laili UKUBAYEVA
9Selman BAŞARANCENGİZ AYTMATOV HAKKINDA KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEProf.Dr.Laili UKUBAYEVA
10Elif AKBAŞMAR BAYCİYEV’İN “ANGEMELER CANA POVESTTER” ADLI ESERİNDEKİ HİKÂYELERİNDE YER ALAN KAHRAMANLARIN TAHLİLİ Prof.Dr.Abdıldacan AKMATALİYEV
11Zarina ZHALBIEVAKIRGIZ VE TÜRK DILINDEKI İ- MEK FIILININ FONKSIYONU VE GRAMATIK ANLAMLARI ÜZERINE BIR İNCELEMEDoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
12Erhan TAŞBAŞÇAĞATAYCANIN SON DÖNEMİNE AİT BİR KÖROĞLU DESTANI (İNCELEME, TRANSKRİPSİYON, AKTARMA, DİZİN)Doç.Dr.Mevlüt GÜLTEKİN
13Aida SMAİLOVAKIRGIZ HALKININ ETNOKÜLTÜREL YAPISININ SOVYET DÖNEMİNDEKİ DURUMU VE CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNE YANSIMASIProf.Dr.Layli ÜKÜBAYEVA
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Amangeldi CUMADİLOVKIRGIZİSTANDA EKONOMİNİN YÖNETİMİNDE DEVLETİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ANALİZDoç.Dr Damira Caparova
2Asema MARATOVAKIRGIZİSTAN’IN BÖLGELERİNDEKİ VE KIRSAL KESİMİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK SORUNLARProf. Dr. Turar KOYÇUEV
3Elnura ABILKASIMOVAKRGIZISTAN’DAKI MENKUL KIYMETLER PIYASASININ GELIŞME SORUNLARIProf.Dr.Damira CAPAROVA
4Esengeldi CUMADİLOVKIRGIZİSTAN SOSYAL PİYASA EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİDoç.Dr. Cıpar Aytuganova
5Anara ŞADİYEVAKÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN ENTEGRASYONUProf.Dr.Cumabek CAİLOV
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Anjelika MEDVEDEVATÜKETİM KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM SÜRECİNDE “META” OLARAK BEDEN TÜKETİMİ(PAZARLAMA YAKLAŞIMI)Prof. Dr. Bayram KAYA
2Emin AKINNEO – LİBERAL POLİTİKALAR VE KAMU MEDYA YAYINCILIĞI: KIRGIZİSTAN DEVLET TELEVİZYONU’NAYÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMAProf.Dr.Sezer AKARCALI
3Marat ERGEŞOVGÜRCĠSTAN VE KIRGIZĠSTAN SĠNEMALARININ BENZERLĠLĠĞĠ VE DEĞĠġĠKLĠLĠĞĠProf.Dr.Ümut ASANOVA
4Mustafa AKARSUSOVYET DÖNEMİ VE BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ SİNEMASINA İDEOLOJİK BİR BAKIŞProf. Dr. Bayram KAYA
5Nargiza MAMATKULOVATÖLÖMÜŞ OKEYEV’IN FILMLERINDEKI KIRGIZ MILLET’IN BILINCIProf.Dr.Kubanıçbek İDİNOV
6Uğur ÜnalÖRGÜTSEL İLETİŞİM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİSELLİK [BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU OLARAK KTMÜ UYGULAMA ÖRNEĞİ]Doç.Dr.Emine YAVAŞGEL
7Elvira ÇINIYEVAKIRGIZ MİLLİ MOTİFLERİNİN İLETİŞİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜProf.Dr.Ümut ASANOVA
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Asel İMANKULOVACENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDEKİ MİT VE EFSANE İLE İLGİLİ ETNOPEDAGOJİK DÜŞÜNCELERProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
2Elida ABDULLAYEVAKIRGIZİSTAN’DAKİ EĞİTİM TEORİSĠ VE UYGULAMASININ GELİŞİMİNDEKİ İSAK BEKBOYEV’İN KATKISIProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
3Gülzada BAYDILDAYEVAKIRGIZ FOLKLORUNDAKİ KALIPLAŞMIŞ ÖĞELERİ ETNOPEDAGOJİK YÖNDEN BETİMLEMEKProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
4Gürkan AKBABAİLKÖĞRETİM 8. SINIF FİZİK DERSİ PROGRAMININ KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİDr.Kadian BOOBEKOVA
5İrfan ARIKT.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN YURTDIŞINA GÖREVLENDİRDİĞİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)Prof.Dr Nurbübü ASIPOVA
6Nazgül ADANBAYEVAÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARININ ÖRGÜTLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAProf.Dr Nurbübü ASIPOVA
7Zeynep MAMITOVAKIRGIZ KÜLTÜRÜNDE AİLENİN ÇOCUK EĞİTİMİNE ETKİSİ: „MANAS‟ DESTANI ÖRNEĞİProf.Dr.Nazarkul ISEKEEV
8Cıldızkan BEYŞENOVAÖĞRENCILERE İNSANCIL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA EĞITIMIN ROLÜ ÜZERINDE BİR İNCELEMEProf.Dr.Сangoroz KANIMETOV
9Aydoğan DOĞANYAPILANDIRMACI 7E ÖĞRENME MODELİNİN 9, 10 VE 11 SINIFLAR LİSEÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİDr.Kadian BOOBEKOVA
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aliya NİYAZOVABÜTÇE ILE IŞLETMELER ARASINDAKI ILIŞKIDoç.Dr.Rita KARASARTOVA
2Dastan ASEYINOVKIRGIZİSTAN’DA VERGİ DÜZENLEMELERİNİN MAKROEKONOMİK ANALİZİDoç.Dr. Turusbek ASANOV
3Ernis ABDIKEEVKIRGIZİSTAN’DA SİGORTA HİZMETİ GELİMESİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEMEProf.Dr.Damira BEKTENOVA
4Nazira ÇOKONOVAKIRGIZİSTAN’DA EMLAK VERGİSİ PROBLEMLERİ VE ONLARI ÇÖZÜL YOLLARIDr.Kamalbek KARIMŞAKOV
5Perizat SADAMBAYEVAVERGI SISTEMININ KIRGIZISTAN’IN EKONOMIK BÜYÜMESINE ETKISIDoç.Dr.Rayhan KURMANBEKOVA
6Tınçtık ABDIKERİMOVANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN THE STATE BUDGET AND LOCAL GOVERNMENT BUDGETS IN KYRGYZSTANDoç.Dr. Turusbek ASANOV

2009-2010
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Erdinç CEBEÇiSTALİN TARAFINDAN KIRGIZİSTAN'A SÜRÜLEN TÜRK TOPLULUKLARININ YERLEŞİM PROBLEMLERİYrd. Doç. Dr. İsmail TÜRKOGLU
2Mehmet AKKAYABİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDEYrd.Doç.Dr.İsmail TÜRKOĞLU
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Çolpon SULAYMANKULOVAGELENEKSEL BANKACILIKTA İSLAM İLKELERİNE GÖRE FİNANSMAN: KIRGIZİSTAN UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMADoç. Dr. Arman TEVFIK
2Gülmira TUTKABAYEVAGLOBAL FİNANSAL KRİZİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİDoç.Dr.Arman TEVFİK
3Narıngül MARGAZİYEVAKONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ: KIRGIZİSTAN’DA BİR ARAŞTIRMAYrd. Doç. Dr. Önder MET
4Rayhan ARKABAYEVACEP TELEFONU PAZARINDA MARKA SADAKATİ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMADoç.Dr.Arman TEVFİK
5Saltanat ŞEKEKOVAGELENEKSEL FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE EKONOMİK KÂR YAKLAŞIMI: BİR REKLAM FİRMASINDA UYGULAMADoç. Dr. Arman TEVFIK
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aymira MARAT KYZY“CANÇAR ÒÁN BÁDIŞA ĠAZÁLI” METNİNİN TRANSKRİPSİYONU, DİL İNCELEMESİ VE DİZİNİDoç. Dr. Taalaybek ABDİYEV
2Ayzada TINIBEKOVAКIRGIZ KÜLTÜRÜNDE BEDEN DİLİ: ETNOLINGVİSTİK ARAŞTIRMADoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
3Aliyna AYAZBEKOVAKUTADGU BİLİG’DEKİ BİRLEŞİK FİİLLERİN KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BİRLEŞİK FİİLLER İLE KARŞILAŞTIRILMASIYrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK
4Anara YÜRÜMEZÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBİ DİLİNDEKİ NORMLARIN YOZLAŞMASIDoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
5Anipa SAMATOVATÜRKİYE TÜRKÇESİ VE KIRGIZ TÜRKÇESİNDE BATIDAN GELMİŞ ORTAK KELİMELERDoç. Dr. Taalaybek ABDİYEV
6Farida ABAKİROVAKURMANCAN DATKA’NIN KİŞİLİĞİNİN KIRGIZ ROMANLARINDA YANSIMASIProf.Dr.Osmonakun İBRAİMOV
7İlyas MIRZAKULOVMAGZUNİ "FERGANA HANLAR TARİHİ" ELYAZISM TRANSKRIPSIYONU VE KIRGIZCA'YA AIT BAZI KELIMELER Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAEV
8Mehmet YALÇINKAYAKIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİR HAREKETİ KARŞILAYAN BİRLEŞİK FİİLLERDoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
9Mirgül TEKEŞOVAC. AYTMATOV’UN DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE (EBEDİ NİŞANLI) ROMANINDA KADER MESELESİ Prof.Dr.Abdıldacan AKMATALİYEV
10Özlem ÖZDUMANORHAN PAMUKUN HAYATI VE ESERLERİProf.Dr.Laili UKUBAYEVA
11Fatih KÜÇÜKOĞLUKIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNE GİRMİŞ ORTAK ARAPÇA KELİMELERDoç. Dr. Taalaybek ABDİYEV
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ADEM AKTAŞDIŞ TİCARET STRATEJİLERİ VE TEORİLERİ AÇISINDAN KIRGIZİSTANDoç.Dr. Turusbek ASANOV
2Damira BAYGONUŞEVAKRİZ ŞARTLARINDA KIRGIZİSTAN’INİKTİSADİ GELİŞME SORUNLARIProf.Dr.Cumabek CAİLOV
3Galip Afşin RAVANOĞLUORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EKONOMİK BÜTÜNLEŞMEYrd. Doç.Dr. Tuncer Özdil
4Kayırgül KUDAYBERDİYEVAİKTİSADİ KALKINMADA ÇEVRE SORUNLARI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİDoç.Dr.Damira CAPAROVA
5Türker ErkanTÜRKİYE’DE KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARI 1994, 2001 ve 2008 KRİZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEDoç.Dr.Lütfü ÖZTÜRK
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ayzat MADİKOVASON DÖNEM KIRGIZ SİNEMASINDA BİR AUTEUR: MARAT SARULUProf. Dr. Bayram KAYA
2Baktıgül ABASKAN KIZITELEVIZYONDAKI ŞIDDET SUNUMLARININ LISE ÖĞRENCILERI ÜZERINDEKI ETKISIProf.Dr.Ümut ASANOVA
3Mehmet Akif GÜNAYKIRGIZISTAN'DA MEDYANIN ÖZELLIKLERI VE GELIŞIM SORUNLARI (Azattık Radyosu Örneği) Doç.Dr.Kadırkul ÖMÜRKULOV
4Niyazi AYHANSOKAĞA YANSIMIŞ İŞ YERİ İSİMLERİ:BİŞKEK ULAŞIM ANA HATLARINA YÖNELİK IDEOLOJIK VE ANALITIK BİR ÇÖZÜMLEMEProf. Dr. Bayram KAYA
5Toktokan AYTALİYEVAMEDYA DÜNYASINDA TEKELLEŞME: Türkiye ÖrneğiProf. Dr. Bayram KAYA
6Topçugül NARMAMATOVAGÖRSEL MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ŞİDDET İÇERİKLİ BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖRNEĞİProf.Dr. Bayram KAYA
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Kalbübü TAİROVAKIRGIZİSTAN TARİHİ ÖĞRETİMİNDE EDEBÎ ESERLERİN KULLANILMASININ PEDAGOJİK TEMELLERİProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
2Turan AYDINTÜRKÇE-KIRGIZCA KALIP SÖZLERİN PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL BOYUTUNUN İNCELENMESİ VE EĞİTİMDEKİ YERİDr.Kadian BOOBEKOVA
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aygul SAYRAKUNOVAKIRGIZ CUMHURİYETİ ÖDEMELER DENGESİ VE ONUN ANALİZİProf.Dr.Damira BEKTENOVA
2Bülent TURALİVERGİ TEŞVİKLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİDoç.Dr. Turusbek ASANOV
3Erlan CUMALIEVKIRGIZISTAN CUMHURIYETINDE KDV’IN TOPLAMA MEHANIZMIN GELIŞTIRME YOLLARIDoç.Dr.Rayhan KURMANBEKOVA
4Gulistan ATAGULOVAVERGİ POLİTİKASI VE ONUN FİNİNSAL KRİZLE MÜCADELESİ (Kırgızistan Örneği)Doç.Dr. Turusbek ASANOV
5Mirgül SAİTOVAKIRGIZİSTAN’DA SOSYAL SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SORUNLARIDoç.Dr. Turusbek ASANOV
6Nurlan MUSAEVKIRGIZ CUMHURİYETİ’NİN BÜTÇE ARALIK İLİŞKİLERİ SİSTEMİNDEKİ PROBLEMLER ve PERSPEKTİFLERDoç.Dr.Rayhan KURMANBEKOVA
7Nurzada BİRNAZAROVAKIRGIZİSTANDA YATIRIM İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE VERGİ POLİTİKALARININ RÖLÜDoç.Dr.Rayhan KURMANBEKOVA
8Ruslan LAMİYEVGLOBALLEŞME SÜRECİNDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ MALİYE POLİTİKASI UYGULAMA SONUÇLARI VE KIRGIZĠSTAN ÖRNEĞİDoç. Dr. Lütfü ÖZTÜRK
9Rustam ŞAHMURADOVPİYASALAŞMA SÜRECİNDE VERGİ REFORMU VE KIRGIZİSTAN UYGULAMASIDoç. Dr. Lütfü ÖZTÜRK

2008-2009
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Gülbarçın CUMANAZAROVAXIX.YY. II. YARISI- XX. YY. BAŞINDA KUZEY KIRGIZLARI’NDA GİYİM-KUŞAMProf. Dr. Remzi ATAOĞLU
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Muratali ABDILDAEVİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA YENİ TEKNİKLER: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİDoç.Dr.Nedim YÜZBAŞIOĞLU
2Nurcan CURAYEVMİKRO KREDİ SİSTEMİ VE KIRGIZİSTANYrd.Doç.Dr.Önder MET
3Ziya Gökalp ERSANKONUT PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ: BİŞKEK'TE KONUT ALICILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMADoç.Dr.Nedim YÜZBAŞIOĞLU
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ADEM ÇAYAN MOLLA YOLDAŞ ÓILVETì MEVLŪDÜ’N-NEBì èALEYHİ’S-SELÁM (İnceleme-Metin-Dizin)Yrd.Doç.Dr.Ayhan ÇELİKBAY
2AİDA CUNUŞALİYEVAKırgız Destanı Er Eşim’deki Sıfat-Fiiller Ve Kullanımları (Metin-Dizin-Tıpkıbasım)”Yrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK
3Darkan MAMACANOVAKIRGIZ DESTANI ER EŞİM’DEKİ ZARF-FİİLLER VE KULLANIMLARIYrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK
4Dilek YILMAZ“ER TÖŞTÜK” VE “GILGAMIŞ” DESTANLARDA İNANÇ SISTEMLERININ YANSIMASIProf. Dr. Sulayman KAYIPOV
5Hüseyin ŞAHANÜRKÜN TEMASININ SOVYET KIRGIZ EDEBİYATINA YANSITILMASI (KASIMALI BAYALİNOV’UN “ACAR”, MUKAY ELEBAYEV’İN “UZAK YOL”, AALI TOKOMBAYEV’İN “YARALI YÜREK” ESERLERİ TEMELİNDE)Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALIYEV
6Meder SALİYEVCOODARBEŞİM DESTANI (İNCELEME- METİN-ÇEVİRİ-DİZİN)Yrd.Doç.Dr.Ayhan ÇELİKBAY
7Acar DÜYŞENBIEVACENGĐZ AYTMATOV’UN ESERLERĐNĐN AMERĐKALI BĐLĐM ADAMLARI TARAFINDAN ALGILANISIProf.Dr.Abdıldacan AKMATALİYEV
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ziya ARPALITÜRKİYE'DE TÜKETİCİ KREDİSIProf.Dr.Cusup PİRİMBAYEV
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ercan KAYAPOPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK KIRGIZ MAGAZİN BASINI İÇERİGİ: MAGAZİN BASINI İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİNE YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMAProf. Dr. Bayram KAYA
2Kanışay MUKTAROVA2007 KIRGIZİSTAN PARLAMENTO SEÇİMLERİNİN KTR PRİME-TİME ANA HABERLERİNE YANSIYIŞ BİÇİMİ: SİYASİ PARTİ HABERLERİ ANALİZİNE YÖNELİK KALİTATİF ARAŞTIRMAProf. Dr. Bayram KAYA
3Ömer ÇAKINKIRGIZİSTAN’DA BAĞIMSIZLIK SONRASI ULUSAL GAZETELERİN YAPISAL ANALİZİProf.Dr.Kiyas MOLDOKASYMOV
4Canara AKMATBEKOVABASIN IŞLETMECILIĞI, «AGIM» GAZETESI ÖRNEĞINDEDr.Kubanıçbek TAABALDIYEV
5Saniya SALMANOVAKIRGIZİSTAN SİYASETİNDE KADINLARIN TEMSİLİ: BASIN ANALİZİ(‘VEÇERNİY BİŞKEK’ ve ‘AGIM’ GAZETELERİ ÖRNEĞİ) Yrd.Doç.Dr.Elif Asude TUNCA
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1İsmail DİKBAŞBİLİMİN İÇERİĞİNİN YENİLEŞİMİ VE YENİLENEN DOKUZUNCU SINIF TARİH VE İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİProf.Dr Nurbübü ASIPOVA
2Kıyal SAADANBEK KIZIKIRGIZ ETHNO-DİDACTİCS’İNİN TEMEL KAYNAKLARI ve ALANLARIProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
3Kurtuluş SAVAŞ KAZAKKIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE'NİN LİSE TARİH MÜFREDATLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI İLE ORTAK TARİH BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ÖNERİLERProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
4Olga VOLKOVARUSÇA'NIN ÖĞRENİMİNDE SOSYAL-PEDAGOJİK UNSURLARIN ROLÜ (TÜRKİYE'DEN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN)Prof.Dr Nurbübü ASIPOVA
5Cemalettin ÇETİNT.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN YURT DIŞI EĞİTİM HİZMETLERİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİProf.Dr.Akmatali ALİMBEKOB
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Marat MAMIRALİYEVKIRGIZİSTAN'DA DOLAYSIZ VERGİLERİN GELİŞİMİ Doç.Dr. Turusbek ASANOV
2Mehmet ULAŞSAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİYE ETKİSİ VE TÜRKİYEProf. Dr. Zekai ÖZDEMİR

2007-2008
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ali Rıza YETER“RUS İMPARARATORLUĞU’NUN TÜRKISTAN’DAKI SÖMÜRGECI SIYASETINE KARŞI 1898 YILINDAKI BAĞIMSIZLIK İSYANI”Doç. Dr. Döölötbek SAPARALİEV
2Ebubekir GÜNGÖRÇARLIK DÖNEMİNDE TÜRKİSTAN’DA FİKİR AKIMLARIDoç. Dr. Konuralp ERCİLASUN
3Kayrat BELEKKIRGIZLARDA AT VE AT KÜLTÜRÜProf. Dr. İlhan ŞAHİN
4Mavlüda KAMÇİYEVAKUTADGU BİLİG'E GÖRE DEVLET VE HALK İLİŞKİSIProf.Dr.Remzi ATAOĞLU
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Emine ÇİMENSORUMLULUK MERKEZLERİ VE TRANSFER FİYATLAMASI: BİR İŞLETMEDE UYGULAMADoç.Dr.Hüseyin AKAY
2Özlem GÜLTEKİNKIRGIZİSTAN`DA TARIM-HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİM VE FİNANSMAN SORUNLARI VE BU SORUNLARIN Yrd.Doç.Dr.Önder MET
3Diana OSTROUŞKOULUSLARARASI PAZARLAMADA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK REKLAMProf. Dr. Sahavet GÜRDAL
4Bülent UÇKAÇBÜYÜME SÜREÇLERİNDE KOBİ’LERİN ÖRGÜT YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİDEN YAPILANMA SÜREÇLERİProf.Dr.Anarkul URDALETOVA
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Leyla BABATÜRKALMATI BÖLGESİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN AĞZIYard. Doç Dr. Hüseyin ÖZBAY
2Mustafa OCAKBEĞİAALI TOKOMBAYEV’IN “EZGININ SIRRI” VE “YARALI YÜREK” ADLI HIKÂYELERININ TÜRKIYE TÜRKÇESINE AKTARILMASI VE BU HIKÂYELERDE “ÇOCUK” KONUSUNUN INCELENMESIProf.Dr.Laili UKUBAYEVA
3Nezahat TÜRKCENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİNDE ÇOCUK PROBLEMİProf.Dr.Laili UKUBAYEVA
4Semih BABATÜRKYUDAHİN'İN KIRGIZCA SÖZLÜĞÜNE GÖRE FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER VE KULLANILIŞLARIYrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK
5Zafer ALTUNAHMET HAMDI TANPINAR'IN ROMANLARINDA VE ŞİİRLERINDE ZAMAN KAVRAMIProf.Dr.Orhan BİLGİN
6Kerim SARIGÜLYUDAHININ KIRGIZCA SÖZLÜĞÜNE GÖRE KIRGIZCADA ISIMDEN FIIL YAPAN EKLER VE KULLANIŞLARIYrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK
7Feryal CEBEKIRGIZCA VE TÜRKÇEDE ORTAK KELİMELERDEKİ FONOLOJİK ÖZELLİKLERDoç. Dr. Taalaybek ABDİYEV
8Recep YÜRÜMEZBÜBİYNA OMÜRZAKOVNA ORUZBAYEVA’NIN AKADEMİK HAYATI VE DİLCİLİĞİDoç.Dr. Burul SAGINBAYEVA
9Asel KADIROVAXIX.YY. SONU XX.YY. BAŞINDA KIRGIZLARIN KULLANDIĞI BELGELERIN DILI Prof.Dr.Kadıralı KONKOBAYEV
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Ayzada CARDAMOVAYOKSULLUK SORUNU VE YOKSULLUĞU AZALTMANIN YOLLARI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİProf. Dr. Turar KOYÇUEV
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Cıldızbek TURSUNBAYEVKIRGIZISTAN’DA ULUSAL GAZETECILIĞE ALTERNATIF OLARAK İNTERNET GAZETECILIĞIDr.Kubanıçbek TAABALDIYEV
2Stambulbek MAMBETALIEVBAĞIMSIZLIK ÖNCESİ VE SONRASI KIRGIZ SİNEMASI İLE KIRGIZ EDEBİYATI ETKİLEŞİMİProf.Dr.Kadırkul OMURALIEV
3Anara BİRİSMANOVA24 MART OLAYI: KIRGIZİSTAN YAZILI BASINI KAMUOYUNU NASIL OLUŞTURDU?Prof. Dr. Bayram KAYA
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Tolkun UYÇUBEK KIZIKIRGIZISTAN’DA SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMIK ETKILERIDoç.Dr.Selami SEZGİN
2Tınçtık BAZARBAYEVKAMU HARCAMALARINDA ETKINLIK: KIRGIZISTAN ÖRNEĞIProf.Dr.Damira BEKTENOVA

2006-2007
İşletme Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Azamat MAKSÜDÜNOVGEÇİŞ EKONOMİLERİNDE PAZARLAMA ANLAYIŞI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİProf. Dr. Sahavet GÜRDAL,Doç.Dr. Kenan ÖZDEN
2Mehmet Kenan DÖNMEZİŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİŞKEK’TE SEYAHAT ACENTALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMADoç.Dr.Kenan ÖZDEN
3Musa ÇAKIRKÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE FİNANSAL RAPORLAMA VE KAZAKİSTAN ÖRNEĞİDoç.Dr.Hüseyin AKAY
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1ABDURRAHMAN KÖKSALBIŞKEK’TE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERININ FOLKLORIK DEĞERLERI VE OYUN MÜZIKLERIYrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK
2Altınbek İSMAİLOV“CELÂLEDDIN RÛMININ MESNEVÎSI’NDEKI HIKÂYELERDE SEVGI VE BARIŞ”Prof.Dr.Laili UKUBAYEVA
3Döölötbek EŞKENOVTÜRK VE RUS ATASÖZLERİNDE KADIN İMAJINININ DİLBİLİMLİK KARŞILAŞTIRMASIYard. Doç. Dr. Hüseyin ÖZBAY
4Kanıbek UMURZAKOVDİVANU LUGATİ’T-TÜRK’TEKİ HAYVAN VE BİTKİ ADLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ADBİLİM ÇALIŞMASIYrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK
5Nurzina NURZİNAMERKEZİ ASYA FOLKLORUNDA NASREDDİN HOCA'NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE HAKKINDAKİ FIKRALARYrd. Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK
6Osman ARICANSÜYÜNBAY ERALİYEV’İN SEÇME ŞİİRLERİNDE KELİME DÜNYASIYard. Doç. Dr. Hüseyin ÖZBAY
7Seyitbek İDİRİSOVÇin’deki Kırgızların Edebi DiliProf.Dr.Kadıralı KONKOBAYEV
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aygül TURDUBEKOVAUluslararası Ekonomideki Kırgızistan: Orta Asya BölgesiProf. Dr. Turar KOYÇUEV
2Rahat KARABAYEVAKIRGIZİSTAN'DA GIDA SANAYİSİNİN GELİŞME PROBLEMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof.Dr.Cusup PİRİMBAYEV
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Bekir Cihan UÇKAÇKIRGIZİSTAN’DA SERBEST EKONOMİ BÖLGESİ UYGULAMALARI VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISIYrd. Doç. Dr. A.Atilla UĞUR
2Sergey KARTAŞOVKAMU SEKTÖR HARCAMALARINDA TEKNOLOJIK GELIŞIMIN ETKISIYrd.Doç.Dr. Seyfi YILDIZ
3Şhayır SAPARBAY KIZIKIRGIZSTAN’DA DIŞ BORÇLANMA VE DIŞ BORÇ YÖNETIM SORUNUYrd.Doç.Dr. A.Atilla Uğur
4Yaşar AYYILDIZKIRGIZİSTAN'DA YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE TÜRKİYE’DEN GELEN YATIRIMLARYrd.Doç.Dr.Seyfi YILDIZ

2005-2006
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Cengiz BUYARTARIH-I EMNIYE’NIN TRANSKRIPSIYONU VE DEĞERLENDIRILMESIYard.Doç.Dr.Konuralp ERCİLASUN
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Tatyana POPOVA“MOLLA NIZÀMÜ’D-DÌN ÁHUNUM, HIKMET-İ NİZÀMÜ’D-DİN (CİLT: III. 130A-170B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-DİZİN)”Doç.Dr.Mehmet AYDIN

2004-2005
Tarih Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Baktıbek İSAKOV"XVIII.VE XIX. YÜZYILLARDA SAYAK BOYUNUN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ"Prof. Dr. İlhan ŞAHİN
Türkoloji Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Baktıgül ÇINIBAYEVA“MOLLA NİÔÀMÜ’D-DİN ÁÓUNUM ÓİKMET-İ NİÔÀMÜ’D-DİN CİLT: II. 165A-217B VARAKLARI ARASI İNCELEME – METİN - SÖZLÜK)”Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAEV
İktisat Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Aydın ÇİFTÇİGEÇİŞ EKONOMİLERİNİ YAŞAMAKTA OLAN ÜLKELERDE YABANCI YATARIMICILARA SAĞLANAN İMKANLAR, KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI : (KIRGIZİSTAN MODELİ)Prof. Dr. Selahattin SARI
Maliye Anabilim Dalı
#Adı, Soyadı Tez konusuDanışman
1Raziya ABDİYEVAKAMU FİNANSMAN ARACI OLARAK VERGİLENDİRME (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİNDE)Doç.Dr. Turusbek ASANOV