Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Ülke Dışı Yüksek Öğretim Kurumları, Kuruluşlar ve Bilimsel Merkezler Arasında Yapılan İşbirliği Protokolleri

Toplam:264


Türkiye - 115; Kırgız Cumhuriyeti - 46; Rusya Federasyonu - 16; Kazakistan - 15; Özbekistan - 10; Azerbaijan - 10; Çin - 8; KKTC - 5; Ukrayna - 5; Japonya - 5; Filistin - 4; Hindistan - 3; ABD - 3; the Republic of Korea - 2; Afganistan - 2; Moğolistan - 2; Almanya - 2; Macedonia - 2; İngiltere - 2; Romania - 1; Poland - 1; Portekiz - 1; Gürcistan - 1; Tacikistan - 1; Macaristan - 1; Fransa - 1;
Kurumun Logosu Kurumun Adı Protokolün Adı İmzalandığı Tarih Süresi İşbirliği Alanı
Türkiye : 115
İnönü Üniversitesi İşbirliği anlaşması 16.12.2022 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşbirliği anlaşması 14.11.2022 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşbirliği anlaşması 23.11.2022 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Etimesgut Belediyesi İşbirliği anlaşması 11.10.2022 5 yıl
 • Taraflar akademik, bilimsel, kültürel ve sportif faliyetler (sempozyum, kongre, forum, panel v.b.) olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı işbirliği yaparlar;
 • Etimesgut Belediye Başkanlığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda maddi ve manevi destek sağlar;
 • Etimesgut Belediyesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür ürünü olan geleneksel spor oyunları konusunda ortak projeler geliştirirler ve yürütürler;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Etimesgut Belediyesi ortak yapacakları bilimsel ve uygulamalı her türlü etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler;
 • Etimesgut Belediyesi, uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini haberdar eder ve yararlanmasına yardımcı olur;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Etimesgut Belediyesi karşılıklı olarak tecrübe paylaşımı konusunda işbirliği yaparlar.
Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği Protokolü 20.10.2022 5 yıl
 • Taraflar Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar odaklı Türk Dünyasının kültürel değerlerinin araştırılması, incelenmesi, korunulması, geliştirlmesi ve tanıtılmasına yönelik ortak projeler, ortak yayınlar geliştirir ve yürütürler;
 • Uluslararası ve bölgesel bilimsel ve kültürel, sanatsal etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve uluslararası, bölgesel kuruluşların yapacakları faaliyetlere ortak katılımlarını sağlayacaklardır;
 • Türk Dünyası halkların ortak tarihi, medeniyeti ve şahsiyetlerine ait önemli günlerini kutlanmasını ortaklaşa yapacaklardır;
 • Türk Devletlerin tarih, kültür ve sanat alanında özel araştırma projeleri ve akademik etkinliklerde işbirliği yaparlar ve tecrübe paylaşımında bulunurlar.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşbirliği anlaşması 17.08.2022 5 yıl
 • İşbirlikçi araştırma ve olası akademik makale değişimi;
 • Öğrenci, akademik ve idari personel değişimi;
 • Akademik yayın materyallerinin veya diğer bilgilerin değişimi;
 • Belirli gelişim alanlarına yönelik akademik projelerde işbirliği;
 • Diğer işbirliği biçimleri için fırsatlar;
 • Öğrenci değişim programlarının, çift ana dal programlarının geliştirilmesi;
 • Ortak akademik konferansların organizasyonu;
 • seminer, sempozyum ve kongreler;
 • Yayın faaliyetlerinde veya kültürel faaliyetlerde işbirliği
İstanbul Arel Üniversitesi İşbirliği anlaşması 20.06.2022 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İşbirliği anlaşması 31.05.2022 5 yıl
 • Mevcut akademik müfredatın geliştirmesi;
 • Yeni ders ve programların geliştirilmesi;
 • Akademik personel ve öğrenci değişimi;
 • Kendi kampüs imkanlarıyla paylaşmak;
 • Ortak çevrimiçi derslerin geliştirilmesi.
Bitlis Eren Üniversitesi İşbirliği anlaşması 22.05.2022 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşbirliği anlaşması 20.05.2022 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
İbn Haldun Üniversitesi İşbirliği anlaşması 01.03.2022 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) İşbirliği anlaşması 09.01.2022 5 yıl
 • KTMÜ ve ENSİA arasındaki bilimsel çalışmaları, araştırmaları, organizasyon ve proje ortaklıklarını ve karşılıklı ilgileri çerçevesinde KTMÜ öğretim elemanları, araştırmacıları, öğrencileri ile ENSİA yönetim kurulu, kurumsal üyeleri, bireysel üyeleri, akademik üyeleri, çalışma grupları arasındaki bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımını teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamaktır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşbirliği anlaşması 20.12.2021 5 yıl
 • Tarafların ve bilim insanlarının katılımıyla ortak bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılması;
 • Ortak bir şekilde konferanslar, seminerler, sempozyumlar, yuvarlak masa toplantıları, konuk konferansları, kutlama günleri ve diğer eğitim faaliyetleri;
 • Öğrenci değişiminin yapılması o Akademisyen değişimi yapılması;
 • Araştırmacı değişimi yapılması;
 • İdari Personel değişimi yapılması.
Gebze Teknik Üniversitesi İşbirliği anlaşması 26.11.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İşbirliği anlaşması 22.10.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Cumhuriyet Üniversitesi İşbirliği anlaşması 19.10.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
OSTİM Teknik Üniversitesi İşbirliği anlaşması 06.10.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşbirliği anlaşması 05.07.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Karabük Üniversitesi İşbirliği anlaşması 02.07.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği anlaşması 18.05.2021 5 yıl
 • Öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin değişimi;
 • Öğrenci değişimi;
 • Karşılıklı işbirliği içinde ortak araştırma projelerinin koordinasyonu;
 • Akademik konferanslar, ortak dersler, özel kısa dönem eğitim kursları, seminerler ve sempozyumlar gibi ortak akademik aktivitelerin düzenlenmesi;
 • Akademik yayınların ve eğitim materyallerinin değişimi.
Gaziantep Üniversitesi İşbirliği anlaşması 13.10.2020 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Gaziantep’te ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Ege Universitesi İşbirliği Prtokolü 03.10.2019 5
 • Ege Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programları uygular;
 • Mutabık kalınacak alanlarda ve iki taraf yönetimlerince uygun görülen usuller doğrultusunda öğretim üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılık destek verir;
 • Ege Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi imkanları ölçüsünde ihityaç duyulan alanlarda birbirlerine karşılıklı öğretim üyesi desteği verirler ve değişimi yaparlar.
ÖSYM İşbirliği protokolü 10.10.2019 -
 • İşbu Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın, Kırgızistan vatandaşları, Kırgızistan Cumhuriyetinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer ilgili kişiler için, başta Bişkek olmak üzere Kırgızistan Cumhuriyetinde gerçekleştirmeyi kararlaştırdığı sınavların uygulanması ve Kırgızistan’da yapılacak sınavların Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yapılmasına ilişkin usûl ve esasları kapsar.
Kayseri Üniversitesi İşbirliği anlaşması 17.09.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Kayseri’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Beykent Üniversitesi İşbirliği anlaşması 04.09.2019 5 yıl
 • Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin;
 • araştırma görevlilerinin ve öğretim üyelerinin değişimi
Kırıkkale Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 20.04.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Kırıkkale’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Dünya Etnospor Konfederasyonu İşbirliği protokolü 19.04.2019 5 yıl
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Sporlar Araştırma Uygulama Merkezinin faaliyetlerini icra ettiği alanlarda, DEK ile birlikte geleneksel sporlar ve oyunlar ile alakalı her türlü sportif, sosyal ve kültürel çalışmalar düzenlemek, gelişimlerine katkıda bulunmak, üye ülkelerin kültürel özgünlüklerini korumaya yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası projeler ve dostluklar geliştirmek amacıyla farklı medeniyetlerden miras kalan geleneksel sporları ve oyunları koruma, destekleme ve yaygınlaştırma amacı taşıyan, topluma ve millî değerlere saygılı, dostluğa değer veren;
 • Gelişime açık, donanımlı sporcular ve bireyler yetişmesi için birlikte çalışmalar yapmak;
 • Kurumlar arası kurumsal kapasiteyi ve beceriyi arttırmak amacıyla, kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi için her türlü konuda karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunmak, karşılıklı olarak tecrübe ve bilgi paylaşımından yararlanarak yeni projeler üretilmesi, konusunda işbirliği sağlamak;
 • Başta geleneksel sporlar ve oyunlar olmak üzere DEK’in gerçekleştireceği tüm kültürel faaliyetlerde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM bilimsel katkı sağlar;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM, DEK’in her yıl geleneksel olarak yaptığı festival, forum, toplantı, panel, kongre ve çalıştaylara sporcu ve araştırmacı desteği sağlar;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM’un her yıl geleneksel olarak yaptığı “Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu”na DEK uygun gördüğü takdirde destek sağlar;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM geleneksel sporlar ve oyunlarla ilgili bilimsel faaliyetlerinin yayınlanacak hale getirilmesini sağlar, DEK uygun gördüğü takdirde bu çalışmalar için destek sağlar;
 • DEK ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür ürünü olan geleneksel sporlar ve oyunlarla alakalı araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirirler ve yürütürler;
 • DEK ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi GOSAUM yapacakları bilimsel ve uygulamalı her türlü etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler;
 • DEK ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Sporlar ve Oyunlar üzerine Makale ödülü̈ ve Yaygın Makale teşvik çalışması yaparlar, DEK bu konuda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine finansal destek sağlar;
 • Bu kapsamlar dışında kalan konularla alakalı kurumların birlikte geliştirileceği proje dosyaları işbu protokolün ek belgeleri olarak kabul edilecektir.
Konya Teknik Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 18.03.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Selçuk’ta ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Trakya Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 12.12.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Trakya’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 27.11.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşbirliği Anlaşması 21.11.2018 5 yıl
 • Başta geleneksel spor ve oyunlarda bilimsel faliyetler (sempozyum, kongre, forum, panel v.b.) olmak üzere, ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik personeli bilimsel katkı sunmak;
 • KTMÜ GOSAM, KBB’nin her yıl geleneksel olarak yaptığı uygulamalı alanlarda (Kurtuluş Güreşleri, Türk Dünyası Geleneksel Oyunları, Festival Güreşleri v.b.) ihtiyaç duyduğu (Kırgızistan ve diğer Türk Halkları ve Cumhuriyetleri’nden sporcu temini v.b.) desteği verir. KBB’nin en son IV.’sünü yaptığı (09-10 Aralık 2017), KTMÜcGOSAM’ın bu yıl III.’sünü yapacağı (22-23 Kasım 2018) “Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu”nu çiftli yıllarda (2018, 2020 v.b) Kırgızistan’da, tekli yıllarda (2019, 2021 v.b.) Türkiye’de dönüşümlü olarak yaparlar;
 • KTMÜ GOSAM alanla ilgili yapılan bilimsel faaliyetler (kongre, sempozyum, kitap-makale çeviri v.b.) tasih, dizdi, pikaj ve montajını yaparak yayınlanacak haline getirir;
 • Başta söz konusu kitaplar olmak üzere faaliyetler için gerekli görülen (kitapçık, büröşür, afiş v.b.) basılmasını sağlar KBB ile KTMÜ GOSAM Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür ürünü olan geleneksel oyun sporlarını araştırmalar yaparak ortak projeler geliştirirler ve yürütürler yapacakları bilimsel ve uygulamalı her türlü etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği her yıl dönüşümlü olarak Kırgızistan ve Türkiye’de gerçekleştirirler. uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından haberdar eder ve yararlanmasına yardımcı olur. karşılıklı olarak tecrübe paylaşımı konusunda işbirliği yaparlar.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İşbirliği Protokolü 19.04.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Karaman’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Üsküdar Üniversitesi İşbirliği anlaşması 11.04.2018 5 yıl
 • Öğretim üyeleri ve araştırma üyelerinin değişimi dahil ortak araştırma çalışmalarının teşvik edilmesi Öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi ve çift diploma veren programların Türk Yüksek Öğretim Kurulu nun onayı ile her iki ülkenin mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi Akademik araştırma verileri ve ilgili materyallerin değişimi;
 • Yayın faaliyetlerinde veya kültürel faaliyetlerde işbirliği;
 • Konferans, seminer, sempozyum ve kongre gibi ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Giresun Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 14.04.2017 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişim programları;
 • Araştırmacı değişim programları;
 • Öğrenci değişim programları;
 • Ortak uzaktan eğitim programları;
 • Burslu öğrenci daveti;
 • Ortak akademik/bilimsel araştırma projeleri;
 • Kısa dönemli akademik/bilimsel eğitim programları;
 • Ortak konferans, seminer ve panel düzenlenmesi;
 • Kitap, eğitim ve araştırma amaçlı materyallerin değişimi;
 • Öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler için kısa dönemli ortak tatil ve sosyal etkinlik programlarının hazırlanması;
 • Ortak yaz okulu programları.
Gedik Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 03.10.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar.
Çukurova Üniversitesi İşbirliği Protokolü 17.01.2017 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Adana’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşbirliği Protokolü 20.12.2016 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Balıkesir Üniversitesi İşbirliği Protokolü 02.12.2016 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Balıkesir’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Selçuk Üniversitesi İşbirliği Protokolü 20.12.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 22.10.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Anadolu Ajansı İşbirliği Protokolü 18.05.2016 5 yıl
 • AA’nın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından üretilen akademik raporların, makalelerin ve materyallerin, haber, analiz, fotoğraf, görüntü ve sosyal medya içeriği olarak kullanabilmesi;
 • AA’nın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde görevli akademik kadro ile haber ve belgesel amaçlı röportajlar yapabilmesi;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin AA tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerine katılımı;
 • AA’nın eğitim faaliyetlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tesislerini, ekipmanlarını ve altyapısını kullanabilmesi;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Radyo-Televizyon Müdürlüğü insan kaynağı, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu insan kaynağı ile üniversite öğrencilerinden her yıl AA tarafından uygun görülecek sayıda kişinin, ulaşım hariç, masrafları AA tarafından karşılanarak AA’da staj yapmaları;
 • AA Haber Akademisi tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Radyo-Televizyon Müdürlüğü insan kaynağı, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu insan kaynağı ile öğrencilerine ve Bölge medya mensuplarına, her yıl 1 hafta süreyle, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde mesleki eğitim verilmesi, Haber Akademisi eğitimcilerinin Kırgızistan’a ulaşım masrafları hariç, iaşe ve ibate masraflarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından karşılanması;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yıllık faaliyet programında yer alan yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonların AA tarafından haberleştirilmesinin sağlanması.
Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği ve Tanıtım Protokolü 10.03.2016 1 yıl
 • Protokolün kapsamı Türkiye’yi, Türkiye’nin kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla Üniversitesi ile Enstitü arasında ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi;
 • Üniversite kanalıyla başta Kırgızistan olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gerçekleştirilmesi ve toplumlararası diyalogun artırılmasına yardımcı olunması;
 • Enstitü merkezinde ya da yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde Üniversite personeli ya da öğrencilerinin görevlendirilmesi ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde veya Merkez dışında ilgili ülkedeki eğitim fuarı vb. organizasyonlarda Üniversitenin tanıtılması konularında işbirliği yapılmasıdır.
Erciyes Üniversitesi İşbirliği Protokolü Ekim 2005 süresiz
 • Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programları;
 • Ortak Bilimsel Çalışmalar;
 • Sportif ve Kültürel Faaliyetler.
İstanbul Üniversitesi İşbirliği Protokolü 09.09.2015 5 yıl
 • Öğreti Elemanı Yetiştirmek;
 • Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Ortaklaşa Bilimsel Toplantı Oluşturmak ve Araştırmalar Yapmak;
 • Bilimsel Yayınların Değişimi ve Ortak Yayın İmkanları Oluşturulması;
 • Her İki Taraf için Yararlı Olan Yeni Programlar ile Eğitsel Kursların Oluşturulması.
Maltepe Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 04.04.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrasya Bilim ve Kültür Vakfı ve KTMÜ Camii İnşaatına Destek Sağlanmasına ilişkin Protokol 09.10.2013 5 yıl
 • KTMÜ Kampüsü içerisinde yapımı devam eden, İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii İnşaatına TOBB tarafından maddi destek sağlanması
Atatürk Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi İ.Arabayev Kırgız Milli Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi VHUB ve Kültürel Araştırmalar vakfı Gaziantep Üniversitesi Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu EPOD Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirme ve Etkililiğin Değerlendirme projesi İşbirliği Pr 22.10.2014 5 yıl
 • Proje sonucunda, bu dersi alan öğrenenlerin bilişsel anlamda farklı ülkelerin demografik yapılarını, eğitim sistemlerini, ortak maddi-manevi kültürel değerlerini, ekonomik sistemlerini tanımaları, kültürler arası ilişkilerin yararlarını ve zorluklarını tanımlamaları, kültürler arası ilişkilerin ekonomik, kültürel vb. anlamda sağlayacağı katkıları açıklayabilmeleri beklenmektedir. Duyuşsal açıdan, farklılıkları kabul edebilme ve zenginlik unsuru olarak görebilme algılarının geliştirilmesi, sosyal, kültürel farklılıkları hesaba katmaksızın insanlık onuru duygusu, kendine ve başkalarına değer verme özelliğini geliştirmeleri, ortak maddi-manevi kültürel değerlerini korumaya istekli olmalarını ve Türk Dünyası vatandaşlığı bilincini geliştirmeleri beklenmektedir. Beceri anlamında ise ortak kültürel değerleri, kültürler arası becerileri (kültürlerarası yetiyi ya da beceriyi (intercultural competence) geliştirmeleri) (kültürler arası diyalog kurulması ve kültürel farklılıkların takdir edilmesi) ve ekiple çalışma becerileri geliştirmeleri beklenmektedir.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği İşbirliği Anlaşması 19.01.2012 5 yıl
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları ve Türk Dünysı Belediyeler Birliği nin Faaliyet Alanına Giren Ülkelere Yönelik Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • KTMÜ TDBB nin Ulusal ve Uluslararası Eğitim Programları, Kongre, Konferans, Sempozyum ve Toplantıların Planlanması, Organizsayonu ve Yürütülmesine Akademik ve Teknik Destek verir;
 • KTMÜ TDBB nın İhtiyaç Duyacağı Yabancı Dillerde Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği verir;
 • KTMÜ TDBB nin Kırgızistan daki Üye Belediyeleri Planladığı Projelerde Fizibilite Çalışmalarının Yürütülmesine ve Gerekli Yazışmaların Yapılması Hususlarında Destek Sağlar;
 • TDBB KTMÜ nün Öğrencilerine Yaz Stajı Eğitimi için Kontenjan Tahsisi Hususunda Gerekli Desteği Sağlar.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü Ocak 2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul da ve Bişkek te Gerçekleştirmek;
 • KTMÜ FSMVÜ ya İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince, Rusça Eğitim-Öğretim Programına Eleman ve Doküman Desteği verir;
 • FSMVÜ KTMÜ ya Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programna Eleman ve Doküman Desteği verir.
Herkes için Spor Federasyonu Antrenörlük Kursu Protokolü 20.10.2014 5 yıl
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Herkes için Spor Federasyonu, bu protokol kapsamında antrenörlük kursları, seminerler vb. alanlarda işbirliği yapma kararı almışlardır.
Bayburt Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 30.04.2015 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Bayburt’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 27.04.2015 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Muğla’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Siirt Üniversitesi İşbirliği anlaşması 14.03.2015 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişimi, Öğrenci değişimi, Ortak araştırma faaliyetleri, dersler ve e-öğrenme yoluyla verilen dersler;
 • Seminerlere ve akademik toplantılara katılma, Yayınlanan akademik materyallerin ve diğer bilgi kaynaklarının değişimi;
 • Kütüphane kaynaklarının kullanımı;
 • Özel kısa dönemli akademik programlar, İkili derece, ortak derece programların geliştirme ve yürütme.
Batman Üniversitesi İşbirliği anlaşması 14.03.2015 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişimi, Öğrenci değişimi, Ortak araştırma faaliyetleri, dersler ve e-öğrenme yoluyla verilen dersler;
 • Seminerlere ve akademik toplantılara katılma, Yayınlanan akademik materyallerin ve diğer bilgi kaynaklarının değişimi;
 • Kütüphane kaynaklarının kullanımı;
 • Özel kısa dönemli akademik programlar, İkili derece, ortak derece programların geliştirme ve yürütme.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Eğitimsel İşbirliği Anlaşması 14.03.2015 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişimi, Öğrenci değişimi, Ortak araştırma faaliyetleri, dersler ve e-öğrenme yoluyla verilen dersler;
 • Seminerlere ve akademik toplantılara katılma, Yayınlanan akademik materyallerin ve diğer bilgi kaynaklarının değişimi;
 • Kütüphane kaynaklarının kullanımı;
 • Özel kısa dönemli akademik programlar, İkili derece, ortak derece programların geliştirme ve yürütme.
Kafkas Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 19.03.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Kars’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 04.09.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Rizel’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 04.09.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Istanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Hacettepe Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 25.03.2019 5 yıl
 • Öğretim ve araştırma elemanlarının değişimini içeren ortak araştırma çalışmalarını teşvik etme;
 • Her iki ülkenin mevzuatına uygun olarak öğrenci değişim programları geliştirme ve çift diploma olanağını sağlayan programlar yapma;
 • Akademik araştırma verileri ve teknik materyal değişimi yapma;
 • Yayımlama ve kültürel aktivitelerde işbirliği yapma;
 • Konferans, seminer, sempozyum, kongre vb. ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 25.09.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Bitlis Eren Üniversitesi Akademik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Protokolü 25.09.2014 5 yıl
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenciler değişimi;
 • Eğitim ve staj için öğrenciler değişimi;
 • Ortak bilimsel projeleri yürütmek;
 • Ortak seminer, çalıştay ve sempoziumları düzenlemek;
 • Akademik ve öğretim elemanları değişimi;
 • Kamu dil kurslarını düzenlemek;
 • Kitap, görsel-işitsel ekipman açısından destek vermek.
Bingöl Üniversitesi Akademik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Protokolü 29.05.2014 5 yıl
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenciler değişimi;
 • Eğitim ve staj için öğrenciler değişimi;
 • Ortak bilimsel projeleri yürütmek;
 • Ortak seminer, çalıştay ve sempoziumları düzenlemek;
 • Akademik ve öğretim elemanları değişimi;
 • Kamu dil kurslarını düzenlemek;
 • Kitap, görsel-işitsel ekipman açısından destek vermek.
Ankara Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 08.11.2021 5 yıl
 • • Taraflar ilgi alanlarına giren bilimsel sorunlara çözüm bulma konusunda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaklardır. • Taraflar birbirlerinden görüş ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla öğretim üyesi değişimi yapacaklardır. • Taraflar ilgi alanlarına giren konularda karşılıklı araştırmacı ve öğrenci değişimini destekleyeceklerdir. • Taraflar arasında eğitim-öğretim ve araştırmalar için yararlanılabilecek kitap ve çeşitli yayınlar ile malzemenin değişimi sağlanabilecektir. • Taraflar bilimsel amaçlı toplantıların düzenlenmesini özendireceklerdir. • Tarafların ilgi alanlarına giren konularda ortak araştırmaların yapılması desteklenecektir. • Bunların dışında eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda da iş birliği gerçekleştirilecektir. • Taraflar belirtilen konulardaki ortak çalışmalarının tür ve kapsamını ayrıca anlaşma yoluyla saptayacaklardır
Bartın Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 09.06.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Bartında ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Iğdır Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 30.04.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Iğdır da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Atatürk Kültür Merkezi İşbirliği Protokolü 25.04.2014 5 yıl
 • Eğitim, bilim ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliği yapmak.
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) İşbirliği Protokolü 15.04.2014 3 yıl
 • Taraflar birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar olmak için düzenli bilgi alışverişi yapacaklardır;
 • Taraflar birbirlerini karşılıklı ilgili konuların tartışıldığı toplantılarına davet edeceklerdir;
 • Taraflar Üniversite nin akademik ve öğretim elemanlarının katılımı ile Türk işbirliğinin çeşitli konularında ortak uluslararası etkinlikler düzenleyecekler;
 • Taraflar özel alanlarda çeviri için kapasite geliştirme dahil olmak üzere, bir Türk dilinden başka birine çeviri kalitesinin iyileştirilmesi konusunda işbirliği yapacaklar;
 • Taraflar, çeviri/tercüme hizmetleri dahil olmak üzere, lojistik hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla, Üniversite öğrenci personelinin gönüllü ya da ücretli olarak TÜRKPA toplantıları ve etkinliklerine katılımı için işbirliği yapacaklar;
 • Taraflar Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarında ortak projeler başlata ve geliştirebilirler.
Gaziosmanpaşa University Memorandum of Understanding 10.04.2014 5 yıl
 • Her iki üniversitenin öğretim elemanları, asistanları, araştırmacıları, uzmanları ve öğrencileri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Manas Üniversitesi nin araştırma ve eğitim yaklaşımlarının teşvik edilmesi amaçlarıyla hazırlanan protokol;
 • Mevcut ilişkileri geliştirmek;
 • Araştırma çalışma sonuçlarının ortak kullanımının sağlanması ve bu sonuçların yayınlanması;
 • Tarafların eğitim yaklaşımları ve ortak bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerinin aktarılması.
Sakarya Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 01.01.2010 5 yıl
 • Ortak Bilimsel Araştırmalar ve Sanatsal Çalışmalar gerçekleştirmek;
 • Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Yayınlar;
 • Ortak Seminerler, Kurslar, Bilimsel Çalıştaylar ve Toplantıları Düzenleme
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) İşbirliği Protokolü 2014 5 yıl
 • Ortak Araştırma Projeleri ve Faaliyetleri Yürütmek;
 • Akademik ve İdari Personel ile Araştırmacı ve Uzmanlarca Araştırma Yapmak, Bilgi, Görgü ve Tecrübe Sağlamak Amaçla Karşılıklı Ziyaterleri Gerçekleştirmek;
 • KTMÜ iletişim Fakültesi Öğrencilerine 1 Aylık Staj, İaşe ve İbate İmkanı Sağlamak;
 • Ortak Yapımlar ve Diğer Etkinliklerin Düzenlenmesi, Karşılıklı Teknik Danışmanlık Hizmetin verilmesi Personel Eğitimi;
 • Her İki Ülkede Yapılacak Çekimler için Karşılıklı Destek ve Hizmet Sağlamak.
Gazi Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 22.10.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü 24.09.2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Araştırma Projeleri.
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü 26.09.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Akdeniz Üniversitesine İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Antalya’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Hakkari Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 14.02.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) İşbirliği Protokolü 2012 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı için Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Ortak projeleri gerçekleştirirler.
Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Akademik İşbirliği Protokolü 21.01.2014 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Eğitim-öğretim eleman ve döküman desteği verirler;
 • Birbirinin imkanlarında faydalanırlar;
 • Orta Asya Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek.
TURKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı İşbirliği Protokolü 208.04.2022 5 yıl
 • Eğitim, bilim ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliği yapmak.
Bülent Ecevit Üniversitesi İşbirliği Protokolü 5.12.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Zonguldak’ta ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İşbirliği Protokolü 02.12.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Avrasya Kütüphaneciler Birliği İşbirliği Protokolü 07.10.2013 5 yıl
 • Kütüphanecilik, yayıncılık, eğitim, sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda yenilikleri uygulama konusunda karşılıklı destek verirler;
 • Kütüphane personelinin yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek verirler;
 • Kırgızistan`ı Türkiye`de, Türkiye`yi Kırgızistan`da tanıtım konusunda birbirine destek verirler;
 • Kütüphane arşivliği konusunda konusunda birbirine destek verirler;
 • Türkçe ve Kırgızca ortak bir dergi yayınlama konusunda ortak çalışacaklardır;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar odaklı ortak projeler geliştirirler ve yürütürler;
 • Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da gerçekleştirirler;
 • Sahip oldukları sosyal tesis imkânlarından birbirlerini yararlandırırlar;
 • Uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşbirliği Belgesi 12.10.2012 5 yıl
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akademisyen Değişimi;
 • Bilgi ve Yayın Değişimi;
 • Ortak Araştırma Etkinlikleri ve Öğretim Programları;
 • Ortak Öğrenci Danışmanlığı;
 • Ortak seminer ve konferansları düzenlemek.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 20.06.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Bolu’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 18.06.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Trabzon’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Nevşehir Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 14.06.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Nevşehir’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 29.05.2013 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Eskişehir’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Atatürk Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 09.07.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü 25.05.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programlarına Destek vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • İdari Personel Eğitim Programları Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Konya’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
TC Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü 25.05.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programlarına Destek vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • İdari Personel Eğitim Programları Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Afyon’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ardahan University Academic, Scientific and Cultural Cooperation Agreement 09.04.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi, Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ardahan’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşbirliği Protokolü Mart, 2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ankara da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA PROTOKOL 14.03.2013
 • T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı bünyesinde ve Üniversitenin benzer bölümleri için kreş ve/veya anaokulu olarak kullanılmak üzere TİKA tarafından Kırgızistan/Bişkek’te bir bina/yer satın alınması ve TİKA tarafından KTMÜ’ye belirlenen amaçlarla kullanılmak üzere hibe edilmesine dair protokoldür.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü Şubat 2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Samsun da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Sinop Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 27.04.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Sinop’ta ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 24.09.2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ağrı’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Hitit Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 31.05.2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Çorum’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
İstanbul Sabahattın Zaim Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 30.05.2012 5 yıl
 • Karşılıklı Akademik personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Öğretim Üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Karşılıklı İdari personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim progrmaları uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı ortak projeler geliştirmek ve yürütmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 09.04.2018 5 yıl
 • KTMÜ Konservatuarı Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programlarına destek vermek;
 • İhtiyaç duyulan alanlarda akademik Personele bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programları uygulamak;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi desteği vermek;
 • Yaz Stajı için Karşılıklı Öğrenci Kontenjanı Tahsis etmek;
 • Uzaktan Eğitim Desteği Vermek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • Ortak kültürel, sportif ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.
Kastamonu Unıversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 09.03.2012 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği Vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi için Kontenjan Tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Öğrenci Değişimi Programı Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Kongre, Sempozyum gibi Bilimsel Faaliyetlerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Kastamonu’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek;
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Akademik İşbirliği Protokölü 17.01.2012 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye de ve Kırgızistan da gerçekleştirmek;
 • KTMÜ USAK ın İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Orta Asya ve Çevresiyle İlgili Araştırma ve Akademik Etkinliklerde İşbirliği Yapmak ve Tecrübe Paylaşmak.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü Ocak 2012 5 yıl
 • Akademik Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği Vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi için Kontenjan Tahsis etmek;
 • Öğrenci Değişimi Programı Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Kongre, Sempozyum gibi Bilimsel Faaliyetlerden Birbirlerini Haberdar Ederler.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı İşbirliği Protokolü 23.12.2011 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek Bilgi Paylaşımı;
 • Orta Asya ve Çevresiyle İlgili Araştırma ve Akademik Etkinliklerde İşbirliği Yapmak;
 • SETA Vakfı İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da Gerçekleştirmek.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi İşbirliği Protokolü 24.11.2011 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek Bilgi Paylaşımı;
 • Orta Asya ve Çevresiyle İlgili Araştırma ve Akademik Etkinliklerde İşbirliği Yapmak;
 • TASAM İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da Gerçekleştirmek.
Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi İşbirliği Protokolü 18.11.2011 5 yıl
 • Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Çevresiyle İlgili Araştırma ve Akademik Etkinliklerde İşbirliği Yapmak;
 • ORSAM İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da Gerçekleştirmek.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşbirliği Protokolü 10.05.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programlarına Destek verme Öğrenci Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • İdari Personel Eğitim Programları Uygulamak;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • CBÜ İhtiyaç Duyacağı Kırgızca, Çince ve Rusça Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişimi;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Manisa’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ardahan Universitesi Akademik İşbirliği Protokolü 19.07.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi, Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ardahan’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
TC Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Akademik-Kültürel ve Sanatsal İşbirliği Protokolü Mayıs 2011 5 yıl
 • Üniversite Konservatuarı’nın Akademik ve İdari Personeline Eğitim Programları Uygulamak;
 • DTGM Üniversite Konservatuarı’nın İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Eğitmen, Sahne Yönetmeni, Rejisör, Koreograf, Müzisyen, Senarist, Dramaturg, Oyuncu, Sahne ve Teknik Eleman Desteği verir;
 • Türk Cumhuriyeti ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek ve Yürütmek;
 • Üniversite Konservatuarı’nın Öğrencilerine Yaz Stajı Eğitimi;
 • Bilgi Paylaşımı, Ortak Etkinlikleri Yapmak;
 • Eleman, Doküman ve Malzeme Desteği vermek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da Gerçekleştirmek.
Beykent Üniversitesi Bilimsel-Eğitimsel İşbirliği Protokolü 04.09.2019 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek BÜ İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü 12.05.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler geliştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü 08.04.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • FÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Desteği verir;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler geliştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
TC Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile KTMÜ Veteriner Fakültesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü Akademik İşbirliği Protokolü 06.01.2011 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler geliştirmek;
 • Eğitim, Öğretim ve Araştırmalar için Her İki Üniversitenin İlgilendiği Alanlarda Bilgi, Materyal ve Araştırma Yayınlarının Değişimi.
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akademik İşbirliği Protokolü 27.12.2010 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Araştırma Projeleri.
Ordu Universitesi Akademik İşbirliği Protokolü 27.08.2010 5 yıl
 • Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Ordu Üniversitesine İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Ordu’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 16.08.2010 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İstanbul Ticaret Üniversitesine İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak İstanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Ege Üniversitesi İşbirliği protokolü 04.10.2019 5 yıl
 • Öğretim Elemanı Yetiştirme;
 • Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Değişimi;
 • Araştırma ve Diğer Bilimsel Etkinlikleri Yapmak;
 • KTMÜ Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi’nin Gelişmesi için Ortak Çalışmalar Yapmak.
Yeditepe Üniversitesi İşbirliği anlaşması 10.10.2003 süresiz
 • Graduate and Undergraduate Student Exchanges;
 • Summer Program;
 • Exchanges of Faculty Members;
 • Research Colloboration/Collaborative Projects;
KKTC : 5
Uluslararası Final Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 21.12.2018 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Girne’de ve Bişkek’te Gerçekleştirmek
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 20.02.2008 süresiz
 • Ortak araştırma • Akademik personel ve araştırma personeli değişimi •Öğrenci değişimi • Seminerler, kurslar, çalıştaylar, bilimsel toplantılar organizasyonunda işbirliği • Bilimsel yayınların ortak yayımlanması •Bilgi değişimi
Doğu Akdeniz Universitesi İşbirliği anlaşması 27.09.2021 5 yıl
 • Kısa ve uzun dönemli ziyaretler için akademik personel ve öğrenci değişimini teşvik etmek;
 • Eğitim kursları, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar ve deneyim alışverişi gibi akademik etkinliklere katılmaları için akademisyenler ve öğrencilerle karşılıklı değişim;
 • Karşılıklı yarar sağlayacak şekilde deneyim ve fikir alışverişini kolaylaştırmak;
 • Ortak ilgi alanlarında ortak araştırma faaliyetlerini teşvik etmek;
 • Eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere, mümkün olduğunda araştırma ve eğitim verilerinin değişimi;
 • Her iki kurumun ilgili bölümleri arasında ortak diploma programının oluşturulması.
Yakın Doğu Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 14.03.2017 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma Ya Da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • İstanbul Ticaret Üniversitesine İhtiyaç Duyacakları Kırgızca, Çince, Rusça, Türkiye Türkçesi ve İngilizce Eğitim-Öğretim Programlarına Eleman ve Doküman Desteği vermek;
 • Akademik Personel ve Öğrenci Değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Lefkoşa’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Girne Amerikan Üniversitesi İşbirliği Anlaşması - 5 yıl
 • Sanatsal Çalışmalar;
 • Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Yayınlar;
 • Ortak Seminerler, Kurslar, Bilimsel Çalıştaylar ve Toplantıları Düzenleme.
Çin : 8
Zhejiang Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Memorandum of Understanding 25.06.2019 5 yıl
 • • Bilgi ve eğitim materyallerinin değişimi;
 • • Bilimsel, eğitici ve diğer çalışanların ziyaretleri ve değişimleri;
 • • Öğrenci ve öğretmenlerin ziyaretleri ve değişimleri;
 • • Belirli derece programları için talimatların sağlanmasını koordine etmek;
 • • Ortak araştırma ve diğer projelerin geliştirilmesi;
 • Hem de • Konferanslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kısa eğitim kursları ve her iki üniversiteyi ilgilendiren modüller gibi ortak akademik etkinliklerin organizasyonu.
Çin Petroleum Üniversitesi İşbirliği Protokolü 10.10.2017 5 yıl
 • Öğrenci değişimi;
 • Öğretim elemanı değişimi;
 • Ortak müfredat çalışmaları;
 • Ortak diploma çalışmaları.
Zhengzhou Üniversitesi İşbirliği anlaşması 09.01.2017 5 yıl
 • • Cooperation in teaching talents;
 • • Transfer and recognition of a loan;
 • • Joint development of training courses and teaching materials;
 • • Joint research activities;
 • • Joint consulting;
Xinjiang Finans ve Ekonomi Üniversitesi İşbirliği anlaşması 16.09.2013 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Eğitim materyalleri ve öğretmenler, uzmanlar sağlanmasında karşılıklı destek Çince, Kırgızca, Türkçe ve Rusça Dillerinde Çince nin Müfredat Geliştirilmesinin Sağlanması Desteği;
 • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas ta Kırgız, Türkçe ve Rusça Sınıfının Sağlanması Çin den gelen öğrenciler için üniversite Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Öğrencilere yaz stajlarının sağlanması.
Sincan Tarım Üniversitesi İşbirliği anlaşması 29.11.2007 5 yıl
 • KTMU ve XAU öğretim üyeleri ve araştırmacıları değiş tokuş edecek;
 • KTMU ve XAU, öğrencilerin dil öğrenmek ve birbirlerinin kampüslerinde uzmanlaşmış konular ve öğrenim tercihli bir oranda ücretlendirilir;
 • XAU ve KTMU, ilgili kurs programlarını geliştirmek için işbirliği yapacak;
 • KTMU ve XAU ortak konferanslar ve konferanslar düzenleyecek;
 • KTMU ve XAU öğretim üyeleri araştırma projeleri için başvuracak, birlikte araştırır ve bilimsel makaleler yayınlar. 6. Diğer kooperatif kanalları görüşülüp onaylanacaktır. operasyon.
Şangay Yabancı Diller Üniversitesi İşbirliği anlaşması 18 апрель 2013 5 yıl
 • Ortak eğitim programlarının uygulanması, öğrenci ve lisansüstü değişimi, her üniversitede eğitim uygulamaları ve stajlar yapılması;
 • Ortak bilimsel araştırma yapmak, bilimsel forumlar düzenlemek;
 • Kısa ve orta vadeli programlarda öğretmen, bilim insanı ve personel değişimi;
 • Öğretim kadrosunun mesleki gelişimi;
 • Yayın değişimi ve ortak bilimsel makalelerin yayınlanması;
 • Tüm işbirliği konuları hakkında karşılıklı reklam ve bilgi desteği.
Xinjiang Üniversitesi İşbirliği anlaşması December, 2012 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Yüksek lisans ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Eğitim materyalleri ve öğretmenler, Çince, Kırgızca, Türkçe ve Rusça dillerinde uzmanlar sağlanmasında karşılıklı destek;
 • Çin Dilinin Müfredat Geliştirilmesinin Sağlanması Desteği;
 • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • Çin den gelen öğrencilere KTMU da Kırgız, Türkçe ve Rusça Dil Derslerinin sağlanması;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Öğrencilere yaz stajlarının sağlanması.
Çin Xinjan Üniversitesi, Konfiçyus Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İşbirliği Protokolü -
 • Çince Öğretimi ile İşbirliği
Rusya Federasyonu : 16
Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Hizmeti Akademisi Federal Devlet Bütçe Yükseköğretim Kurumu İşbirliği anlaşması 28.10.2022 5 yıl
 • Ortak uluslararası bilimsel konferans ve akademik etkinlikler düzenlemek;
 • Eğitim ve bilim alanında insan potansiyelinin Bilim ve eğitim alanında doktora, insan potansiyelinin geliştirilmesi için yüksek lisans öğrencileri ve stajyer uzmanların değişimi için işbirliği, onlara teorik ve pratik bilgileri derinleştirmek için gerekli koşulları sağlamak;
 • Bilimsel etkinlikler, sempozyumlar hakkında karşı taraf temsilcilerinin bu etkinliklere katılımı için bilgilendirmek.
Rusya Bilimler Akademisi Federal Devlet Bütçe Kurumu Doğu El Yazmaları Enstitüsü İşbirliği anlaşması 08.09.2021 5 yıl
 • Mevcut imkanlar çerçevesinde, taraflar bilim ve eğitim alanlarında eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde işbirliği yaparlar;
 • Bilimsel araştırma yapmak ve pedagojik çalışma yürütmek için bilim adamları, araştırmacılar ve öğretmen değişimi;
 • Ortak bilimsel araştırmalar düzenleyecek, bilim adamlarını değişimini gerçekleştirecek, bölümler, laboratuvarlar ve diğer bilimsel bölümler arasında doğrudan temasları geliştirecek ve sürdürecekler;
 • • bilimsel etkinlikler, sempozyumlar hakkında birbirlerini bilgilendirecek ve karşı tarafın temsilcilerini bu etkinliklere katılmaya davet edeceklerdir;
 • • teorik ve pratik bilgileri derinleştirmek için gerekli koşulları sağlayarak doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve kursiyerlerin değişimini organize edecekler.
Rusya Bilimler Akademisi Maddi Kültür Tarihi Enstitüsü İşbirliği anlaşması 06.09.2021 5 yıl
 • Mevcut imkanlar çerçevesinde, taraflar bilim ve eğitim alanlarında eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde işbirliği yaparlar;
 • Bilimsel araştırma yapmak ve pedagojik çalışma yürütmek için bilim adamları, araştırmacılar ve öğretmen değişimi;
 • Ortak bilimsel araştırmalar düzenleyecek, bilim adamlarını değişimini gerçekleştirecek, bölümler, laboratuvarlar ve diğer bilimsel bölümler arasında doğrudan temasları geliştirecek ve sürdürecekler;
 • Bilimsel etkinlikler, sempozyumlar hakkında birbirlerini bilgilendirecek ve karşı tarafın temsilcilerini bu etkinliklere katılmaya davet edeceklerdir;
 • Teorik ve pratik bilgileri derinleştirmek için gerekli koşulları sağlayarak doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve kursiyerlerin değişimini organize edecekler.
St.Petersburg Yabancı Diller Enstitüsü İşbirliği anlaşması 30.03.2021 5 yıl
 • Her üniversite bünyesinde ortak eğitim programları, öğrenci değişimi, uygulama ve staj eğitimin gerçekleştirilmesi;
 • • Kısa ve orta süreli öğretim elemanı değişim programlarının uygulanması;
 • • Öğretim üyeleri için mesleki gelişim programlarının gerçekleştirilmesi;
 • • Yayın değişimi ve ortak bilimsel makalelerin yayınlanması;
 • • Ortak bilimsel araştırmaların ve forumların düzenlenmesi;
 • • Öğretim yöntemlerini geliştirme alanında tecrübe değişimi ve ortak çalışmalarda bulunmak: - İngiliz dili ve edebiyatı - Rus dili ve edebiyatı
A.S.Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 30.05.2018 5 yıl
 • Tarafların Rus Dili öğrenimi ve öğretimi konusunda işbirliği yapmalarıdır;
 • Taraflarca yapılan faaliyetler hakkında bilgi paylaşılması, ortak programların planlanması ve gerçekleştirilmesi, diğer tarafça düzenlenen faaliyet ve projelere katılmak için Taraf temsilcilerinin gönderilmesi yoluyla gerçekleşir;
 • Taraflarca üzerinde mutabık kalınan faaliyet planları ve aşağıda belirtilen işbirliği alanlarına göre Taraflar arasında yapılan ek anlaşmalara uygun olarak gerçekleşir;
 • Rusça öğretimi materyallerinin (dijital öğretim materyalleri dâhil olmak üzere) geliştirilmesi ve/ veya uyarlanması için ortak çalışma gruplarının oluşturulmasının yanı sıra eğitim kurumlarında kullanılması;
 • Eğitim alanında Rus dilinin yaygınlaştırılması;
 • Dijital eğitim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte ortak eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçi v.b. proje ve programlarının geliştirilmesi;
 • Dijital eğitim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte yükseköğretim ve tamamlayıcı eğitim programlarının yanı sıra ortak programların geliştirilmesi.
Voronej Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 12.11.2018 5 years
 • Öğretim elemanı ve araştırma görevlisi değişimi;
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenci değişimi;
 • Ortak bilimsel araştırma faaliyetleri;
 • Seminer ve konferanslara katılım;
 • Ders materyalleri, bunun yanı sıra akademik, bilimsel, teknolojik ve pedagojik nitelikteki bilgi ve belge değişimi;
 • Ortak bilimsel araştırma projeleri.
Saint Petersburg Bilgi Teknolojileri, Mekanik ve Optik Araştırma Ulusal Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akıllı Sınıf Aracılığı Dersler;
 • Ortak Araştırma Projesi veya Kongre Falliyetleri Düzenleme;
 • Ortak Akademik ve İdari Toplantılarını Düzenleme.
Tataristan Cumhuriyeti Tatar Devlet Sosyal Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akıllı Sınıf Aracılığı Dersler;
 • Ortak Araştırma Projesi veya Kongre Falliyetleri Düzenleme;
 • Ortak Akademik ve İdari Toplantılarını Düzenleme.
Kazan Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akıllı Sınıf Aracılığı Dersler;
 • Ortak Araştırma Projesi veya Kongre Falliyetleri Düzenleme;
 • Ortak Akademik ve İdari Toplantılarını Düzenleme.
N.F.Katanov adındaki Hakas Devlet İşbirliği Anlaşması 01.01.2006 5 yıl
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akıllı Sınıf Aracılığı Dersler;
 • Ortak Araştırma Projesi veya Kongre Falliyetleri Düzenleme;
 • Ortak Akademik ve İdari Toplantılarını Düzenleme.
Beşeri Bilimler Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 26.03.2015 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Eğitim Satjı için karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Uzaktan eğitim desteği verirler;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Sahip oldukları sosyal tesis imkanlarında birbirini yararlandırırlar
Ufa Ekonomi ve Servis Devlet Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 05.03.2015 5 yıl
 • Eğitim ve Bilimsel Tecrübe Paylaşımı;
 • Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Lisans ve Yükseklisans Öğrenci Değişimi Yenilikçi eğitim teknolojileri ile ilgili bilgi paylaşımı;
 • Ortak proje ve araştırmaları geliştirme
Ural Devlet Ekonomi Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 7.05.2013 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Progamlarına Destek vermek;
 • KTMÜ’ye Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Yaz Stajı Eğitimi;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma Programı Geliştirmek;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Yekaterinburg’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek.
Sibirya Beden Eğitimi ve Spor Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 22.01.2013 5 yıl
 • Ortak Öğretim Elemanlarını Yetiştirme Programlarını Hazırlamak ve Yürütmek;
 • Ortak Bilimsel Araştırmaları Yürütmek.
D.İ. MENDELEYEV RUSYA KİMYASAL TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 06.03.2012 5 yıl
 • Eğitim alanında:Eğitim standartlarının, ders müfredatları ve çerçeve programlarını geliştirmek;
 • Bilgi, eğitim ve görgü-bilgi materyalleri, monografi, süreli yayınlar paylaşımında bulunmak;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişimini gerçekleştirmek;
 • Tarafların eğitim ve bilimsel araştırma donanımlarını ve diğer eşdeğeri olmayan kaynakları ortak kullanmak (uzaktan erişim de dahil olmak üzere);
 • Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi;
 • Tarafların anlaştıkları kontenjan çerçevesinde öğrenciler için staj olanakları sağlamak;
 • Lisans ve yüksek lisans tezlerine ortak danışmanlık yapmak;
 • Lise öğrencileri için ortaklaşa Öğrenci Olimpiyatları düzenlemek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programları geliştirmek;
 • Karşılıklı Üniversitenin kaynaklarından faydalanarak ortak ek eğitim programlarını geliştirmek ve yürütmek. Bilimsel araştırmalar alanında: Tarafların bilimsel araştırmalar alanındaki öncelikli istikametlerinin koordinasyonu;
 • Ortak bilimsel araştırmaların, büyük bilimsel projelerinin (kimya teknolojisi, biyoteknolojisi, yeni materyal teknolojisi, çevre koruma, ekonomi, bilişim teknolojileri v.s. alanlarında) gerçekleştirmek;
 • Eğitim ve bilimsel araştırmalar için sahip oldukları donanım ve diğer kaynakları imkânlarından birbirlerini yararlandırmak. Doktora öğrencilerine ortak bilimsel danışmanlık ve rehberlik desteği vermek;
 • Ortak bilimsel konferans ve sempozyumlarının düzenlemek. AR-GE geliştirme alanında: AR-GE projeleri üzerinde ortak çalışmaların geliştirmek ve yürütmek;
 • Bilim festivallerin, AR-GE faaliyetlerinin sergisi ve AR-GE çalışmalarının yayılması konusunda etkinlikleri düzenlemek.
F.M. Dostoyevski Adındaki Omsk Devlet Üniversitesi Bilimsel ve Eğitim İşbirliği Anlaşması 03.02.2017 5 yıl
 • Eğitim alanında: Eğitim standartlarının, ders müfredatları ve çerçeve programlarını geliştirmek;
 • Bilgi, eğitim ve görgü-bilgi materyalleri, monografi, süreli yayınlar paylaşımında bulunmak;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişimini gerçekleştirmek;
 • Tarafların eğitim ve bilimsel araştırma donanımlarını ve diğer eşdeğeri olmayan kaynakları ortak kullanmak (uzaktan erişim de dahil olmak üzere);
 • Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi;
 • Tarafların anlaştıkları kontenjan çerçevesinde öğrenciler için staj olanakları sağlamak;
 • Lisans ve yüksek lisans tezlerine ortak danışmanlık yapmak;
 • Lise öğrencileri için ortaklaşa Öğrenci Olimpiyatları düzenlemek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programları geliştirmek;
 • Karşılıklı Üniversitenin kaynaklarından faydalanarak ortak ek eğitim programlarını geliştirmek ve yürütmek. Bilimsel araştırmalar alanında: Tarafların bilimsel araştırmalar alanındaki öncelikli istikametlerinin koordinasyonu;
 • Ortak bilimsel araştırmaların, büyük bilimsel projelerinin (kimya teknolojisi, biyoteknolojisi, yeni materyal teknolojisi, çevre koruma, ekonomi, bilişim teknolojileri v.s. alanlarında) gerçekleştirmek;
 • Eğitim ve bilimsel araştırmalar için sahip oldukları donanım ve diğer kaynakları imkânlarından birbirlerini yararlandırmak. Doktora öğrencilerine ortak bilimsel danışmanlık ve rehberlik desteği vermek;
 • Ortak bilimsel konferans ve sempozyumlarının düzenlemek. AR-GE geliştirme alanında: AR-GE projeleri üzerinde ortak çalışmaların geliştirmek ve yürütmek;
 • Bilim festivallerin, AR-GE faaliyetlerinin sergisi ve AR-GE çalışmalarının yayılması konusunda etkinlikleri düzenlemek.
Kırgız Cumhuriyeti : 46
K.TOKTOMAMATOV adını taşıyan Uluslararası Üniversitesi İşbirliği anlaşması 25.12.2022 5 yıl
 • Taraflar akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler;
 • Taraflar yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler;
 • Taraflar uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar;
 • Taraflar bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.
Kazı Dyykanbaev adını taşıyan Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi İşbirliği anlaşması 11.11.2022 5 yıl
 • Taraflar akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler;
 • Taraflar Diplomasi Akademisi’nin Uluslararası İlişkileri Analiz Merkezi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Orta Asya Araştırmalar Merkezi arasında işbirlği geliştirirler ve pekiştirirler;
 • Taraflar yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler;
 • Taraflar bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.
Dayir Asanov Kırgız Ulusal Asker Lisesi Mutabakat Zaptı 15.09.2022 5 yıl
 • Lise temelinde modern teknolojiler ve matematik alanında öğrencilerin yetiştirilmesi için üniversiteye destek göstermek;
 • Seminer, konferans ve forumları beraber düzenlemek, Eğitim programları geliştirlmesi kapsamında ortaklaşa metodolojik ve diğer yardımları sağlamak.
Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığı’na Bağlı Sarı-Çelek Devlet Biyosfer Tabiatı Koruma Alanı İşbirliği anlaşması 27.04.2022 5 yıl
 • Ortak bilimsel araştırmaların yapılması, her iki tarafın öncelikli faaliyet alanlarına göre projelerin geliştirilmesi;
 • Akit Tarafların bünyesinde çalıştay, konferans, seminer ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi;
 • Tarafların mevcut faaliyetleri için bilgilendirici, metodolojik, danışmanlık, maddi ve teknik destek sağlanması;
 • Materyallerin incelenmesi, raporların hazırlanması ve tartışılması;
 • Endemik bitkilerin otsu, ağaç ve çalı türlerinin tohum ve herbaryum malzeme değişiminin yapılması;
 • Yapılmakta olan bilimsel araştırmalar ile ilgili yeni bilimsel kaynakların sağlanması.
Ulusal İstatistik Merkezi İşbirliği anlaşması 22.09.2018 5 yıl
 • Öğrenciler için staj imkanlarını sağlama
C. Aytmatov ve Manas Kırgız Milli Akademisi İşbirliği anlaşması 30.06.2022 5 yıl
 • Ortak projelerin tanıtımına ve uygulanmasına katkıda bulunmak;
 • Bilgi alışverişinde bulunmak ve bilgi sağlamak;
 • Bilimsel, bilimsel-uygulamalı konferans, forum, seminer ve programlan birlikte düzenlemek ve katılmak;
 • Uygulama, eğitim ve staj programlarına yönlendirmek ve kabul etmek;
 • Proje finansmanı koşulları hakkında bilgi sağlamak;
 • Ortak araştırmalar yapmak, geliştirmek ve analitik raporları hazırlamak;
 • İşbirliği programları ve ortak faaliyet planlarını hazırlamak.
Kırgız Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşivi İşbirliği anlaşması 14.05.2022 5 yıl
 • KTMÜ öğrencilerinin staj çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi
Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi İşbirliği anlaşması 27.04.2022 5 yıl
 • • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline / uzman ekibine bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı bilimsel-eğitim programları uygular. • Taraflar akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini ve eğitim programlarını belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler. • Taraflar yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları, etno spor v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler • Taraflar uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar. • Taraflar bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar, vb.
Tarımsal Sanayi Kompleksi Geliştirme Derneği İşbirliği anlaşması 31.03.2022 5 yıl
 • Bilgi alışverişi ve paylaşımında bulunmak;
 • Sergi, forum, kurs ve özel dersler düzenlemek ve ortak katılımı sağlamak;
 • Kamu kuruluşları ve uzman topluluk ile işbirliğinde bulunmak;
 • Staja ve/veya Uygulamaya göndermek ve kabul etmek;
 • Ortak projelerin yürütülmesini desteklemek;
 • Tez aşamasında veri toplamak üzere Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Tarım Sanayi işletmelerine girebilmesini sağlamak;
 • Tez ön çalışmalarında bulunmak ve staj yapmak amacı ile öğrencilere iş yeri ve üretim alanlarını tahsis etmek, İki tarafın bilim kaynağından ve güçlü donanım altyapısından istifade ederek ortak bilimsel ve yenilikçi projelere katılım fırsatlarını genişletmek;
 • Üniversite bilim adamlarının bilimsel keşiflerini ve yenilikçi teknolojilerini ilgili Tarım Sanayi işletmelerinde tanıtmalarını teşvik etmek;
 • Öğrencileri tarımsal-endüstriyel işletmelerin yöneticileriyle buluşturmak için yıllık kariyer gününün müşterek organizasyonu, eleman yetiştirme konusunda ortak görüşmeler yapmak.
Kırgız Patent İşbirliği anlaşması 15.02.2022 5 yıl
 • Kırgızpatent tarafından sunulan fikri mülkiyet ve inovasyon geliştirme alanındaki seçmeli derslerin KTMÜ’nin müfredat programına dâhil edilmesi;
 • KTMÜ’nin akademik personeli ve öğrencilerine Kırgızpatent tarafından fikri mülkiyet haklarının yasal düzenlemelerle korunması ve inovasyonun geliştirilmesi konusunda derslerin verilmesi;
 • KTMÜ’nin akademik personeli ve öğrencilerine Kırgızpatent tarafından fikri mülkiyet haklarının yasal düzenlemelerle korunması ve inovasyonun geliştirilmesi konusunda kısa süreli eğitim kurslarının verilmesi;
71. Togolok Moldo Yatılı Okulu İşbirliği anlaşması 30.03.2022 5 yıl
 • Kırgızistandaki ilk ve orta öğretim kurumlarıyla yüksek öğretim kurumları arasındaki bağların güçlendirilmesi, öğretimin ilk kademesinden üniversite eğitimine kadarki süreçte sağlıklı, düzenli ve ülkenin milli ve manevi değerlerine sahip gençlerin yetiştirilmesi, bilim ve teknolojiden en üst düzeyde yararlanma bilincini geliştirmek amacıyla aşağıda belirtilen işbirliği maddeleri hususunda anlaşma yapmışlardır: - genel ve ilk okul eğitimi, - yabancı dil öğretimi, - sosyal, maddi ve teknolojik yardım;
 • - okul öğrencileri ve Üniversite öğrencileri ile birlikte kültürel etkinliklerin ortaklaşa organize edilmesi;
AGİT Akademisi İşbirliği anlaşması 28.02.2022 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği
Uluslararası Yüksek Tıp Okulu İşbirliği anlaşması 08.02.2022 5 yıl
 • eğitim teknolojisinde kullanılan derslerin ve öğretim yöntemlerinin tanıtımı;
 • eğitim ve bilimin entegrasyonunun çeşitli biçim ve yöntemlerinin iyileştirilmesi ve uygulanması;
 • bilimsel ve pedagojik personelin eğitimi için ortak projelerin uygulanması.
Yüksek Teknoloji Parkı İşbirliği anlaşması 13.12.2021 5 yıl
 • • Taraflar arasında doğrudan ortaklıkların kurulması;
 • • girişim finansmanı mekanizmaları da dahil olmak üzere bir başlangıç ekosisteminin geliştirilmesi konusunda danışmanlık yaparak deneyim alışverişi;
 • • uzmanların konferanslara, seminerlere, forumlara, B2B toplantılarına ve diğer etkinliklere katılımı;
 • • katılımcı ülkelerin pazarlarında yerleşik şirketlerin faaliyetlerinin karşılıklı olarak ölçeklendirilmesi için bir ortaklıklar ağının oluşturulması;
 • • katılımcı ülkeler arasındaki teknolojik uçurumu azaltmak;
 • • katılımcı ülkelerin dijital gelişimini kolaylaştırmak;
 • • etkili iş ortaklıkları ağının oluşturulması;
 • • bir inovasyon ekosistemi geliştirmek için teknoloji parkları ve start-up ların deneyim alışverişi için ortak programlar başlatmak;
B.SIDIKOV Kırgız-Özbek Uluslararası Üniversitesi İşbirliği anlaşması 30.11.2021 5 yıl
 • Taraflar akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler;
 • Taraflar yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler;
 • Taraflar uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar;
 • Taraflar bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.
Narın Devlet Üniversitesi İşbirliği anlaşması 23.11.2021 5 yıl
 • Taraflar akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler;
 • Taraflar yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler;
 • Taraflar uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar;
 • Taraflar bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.
Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi İşbirliği anlaşması 19.10.2021 5 yıl
 • öğrenci ve öğretim elemanı değişimi;
 • ortak bilimsel araştırmalar ve etkinlikler yürütülmesi;
 • fiziki ve elektronik akademik kaynakların paylaşımı. v.d.
Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı’nın Organik Tarım Başkanlığı İşbirliği anlaşması 30.09.2021 5 yıl
 • genetik, suni seçilim, organik tohum üretimi, bitki yetiştirme ve hayvancılıkta agrobiyoteknoloji sektörel alanlarında ortak bilimsel makalelerin hazırlanması ve yayınlanması;
 • Üniversite ve Başkanlığın Eğitim Merkezlerin’nde araştırmacıların eğitim-öğretim ve mesleki gelişimini sağlamamak. Başkanlık elemanlarına, çeşitli organik tarım kültür bitkilerini yetiştirmek, organik tohumculuk ve hayvancılık, organik ürünlerin kalite kontrolü yönlerinde eğitim vermek için kısa vadeli Değişim Programlarını hazırlamak;
 • • ortak bilimsel yayınlar, organik tarım bilim dalının belli alanlarında uluslararası seminer ve konferanslar organize etmeye yardımcı olmak;
 • • yapay seçilim, organik tohumculuk ve agroteknoloji dallarında ortak bilimsel araştırmaları organize ve koordine etme;
 • Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri veya uluslararası kurmlarca başlatılan ortak araştırma programlarında katılım için müşterek müracaatta bulunmak;
 • organik kültür bitkileri yetiştirmek, kaynak ve su koruma agroteknolojileri geliştirmekle ilişkin bilimsel araştırmaları yürütmek, bununla birlikte bu alanlarda yenilikçi araştırma-geliştirme sonuçlarıyla bilgi ve birikim paylaşımında bulunmak;
 • Türkiye yatırımcılarının katılımını sağlayarak, Üniversitenin imkanlarını, Tarafların bilgilerini ve potansiyelini kullanarak organik biyo-gübre ve biyo-ilaçların üretimi için ortak şirket açmak.
Isık-Göl Devlet Üniversitesi İşbirliği anlaşması 23.07.2021 5 yıl
 • Taraflar akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler;
 • Taraflar yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler;
 • Taraflar uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar;
 • Taraflar bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.
Botanik bahçesi İşbirliği anlaşması 31.03.2021 5 yıl
 • Kırgız Cumhuriyeti nin tarım sektörü için personel eğitimi;
 • Öğrencilerin seçtikleri uzmanlık alanında uygulama ve mesleki becerilerinin oluşturulması;
 • Teorik ve uygulama derslerinin yürütülmesi, Mesleki uygulama ve zorunlu staj dönemlerinin, Bitirme tezi uygulamalarının ve yarıyıl ödevlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi için eğitim sürecinin organizasyonuna ortak katılımın sağlanması;
 • Mevcut bitkisel gen kaynaklarının ortak kullanıma sunulması;
 • Farklı tarım projeleri üzerinde ortak araştırma projelerin yürütülmesi, araştırma ve geliştirme sonuçlarını ve yeni teknolojilerin üretimde gerçekleştirilmesi konu ve hedeflerini kapsamaktadır.
Oş Devlet Üniversitesi İşbirliği anlaşması 07.06.2021 5 yıl
 • öğrenci ve öğretim elemanı değişimi;
 • ortak bilimsel araştırmalar ve etkinlikler yürütülmesi;
 • fiziki ve elektronik akademik kaynakların paylaşımı. v.d.
Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 01.03.2021 5 yıl
 • Bu Anlaşmanın amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU) ile Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi (UKU) arasında eğitim alanındaki ortak faaliyetler yürütmek ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği pekiştirmek.
Bişkek Devlet Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 29.03.2021 5 yıl
 • Bu Anlaşmanın amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTUM) ile Bişkek Devlet Üniversitesi (BSU) arasında eğitim alanındaki ortak faaliyetler yürütmek ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği pekiştirmek.
"Kırgız Taygan Kulübü" Derneği İşbirliği anlaşması 01.03.2021 5 yıl
 • KTMÜ tarafından Kırgız Tayganlarının bilimsel araştırması, koruyucu, önleyici ve tıbbi muayenelerin yapılması;
 • Ortaklaşa seminer, fuar, gösteri ve forumların düzenlenmesi;
 • Eğitim verilmesi yönünde Tarafların birbirlerine karşılıklı olarak yöntem ve benzeri alanlarda yardım sağlaması.
Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına Bağlı Özel Alay Komutanlığı İşbirliği Protokolü 04.01.2021 -
 • Kırgız Halkının sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlama;
 • İlgili Kurumda çalışan veteriner hekim, köpek eğitimi uzmanları ve personelin mesleki niteliklerini artırmak;
KIRGIZ CUMHURIYETI SILAHLI KUVVETLERI SOVYETLER BIRLIĞI KORGENERAL KALIYNUR USENBEKOV ASKERI ENSTITÜSÜ İLE FEN FAKÜLTESİ MATEMATİKA BÖLÜMÜ ARASINDAKİ PEDAGOJİK UYGULAMA ANLAŞMASI. İşbirliği Protokolü 12.11.2013 5 yıl
 • - pedagojik uygulama sırasında stajyer öğrenciler için tüm koşulları yaratmak;
 • - bilimsel ve eğitici bilgileri paylaşmak;
 • - ortak eğitim faaliyetleri ve eğitimsel-metodik - toplantı yapmak için.
Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası İşbirliği anlaşması 17.04.2017 5 yıl
 • karşılıklı çıkar konularında ortak konferanslar, yuvarlak masa ve seminerlerin yapılması;
 • Merkez Bankası çalışanların eğitim düzeyinin arttırılması için genel ders ve eğitim kursların yürütülmesi;
 • Merkez Bankası çalışanları tarafından Merkez Bankasının rol ve işlevlerinin açıklığa kavuşturulması için devlet ve belediye yetkilileri, akademisyenler ve öğrencilere seminerlerin yapılması;
 • Merkez Bankası tarafından açıklanan konular üzerinde ortak araştırma ve projeler yürütülmesi için Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi uzmanların katılımıyla ve gerekirse bu projelerin finansmanı için yabancı araştırma merkezlerinin ve donör kuruluşların uzmanları da katılabilir;
 • Merkez Bankasının yürüttüğü projelerde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından araştırma, bilimsel inceleme, metodolojik ve analitik inceleme ve diğer çalışmaların sağlanması;
 • Tarafların süreli bilgi alışverişinin yapılması
Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Eğitim Merkezi İşbirliği Anlaşması 05.09.2019 5 yıl
 • Dil öğretimi;
 • Maliye ve İktisat alanında eğitim çalışmalarının yapılması;
 • Finans, bütçe, vergi, dış borç sorunu konusunda araştırmaların yapılması v.s.
Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi İşbirliği Anlaşması 11.06.2019 5 yıl
 • Karşılıklı ilgi alanlarında ortak konferans, yuvarlak masa ve seminerlerinin düzenlenmesi;
 • Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi personeline hizmet içi eğitim imkânlarının sağlanması;
 • Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi’nin personeli tarafından Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi’nin rol ve fonksiyonlarını açıklamak amacında akademik personel ve öğrenciler için seminerlerin düzenlenmesi;
 • Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi tarafından belirtilen alanlarda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve yabancı araştırma merkezlerinin uzmanlarının katılımıyla ve donör kuruluşlarının olasılı finansal desteğiyle ortak bilimsel araştırma çalışması ve projelerinin gerçekleştirilmesi;
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri için staj yerlerinin temin edilmesi;
 • Ltd “Junda” Çin Petrol Şirketi tarafından yapılan bilimsel araştırma, metodolojik, analitik ve başka çalışmaları ile ilgili Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesince bilirkişi görevlendirilmesi;
 • Süreli yayınlar paylaşımının sağlanması.
Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Sovyetler Birliği Korgeneral Kalıynur Usenbekov Askeri Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 24.01.2019 5 yıl
 • KTMÜ veya Askeri Enstitüsünün bünyesinde temel bilimler, çağdaş teknoloji ve İngilizce alanlarında asker kadronun yetiştirilmesi konusunda KTMÜ tarafından hizmet verilmesi;
 • Seminer, konferans ve forumların ortaklaşa düzenlenmesi;
 • Eğitimin geliştirilmesi yönünde Tarafların birbirlerine karşılıklı olarak yöntemsel v.b. yardım sağlaması.
Kommerçeskiy Bank KIRGIZSTAN İşbirliği Anlaşması 26.11.2018 5 yıl
 • Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına profesyonel danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde davetli olarak ders verilmesi;
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yetenekli ve başarılı mezunların Kurum bünyesinde istihdam edilmesine katkı sağlanması;
 • Taraflarca düzenlenecek yöntem geliştirme alanındaki seminerler, bilimsel konferanslar ve başka faaliyetlere katılmak suretiyle Tarafların ilgili alanlarda bilgi ve beceri paylaşımında bulunması;
 • Tarafların üzerinde mutabık kalınan her türlü işbirliklerinin yapılması.
Oş Devlet Üniversitesi Değişim Programlarına ilişkin protokol 12.05.2017 5 yıl
 • Üniversiteler arası öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimini gerçekleştirmek
‘Vinodel’ Ltd. Şti. İşbirliği Protokolü 30.10.2016 5 yıl
 • Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülük çerçevesinde ziraat alanında yüksek nitelikli uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi İşbirliği Anlaşması 10.12.2013 5 yıl
 • Tecrübe paylaşımı;
 • Ortak bilimsel araştırma projeleri;
 • Ortak seminer ve konferanslar;
 • Araştırma materyalleri ve bilgi kaynak paylaşımı;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Tarafların araştırmacıları tarafından düzenlenen seminer ve dersler.
ELTR (Halk TV-Radyo Kurumu) Televizyon Kanalı İşbirliği Anlaşması 31.12.2011 süresiz
 • İşbirliği Anlaşması
Kırgızistan-Rusya Slav Universitesi İşbirliği Anlaşması 09.03.2021 5 yıl
 • • Her üniversite bünyesinde ortak eğitim programları, öğrenci değişimi, uygulama ve staj eğitimin gerçekleştirilmesi;
 • • Kısa ve orta süreli öğretim elemanı değişim programlarının uygulanması;
 • • Öğretim üyeleri için mesleki gelişim programlarının gerçekleştirilmesi;
 • • Yayın değişimi ve ortak bilimsel makalelerin yayınlanması;
 • • Ortak bilimsel araştırmaların ve forumların düzenlenmesi;
 • • Öğretim yöntemlerini geliştirme alanında tecrübe değişimi ve ortak çalışmalarda bulunmak: - İngiliz dili ve edebiyatı - Rus dili ve edebiyatı
Yabancı Diller Fakültesi Kırgız Milli Üniversitesi İşbirliği Protokolü 12.06.2014 5 yıl
 • • KTMU bazında KDÜ Yabancı Diller Fakültesi Eğitim dili programları (Türkçe) öğrencileri ve mezunları için çeviri uygulama kurslarının düzenlenmesi
Narın Devlet Üniversitesi İşbirliği Protokolü 23.11.2021 5 yıl
 • Öğretim görevlisi, öğretim üyesi, araştırmacıları ve lisans/lisansüstü/doktora öğrencisi değişimi yaparlar;
 • Akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler;
 • Yapacakları bilimsel ve kültürel (konferans, sempozyum, panel, seminer, öğrenci olimpiyatları v.b.) etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve ortak düzenlerler;
 • Uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar;
 • Bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.
K.C. ULUSAL DİL KOMİSYONU İşbirliği Protokolü 30.04.2014 3 yıl
 • Kırgız dilinin bilim dili ve resmî dil olarak doğru kullanılması ve yaygınlaşması amacına yönelik ortak projeler geliştirmek;
 • Kırgız dilinin gelişmesi ile ilgili konferanslar, seminerler, kursları düzenlemek ve bunların toplum için önemli neticelerini paylaşmak;
 • Komisyon, geliştirilen projelerle yürütülen Kırgız diline yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin tanıtılması ve medya aracılığıyla halka ulaştırılmasını sağlar.
Kapalı Anonim Şirketi İşbirliği Protokolü 09.04.2014 3 yıl
 • Kırgız Cumhuriyeti tarım setkörü için kadroların kalitesini artırmak;
 • Öğrencilerin seçtiği alanda öğrencilerin uygulama ve profesyonel yeteneklerini geliştirmek;
 • Bitirme tezlerini ve dönem ödevlerini hazırlama, bilgilendirme, üretim ve teknolojik uygulamları, staj ve uygulama saatleri ile ilgili eğitim sürecini birlikte organizasyon etmek;
 • Yeni teknolojilerin kullanımı ve Bilimsel Araştırma Faaliyetleri gerçekleştirme, değişik projeler ile bilimsel araştırma faaliyetlerini birlikte organize etmek.
K.C. Turizm Departmanı İşbirliği Protokolü 08.04.2014 süresiz
 • Turizm alanında işbirliği yapma
KTRK İşbirliği Protokolü 21.07.2011 1 yıl
 • İşbirliği Protokolü
İlerici Düşünceler Vakfı İşbirliği Anlaşması 25.09.2013 3 yıl
 • Kırgızistan için önemli olan bilimsel alanlarda bilimsel araştırma çalışmalarını düzenlemek ve geliştirmek;
 • Genç bilim adamları ve araştırmacıların bilimsel girişimlerini her yönden desteklemek;
 • Ortak bilimsel konferansları, seminerleri, kursları düzenlemek ve onların toplum için önemli neticelerini paylaşmak;
 • Toplumdaki yeni ilerici girişimleri, çeşitli alanlardaki modern kültür ve teknolojilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak;
 • lisans ve Lisansüstü eğitim alanındaki yenilikçi girişimleri desteklemek.
Kırgız Milli Ziraat Üniversitesi, Kırgız Milli Bilimler Akademisi ve KC Tarım Bakanlığı İşbirliği anlaşması 27.01.2021 5 yıl
 • Taraflar, ortak bilimsel araştırmalar, yerel topraklarının bitki sağlığı araştırmaları, bitki sağlığı önlemleri için bilimsel metodolojik kılavuzların geliştirilmesi ve bitki sağlığının uygulanmasına yönelik ortak yaklaşımlar yoluyla bitki karantina alanındaki faaliyetlerin bilimsel ve pratik desteği alanında işbirliği
KIRGIZ CUMHURİYETİ GENÇLİK, EMEK ve İSTİHDAM BAKANLIĞI Nitelikli İşgücü Geliştirme Projesi - NİGEP 22.03.2012 3 yıl
 • Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşlarına, Kırgızistan’da ve Türkiye’de istihdam edilebilmelerine imkân sağlayacak nitelikleri kazandıran mesleki kurslar vermek ve bu sayede Kırgızistan’daki demografik fırsatı uluslar arası bir güç unsuru haline getirmektir.
K. KARASAYEV BİŞKEK DEVLET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK İSBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 09.03.2021 5 yıl
 • • Her üniversite bünyesinde ortak eğitim programları, öğrenci değişimi, uygulama ve staj eğitimin gerçekleştirilmesi;
 • • Kısa ve orta süreli öğretim elemanı değişim programlarının uygulanması;
 • • Öğretim üyeleri için mesleki gelişim programlarının gerçekleştirilmesi;
 • • Yayın değişimi ve ortak bilimsel makalelerin yayınlanması;
 • • Ortak bilimsel araştırmaların ve forumların düzenlenmesi;
 • Öğretim yöntemlerini geliştirme alanında tecrübe değişimi ve ortak çalışmalarda bulunmak: - İngiliz dili ve edebiyatı - Rus dili ve edebiyatı
İngiltere : 2
Leeds Metropolitan Üniversitesi İşbirliği anlaşması 24.07.2011 5 yıl
 • Program Geliştirmede Ortak Girişimler;
 • Araştırmada Ortak Girişimler Kısa Dersler, Lisans ve Lisansüstü Programlarda Öğrenci İlerlemesinin Açıklanması Yukarıda Bahsedilen Konu Alanlarındaki Programlar
Leeds İngilizce Dil Okulu Memorandum of Understandıng 29.03.2012
 • Online İngilizce Kursları
Kazakistan : 15
Sarsen Amanzholov Doğu Kazakistan Üniversitesi İşbirliği anlaşması 20.10.2022 5 yıl
 • Personel ve öğretmen değişimi;
 • Öğrenci değişimi;
 • Ortak eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması;
 • Bilimsel toplantı ve sempozyumların düzenlenmesi, uluslararası projelere ortak katılım, Tarafların her birinin öğretmen, personel ve öğrencilerinin makale, rapor ve diğer bilimsel çalışmalarının Tarafların süreli yayınlarında yayınlanması;
 • Bilimsel bilgi, yayın, malzeme ve bilgi alışverişi, araştırma için araştırma merkezlerine ve laboratuvarlara erişimin organizasyonu;
 • Doktora doktora öğrencilerine, Tarafların lisansüstü öğrencilerine rehberlik edecek önde gelen bilim adamlarının katılımı;
 • Her iki Tarafça üzerinde mutabık kalınacak diğer eğitimsel ve bilimsel işbirliği biçimleri.
Saken Seifullin adını taşıyan Kazakistan Agro Teknik Üniversitesi İşbirliği anlaşması 23.06.2022 5 yıl
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (PhD) Programı öğrencileri ve öğretim elemanları, araştırma görevlileri ile eğitim-öğretim programları, kısa ve uzun vadeli staj, mesleki gelişim (eğitim-öğretim uygulamaları, öğretmenlik mesleği alanında, araştırma alanında, ön tez döneminde çalışmalar yapmak için) staj programları ile birlikte öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gerçekleştirmek;
 • Karşılıklı ilgi alanlarında yüksek nitelikli bilim adamları, öğretim üyeleri ve uzmanları yetiştirme programlarını yürütmek;
 • Lisans /Yüksek Lisans programları ve/veya Doktora Anabilim Dallarında Çift Diploma Programını yürütmek;
 • Teorik ve uygulamalı ders vermek, öğrencilerle laboratuvar çalışmalarını yürütmek, eğitim-öğretim yöntemleri, müfredat programları ve akademik birimler ile ilişkin bilgi ve birikim paylaşımında bulunmak için Tarafların temsilcilerini davet etmek;
 • Tarafların öğretim üyeleri ve idari personelince "online" ortamda teorik, uygulamalı ve laboratuvar dersleri yürütmek v.b.
H. Dosmuhamedov adındaki Atırau Üniversitesi İşbirliği anlaşması 27.05.2022 5 yıl
 • Ortak eğitim ve bilim literatürleri: ders öğretim kaynaklarını, ders işleme kitaplarını ve ders notu kitaplarını geliştirmek ve yayınlamak, ortak bilimsel monografların, popüler bilim yayınlarının, makaleleri vs hazırlanması;
 • Bilgi ve birikim değişimi, eğitim-öğretim faaliyetleri, staj, mesleki gelişim amacı ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma programı kapsamında öğretim üye, uzman ve idari personel değişim programları;
 • Akademik hareketlilik programı dahilinde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma programı kapsamında uzman, lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrenci değişiminin yapılması;
 • Eğitim teknolojisinde kullanılmakta olan ders yöntem ve taktiğine ilişkin birikim değişimi;
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencileri için eğitim ve endüstri alanlarında uygulama staj programlarının yapılmasında yardım göstermek.
Kızılorda Korkut Ata Üniversitesi İşbirliği anlaşması 27.10.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Miras Üniversitesi İşbirliği anlaşması 30.09.2021 5 yıl
 • İki Tarafın bilim adamları arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki Tarafın akademik personeli, araştırmacıları ve bursiyerlerinin karşılıklı rıza ile belirlenecek bir yıla kadar veya daha uzun süreler için değişimi;
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin iki Tarafça belirlenecek sürelerle değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde işbirliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak baskısı. Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi.
Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi İşbirliği anlaşması 25.06.2021 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
İ. Jansugurov Yedisu Devlet Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü İşbirliği Protokolü 30.05.2018 5 yıl
 • Ortak bilimsel araştırmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi;
 • Modern bilimsel araştırma yöntem ve teknik bilgi paylaşımı;
 • Bitki, çevre koruma ve biyoteknoloji alanlarıında staj imkanlarının sağlanması;
 • Ortak bilimsel makalelerin hazırlanması ve yayınlanması
Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi İşbirliği Protokolü 04.04.2017 5 years
 • • Yürütülen faaliyetlere ilişkin yayınların, bilimsel araştırmaların, eğitimsel ve metodolojik literatürün, süreli yayınların ve bilgilerin değişimi;
 • • Herhangi bir Tarafın yasal hedefleriyle çelişmiyorsa, Tarafların çalışanlarının eğitilmesi ve yeniden eğitilmesi;
 • • İdari personeli, üniversite yönetiminde modern idari uygulamaların başlatılmasıyla üniversitenin yönetimini ve yapısını iyileştirmeye davet etmek;
 • • Taraflarda mevcut eğitim programları yoluyla burslar için ortak başvuruların hazırlanması;
 • • Olmaması durumunda, tarafların web sitelerine bağlantıların yerleştirilmesi halinde afişlerin değişimi;
 • • Taraflar tarafından düzenlenen eğitim alanında yaklaşan uluslararası fuarlar ve sergiler hakkında Tarafları bilgilendirmek;
 • • vize desteği.
Batı Kazakistan İnovasyon ve Teknoloji Üniversitesi İşbirliği Protokolü 13.04.2016 5 yıl
 • Bologna sürecinin temel ilkelerini gerçekleştirmek;
 • Kısa ve uzun süreli eğitim programlarına göre öğrencilere eğitim vermek;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kabulünü gerçekleştirmek;
 • Çift diploma programını gerçekleştirmek (lisans, yüksek lisans ve doktora);
 • Öğretim üyelerinin ortak bilimsel araştırma çalışmaları, bilimsel projeler ve yenilikçi yarışmalara katılımını sağlamak;
 • Ortak bilimsel-uygulamalı konferansları ve bilimsel-yöntemsel seminerleri düzenlemek;
 • Ortak bilimsel çalışmaları, monografi, bilimsel-yöntemsel ders kitaplarını yayınlamak;
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmanlığı yapmak, Öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yeterliliğini bilimsel staj ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi vasıtasıyla artırmak.
Uluslararası Beşeri-Teknik Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Anlaşması 04.06.2015 5 yıl
 • Ortak Bilimsel Araştırmalar ve Sanatsal Çalışmalar gerçekleştirmek;
 • Öğretim Elemanı Değişimi;
 • Öğrenci Değişimi;
 • Ortak Yayınlar;
 • Ortak Seminerler, Kurslar, Bilimsel Çalıştaylar ve Toplantıları Düzenleme.
M.H.Dulati Taraz Devlet Üniversitesi İşbirliği anlaşması 11.06.2008 5 yıl
 • Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişimi;
 • Öğretim Elemanların, Doktora ve Yüksek Lisans Öğrecilerin Mesleki Geliştirme Ortak Yardımlaşma;
 • Eğitim Üsüllerini Geliştirmedeki Tecrübe Paylaşımı;
 • Ortak Araştırma ve Projeler gerçekleştirmek;
 • Seniner, Konferansları Düzenleme.
Türk Akademisi Akademik İşbirliği Protokolü 03.04.2014 5 yıl
 • Araştırma, eğitim-öğretim konularındaki anlayışlar;
 • Karşılıklı ilgileri çerçevesinde ve her iki kurumun bilim adamları, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek;
 • Mevcut olanları geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak;
 • Arafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak.
M.AUEZOV Güney-Kazakistan Üniversitesi İşbirliği Protokolü 24.12.2021 5 yıl
 • Öğretim Üyesi ve bilim adamlarının değişimi de dahil olmak üzere öğretmenlerin mesleki gelişiminin organizasyonu;
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programları için ortak eğitim organizasyonu;
 • Bilim insanlarının ve öğretmenlerin ders verme, bilimsel istişareler, seminerler ve bilimsel ortak denetim (uzaktan dahil) için katılımı;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencilerin akademik hareketliliği çerçevesinde değişim organizasyonu;
 • Fakülte ve öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ortak üniversiteler bazında düzenlenen seminer ve konferanslara katılmaya çekilmesi;
 • Uluslararası eğitim ve bilim projeleri ve programları dahil olmak üzere çeşitli araştırma projelerinin uygulanması için araştırma ekiplerinin katılımı;
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora programları için ortak üniversiteler bazında bilimsel staj yapılması;
 • Ortak bilimsel araştırma çalışmaları, konferanslar, seminerler, ortak monograflar, ders kitapları, öğretim yardımcıları, koleksiyonlar ve bilimsel çalışmalar ile diğer eğitim ve metodolojik materyallerin yayınlanması
Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi İşbirliği Protokolü 31.01.2018 5 yıl
 • Ortak Araştırma Projeleri Yürütmek;
 • Akademik Değişim;
 • Öğrenci Değişimi.
Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 21.04.2012 5 yıl
 • Öğretim üyesi yetiştirme ve geliştirme programlarına karşılıklı destek vermek;
 • İhtiyaç duyulan alanlarda birbirlerine karşılıklı öğretim üyesi desteği vermek;
 • Lisans/lisans üstü/doktora öğrencisi ve öğretim üyesi değişimi yapmak;
 • Lisans ve yüksek lisans tezlerine ortak danışmanlık ve tez jürileri desteği vermek;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler başlatmak;
 • Yaz stajı için önceden belirlenen alanlarda birbirlerine karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis etmek;
 • Yapacakları bilimsel (konferans, seminer, panel, sempozyum, atölye vb. toplantı), sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler veya ortak düzenler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği iki yılda bir dönüşümlü olarak Almatı’da ve Bişkek’te gerçekleştirmek;
 • Ortak ve uluslararası projeleri geliştirmek ve yürütmek.
the Republic of Korea : 2
İnha Üniversitesi İşbirliği anlaşması 09.01.2019 5 yıl
 • Lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Öğretim üyesi ve araştırmacı değişimi;
 • Ortak araştırma faaliyetleri;
 • Bilimsel materyal ve bilgi alışverişi.
Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi İşbirliği anlaşması 19.04.2012 -
 • Karşılıklı yarar sağlayan akademik programların ve kursların geliştirilmesi;
 • Öğretim ve araştırma amacıyla akademik personel değişimi;
 • Akademik personeli ve öğrencileri ziyaret etmek için karşılıklı yardım;
 • Ortak araştırma, dersler ve eğitim gibi faaliyetlerin koordinasyonu;
 • İlgili kurumların en iyi bilgisi dahilinde, kanunda veya başka bir şekilde değiş tokuşa karşı herhangi bir yasak olmaması koşuluyla, karşılıklı çıkar alanlarında belge ve araştırma materyallerinin değişimi;
 • Öğrenim ve araştırma için öğrenci değişimi.
Almanya : 2
LOGO e.V. Landwirtschaft und Oekologisches Gleichwicht mit Osteuropa Vertrag über Praktika für Agrarstudenten 01.09.2020
 • LOGO Birliği “Organik Tarım” dersi uygulaması için seçmeli öğrenci stajı düzenleyecek;
 • KTMÜ öğrencilerin bu staja katılması için seçme sınava katılmasını sağlayacaktır ve hazırlayacaktır.
IFS Internationale Filmschule Köln İşbirliği anlaşması August 27, 2012 2 yıl
 • Karşılıklı anlayışı, akademik işbirliğini, kültürel ve akademik alışverişleri teşvik edin Ortak projeler
ABD : 3
Университетский колледж Мэрилендского университета (UMUC) İşbirliği anlaşması 24.03.2011 _
 • Joint Programs via Distance Education
Delaware Teknik ve Topluluk Koleji Academic Cooperation Agreement 25.02.2012 5 yıl
 • Fakülte ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Ortak Konferanslar ve akademik programlar;
 • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar
Doğu Carolina Üniversitesi İşbirliği anlaşması 11.09.2013 5 yıl
 • İşbirlikçi araştırma projelerinin geliştirilmesi;
 • Kurslar, konferanslar, seminerler, dersler gibi ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerin organizasyonu;
 • Araştırma ve öğretim elemanı değişimi, öğrenci değişimi;
 • Yayınların ve ortak ilgi alanlarına ait diğer materyallerin değişimi;
 • Topluma hizmet projelerinin geliştirilmesi.
Japonya : 5
Yokohama Ulusal Üniversitesi İşbirliği anlaşması 24.01.2020 5 yıl
 • • Öğrenci değişimi • Akademik ve idari personel değişimi • Ortak araştırma • Akademik bilgi, materyal ve yayın alışverişi.
Faculty of Science and Engineering, IWATE University Agreement on Academic Exchange 07.09.2020 5 yıl
 • 1. Öğretim üyeleri ve araştırma personeli değişimi;
 • 2. Lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • 3. Akademik materyal ve yayınların değişimi;
 • 4. Ortak araştırma projeleri yürütmek ve sempozyumlar düzenlemek
Kumamoto Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 27.01.2016 5 yıl
 • Kumamoto Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Fakülteleri arasında öğretim elemanları ve öğrenciler değişimini gerçekleştirmeye dair işbirliği anlaşması.
Ritsumeikan Üniversitesi İşbirliği anlaşması 16.02.2007 5 yıl
 • Öğretim üyesi değişimi;
 • Öğrenci değişimi;
 • Ortak araştırma projeleri;
 • Ortak konferanslar;
 • Ortak kültürel programlar.
Alan Çalışmaları Programı, Tsukuba Üniversitesi İşbirliği anlaşması 10.01.2006 5 yıl
 • Değişim Öğrencileri;
 • Öğretim Üyeleri Değişimi;
 • Ortak Araştırma Projelerinin Geliştirilmesi;
 • Ortak Araştırma Konferansları ve Seminerleri Düzenleme
Romania : 1
Spiru Haret Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 02.03.2015 5 yıl
 • Entegre çalışma programlarında öğrenci değişimi (lisans, yüksek lisans ve doktora): Atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar ve ortak araştırma projeleri için öğretim, araştırma ve teknik personel değişimi;
 • Mükemmelliği ve uygulamalı eğitimi teşvik etmek için alternatif eğitim araçları ve modelleri geliştirmek;
 • Bilgi ve bilimsel yayın alışverişi.
Portekiz : 1
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIAIS POLITICAS (TECNICAL UNIVERSITY OF LISBON) İşbirliği anlaşması 4.02.2013 5 yıl
 • Kendi bilimsel alanlarında akademik işbirliğini desteklemek;
 • Kültürel, bilimsel ve akademik ilişkileri yoğunlaştırmak;
 • Karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek;
 • Her iki Üniversitenin ortak ilgi alanlarında akademik ve akademik olmayan bilgi ve materyal alışverişini geliştirmek;
 • Ortak ilgi alanlarında öğretim ve araştırmayı teşvik etmek;
 • Öğrenci ve öğretmen değişimini geliştirmek;
 • Müfredat geliştirmeyi teşvik etmek;
 • Ortak araştırma projeleri yürütmek;
 • Akademik seminer ve konferanslara katılmak.
Filistin : 4
Filistin Ahliya Üniversitesi İşbirliği anlaşması 25.09.2013 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar.
Arab American University İşbirliği anlaşması 25.09.2013 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar.
Hebron Üniversitesi İşbirliği anlaşması 25.09.2013 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar.
Alistiqlal University İşbirliği anlaşması 24.09.2013 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar.
Azerbaijan : 10
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi İ. Nesimi adını taşıyan Dilcilik Enstitüsü İşbirliği anlaşması 03.06.2022 5 yıl
 • Ortak araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve araştırma projelerinin geliştirilmesi;
 • Tarafların akademik personeli, araştırmacıları ve akademisyenlerinin karşılıklı rıza ile belirlenen sürelerde değişimi;
 • Seminer, kurs, çalıştay ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesi;
 • Bilimsel yayınların, dergilerin ve diğer materyallerin eğitim ve araştırma amaçlı ortak basımı. Bilimsel bilgi ve yayınların değişimi
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi İşbirliği anlaşması 12.12.2022 5 yıl
 • Öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin akademik değişimi;
 • • Akademik personelin deneyim ve stajlarının organizasyonu ve uygulanması;
 • • Uygulama alanında deneyim alışverişi ve ileri öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi;
 • • Çevrimiçi eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması;
 • • Yenilikçi eğitim konsorsiyumunun oluşturulması.
Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İşbirliği anlaşması 14.10.2022 5 yıl
 • Ortak araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve araştırma projelerinin geliştirilmesi;
 • Tarafların akademik personeli, araştırmacıları ve akademisyenlerinin karşılıklı rıza ile belirlenen sürelerde değişimi;
 • Seminer, kurs, çalıştay ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesi;
 • Bilimsel yayınların, dergilerin ve diğer materyallerin eğitim ve araştırma amaçlı ortak basımı. Bilimsel bilgi ve yayınların değişimi
Azerbaycan Teknik Üniversitesi İşbirliği anlaşması 15.12.2021 5 yıl
 • Tarafların ve bilim insanlarının katılımıyla ortak bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılması;
 • Ortak bir şekilde konferanslar, seminerler, sempozyumlar, yuvarlak masa toplantıları, konuk konferansları, kutlama günleri ve diğer eğitim faaliyetleri;
 • Öğrenci değişiminin yapılması o Akademisyen değişimi yapılması;
 • Araştırmacı değişimi yapılması;
 • İdari Personel değişimi yapılması.
Azerbaycan İlimler Akademisi İşbirliği anlaşması 15.12.2021 5 yıl
 • Ortak araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve araştırma projelerinin geliştirilmesi;
 • Tarafların akademik personeli, araştırmacıları ve akademisyenlerinin karşılıklı rıza ile belirlenen sürelerde değişimi;
 • Seminer, kurs, çalıştay ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesi;
 • Bilimsel yayınların, dergilerin ve diğer materyallerin eğitim ve araştırma amaçlı ortak basımı. Bilimsel bilgi ve yayınların değişimi
Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi İşbirliği Protokolü 10.11.2016 5 yıl
 • Bilimsel araştırma ve eğitim-metodik çalışmalarının yanı sıra yaratıcı ve ilerici uygulamalar geliştirme konusunda işbirliği yapacaklardır;
 • Personel ve öğrenciler arasında tecrübe paylaşımının sağlanması için gerekli uygun koşulları oluşturacaklardır.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) İşbirliği Anlaşması 15.04.2014 5 years
 • Taraflar birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar olmak için düzenli bilgi alışverişi yapacaklardır;
 • Taraflar birbirlerini karşılıklı ilgili konuların tartışıldığı toplantılarına davet edeceklerdir;
 • Taraflar Üniversite nin akademik ve öğretim elemanlarının katılımı ile Türk işbirliğinin çeşitli konularında ortak uluslararası etkinlikler düzenleyecekler;
 • Taraflar özel alanlarda çeviri için kapasite geliştirme dahil olmak üzere, bir Türk dilinden başka birine çeviri kalitesinin iyileştirilmesi konusunda işbirliği yapacaklar;
 • Taraflar, çeviri/tercüme hizmetleri dahil olmak üzere, lojistik hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla, Üniversite öğrenci personelinin gönüllü ya da ücretli olarak TÜRKPA toplantıları ve etkinliklerine katılımı için işbirliği yapacaklar;
 • Taraflar Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarında ortak projeler başlata ve geliştirebilirler.
Azerbaycan Tıp Üniversitesi İşbirliği anlaşması 29.09.2021 5 yıl
 • Araştırmacı, lisansüstü öğrenci ve lisans öğrencilerinin değişiminin kolaylaştırılması Öğretmenlerin bilimsel yeterlilik gelişimi için karşılıklı yardım Gelişmiş yöntemlerde deneyim alışverişi İkili ortak sempozyum, seminer ve konferansların düzenlenmesi Karşılıklı çıkarlarına dayalı ortak proje ve programların kolaylaştırılması
Bakü Devlet Üniversitesi İşbirliği anlaşması 29.09.2021 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi
İnstitute for Scientific-Research on Economic Reforms under the Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan İşbirliği anlaşması 21.05.2013 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Üniversiteler arasında kültürel çizgileri ve karşılıklı anlayışı artırmak
Hindistan : 3
CVM Üniversitesi İşbirliği anlaşması 29.01.2021 3 yıl
 • Ortak araştırma ve yayın;
 • Akademik, teknik ve idari personelin üniversiteler arası ziyaretleri;
 • fakülte, idari personel ve öğrenci değişimleri;
 • Akademik materyallerin paylaşımı;
 • Çeşitli eğitim programları yürütülmesi;
 • Konferansların, seminerlerin veya diğer akademik toplantıların ortak organizasyonu;
 • Özel teknik veya idari programların ortak organizasyonu;
 • Derslerin ve programların ortak üretimi ve teslimi;
 • araştırma materyalleri, yayınlar, raporlar ve diğer akademik bilgilerin değişimi;
 • ortak araştırma projesi araştırmalarının düzenlenmesi;
 • her iki üniversite bölümünün hem öğrencileri hem de öğretim üyeleri için karşılıklı yarar sağlayan diğer akademik faaliyetler
Mevlana Abul Kelam Azad Asya Araştırmaları Enstitüsü İşbirliği anlaşması 13.06.2014 5 yıl
 • İlgili bilimsel alanlarda akademik işbirliğini desteklemek, Kültürel, bilimsel ve akademik ilişkileri yoğunlaştırmak, Karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek;
 • Her iki kurum için ortak ilgi alanlarında akademik ve akademik olmayan bilgi ve materyal alışverişini geliştirmek;
 • Ortak ilgi alanlarında öğretim ve araştırmayı teşvik etmek;
 • Araştırmacı değişimini geliştirmek;
 • Ortak araştırma projeleri yürütmek;
 • Akademik seminer ve konferanslara katılmak.
Keşmir Üniversitesi İşbirliği anlaşması 01.01.2008 5 yıl
 • Ortak Projeler;
 • Değişim Öğrencileri;
 • Öğretim Üyeleri ve Araştırma Bursiyerleri Değişimi
Ukrayna : 5
Lesya Ukrainka Doğu Avrupa Ulusal Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 28.11.2017 5 yıl
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Matematik Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 28.11.2017 5 yıl
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Önlisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
A.Yu. Krımskiy adındaki Doğu Araştırmaları Enstitüsü, Ulusal Bilimler Akademisi İşbirliği Anlaşması 16.06.2015 5 yıl
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Üniversiteler arasında kültürel çizgileri ve karşılıklı anlayışı artırmak
V.A. Suhomlinov adındaki Nikolayev Milli Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü 24.10.2014 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Ortak Diploma ve Çift Diploma Programlarını Geliştirmek üzere Girişimler Başlatırlar;
 • Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Istanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek vs
Islam Üniversitesi İşbirliği Protokolü 25.10.2014 5 yıl
 • Öğretim Elemanı, idari personel, öğrenci değişimi;
 • Bilgi Paylaşımı;
 • Ortak Bilimsel Araştırmalar ve Çalışmalar
Moğolistan : 2
Moğol Yaşam Bilimleri Üniversitesi İşbirliği anlaşması 04.05.2017 5 yıl
 • • Öğretmen ve / veya personel değişimi;
 • • Lisansüstü öğrenci ve / veya lisans öğrencisi değişimi;
 • • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • • Kültürel etkinliklerin değişimi;
 • • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar.
Moğolistan Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 05.01.2023 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği
Tacikistan : 1
Tacik Milli Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 25.05.2015 5 yıl
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenciler değişimi;
 • Eğitim ve staj için öğrenciler değişimi;
 • Ortak bilimsel projeleri yürütmek;
 • Ortak seminer, çalıştay ve sempoziumları düzenlemek;
 • Akademik ve öğretim elemanları değişimi;
 • Kamu dil kurslarını düzenlemek;
 • Kitap, görsel-işitsel ekipman açısından destek vermek
Fransa : 1
Enita Clermont Ferrand Ziraat Mühendisliği Milli Yüksek Okulu Eğitim ve Araştırma İşbirliği Anlaşması 2005 süresiz
 • Öğrenci Değişimi;
 • Akademik Personel ve Araştırma Asistanları Değişimi;
 • Ziraat, Gıda Endüstrisi ve Kırsal Gelişim için Yüksek Kalitede Uzman Yetiştirme Programları;
 • Öğretim ve Araştırma, Yayınlar, Eğitim ve Öğretim Materyalleri ve Elektronik Bilgi Ağı, Sempozyum ve Diğer Akademik Aktiviteler, Bilgi Alışverişleri Yapmak.
Gürcistan : 1
Samtskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 20.11.2015 5 yıl
 • Akademik ve İdari Personel için Görgü-Bilgi-Deneyim Artırıcı Eğitim Programları Uygulamak;
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programları Desteği vermek;
 • Karşılıklı Öğretim Üyesi Desteği vermek;
 • Öğrenci Yaz Stajı için karşılıklı Öğrenci Kontenjanı tahsis ederler;
 • Kafkasya ve Orta Asya Odaklı Ortak Projeler Geliştirmek;
 • Yapacakları Bilimsel, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerden Birbirlerini Haberdar Ederler ve Önceden Konusunu Belirledikleri Bir Etkinliği İki Yılda Bir Dönüşümlü Olarak Istanbul’da ve Bişkek’te Gerçekleştirmek vs
Afganistan : 2
Kabil Üniversitesi İşbirliği anlaşması 29.04.2016 5 years
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar.
Kabil Politeknik Üniversitesi İşbirliği anlaşması 29.04.2016 5 years
 • Öğretim üyesi ve / veya personel değişimi;
 • Lisansüstü ve / veya lisans öğrencilerinin değişimi;
 • Bilimsel materyal, yayın ve bilgi alışverişi;
 • Kültürel etkinlik alışverişi;
 • Ortak konferanslar ve akademik programlar;
 • Ortak araştırma faaliyetleri ve yayınlar.
Macedonia : 2
Uluslararası Vizyon Üniversitesi İşbirliği anlaşması 30.09.2021 5 yıl
 • İki Tarafın bilim adamları arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki Tarafın akademik personeli, araştırmacıları ve bursiyerlerinin karşılıklı rıza ile belirlenecek bir yıla kadar veya daha uzun süreler için değişimi;
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin iki Tarafça belirlenecek sürelerle değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde işbirliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak baskısı. Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi.
Uluslararası Balkan Üniversitesi İşbirliği anlaşması 22.03.2017 5 yıl
 • Yüksek öğrenim ve araştırmanın teşviki;
 • Öğrenci, profesör, dil eğitmenleri ve misafir öğretim görevlilerinin değişimi;
 • Bilgi, kitap ve belge alışverişinin yanı sıra e-kütüphanelere erişim sağlanması;
 • Ortak çalışma programları, araştırma projeleri, konferanslar, sempozyumlar, kısa kurslar ve seminerler düzenlenmesi.
Özbekistan : 10
Özbekistan Sanat ve Kültür Devlet Enstitüsü Fergana Şubesi İşbirliği anlaşması 07.06.2022 5 yıl
 • - sanatsal ve yaratıcı projeleri birlikte düzenlemek (festivaller ve profesyonel yarışmalar);
 • - konferans, uluslararası etkinlikleri birlikte düzenlemek;
 • - Taraflarca düzenlenmiş bulunan projelerde, festivallerde, yarışmalarda kendilerinin yaratıcı ekipler ve sanatçılarının katılımı konusunda işbirliği yapmak;
 • - öğretim elemanları ve bilim adamları değişimi;
 • - hizmet içi ve master class eğitimi düzenlemek;
 • - bilgi paylaşımı;
 • - mezunların istihdamı v.b. konularda işbirliği yapmaktır
Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Yunusov Bitkisel Maddeler Kimyası Enstitüsü İşbirliği anlaşması 30.05.2022 5 yıl
 • • Ortak araştırma programlarının, projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra kimya, farmakoloji ve doğal bileşiklerin teknolojisi alanındaki uygulamaları sırasında kazanılan bilgi alışverişi, • Araştırma sonuçlarının ve diğer bilimsel literatürün ortak yayınlanması. • Ortak bilimsel araştırmalar için bilim adamları ve uzmanların değişimi, • Araştırma bilgilerinin, belgelerin, literatürün ve diğer bilgilerin karşılıklı değişimi. • İki taraflı ortak toplantılar, konseyler, bilimsel seminerler, karşılıklı ilgi alan konular ve programlar hakkında konferanslar düzenlemek ve düzenlemek. • Taraflardan biri tarafından düzenlenen konferans ve bilimsel toplantılara, seminerlere, sempozyumlara, kongrelere bilim adamları ve uzmanların katılımı. • Ortak seminerler, bilimsel konferanslar, çalışma toplantıları ve stajlar düzenleyerek bilim insanlarının ve uzmanların niteliklerini geliştirmek
Taşkent Kimya-Teknoloji Enstitüsü İşbirliği anlaşması 30.05.2022 5 yıl
 • Eğitim teknolojilerini kullanarak dersleri yürütme ve yürütme yöntemlerinde yardım, Eğitim ve bilimin entegrasyonunun çeşitli biçim ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, Bilimsel ve pedagojik personelin eğitimi için ortak projelerin uygulanması. •
Kokand Üniversitesi İşbirliği anlaşması 02.02.2022 5 yıl
 • İki tarafın akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri;
 • İki tarafın akademik personeli ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi;
 • Her iki tarafça belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi;
 • Seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını;
 • Eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi;
 • Spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda iş birliği.
Navoi Devlet Pedagoji Enstitüsü İşbirliği Anlaşması 14.12.2018 5 yıl
 • Ortak eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanması;
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) programları öğrencileri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari personel ve teknik uzmanları arasında değişim programları;
 • Ders verme, öğretim yöntemlerini geliştirme alanında bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak üzere Tarafların temsilcilerinin davet edilmesi, müfredat ve ders programları değişiminde bulunması;
 • Eğitim-öğretim alanında ortak bilimsel proje, konferans, seminer, yuvarlak masa ve başka faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, uluslararası kültürel işbirliklerin geliştirilmesi;
 • Tarafların öğretim elemanları ve personeline meslek ve hizmet içi eğitim imkânlarının sağlanması;
 • Öğretim elemanları, Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) programları öğrencileri ile araştırmacılarının bilimsel çalışmalarının Tarafların ortak bilimsel dergi ve bilimsel çalışmalar kitabında yayınlanması;
 • Okul ve üniversite öğrencileri için ek öğretim imkânlarının sağlanması.
Semerkant Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 15.11.2018 5 yıl
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Mirzo Ulugbek Özbekistan Milli Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 14.11.2018 5 yıl
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Özbek Dili ve Edebiyatı Taşkent Devlet Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 14.11.2018 5 yıl
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
Özbekistan Sanat ve Madaniyat Üniversitesi İşbirliği Anlaşması 14.11.2018 5 yıl
 • Başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Mutabık kalınacak alanlarda akademik personel, araştırmacılar değişiminde birbirlerine karşılıklı destek verilmesi: Önceden belirlenen alanlarda Yüksek lisans ve Doktora öğrenci değişim programların uygulanması;
 • Ortak Diploma ya da Çift Diploma programı geliştirmek üzere girişimler;
 • Birbirlerinin idari personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programların uygulanması;
 • Uzaktan eğitim ve Yüksek lisans ve Doktora programlarını geliştirir ve yürütürler.
İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi Mutabakat Zaptı 12.10.2018 5 yıl
 • Eğitim görme, kısa ve uzun süreli staj, araştırma ve tez uygulamalarının yapılması için Lisans, Yüksek İisans, Doktora (PhD) programları öğrencileri, öğretim elemanları ve öğretim görevlileri değişiminin gerçekleştirilmesi;
 • Yüksek nitelikli öğretim üyelerin ve karşılıklı ilgi alanlarında uzmanların yetiştirilmesi;
 • Ders verme, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere Tarafların temsilcilerinin davet edilmesi, müfredat ve ders programları değişiminde bulunması;
 • Tarafların öğretim üyesi ve idari personeli tarafından ders verilmesi ve master classların (online dahil olmak üzere) düzenlenmesi;
 • Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine eş danışmanlık yapmak ile ortak bilimsel ve teknik bilimleri alanında araştırmaları gerçekleştirmek üzere Tarafların öğretim üyelerin katılımın sağlanması;
 • Eğitim-öğretim alanında ortak konferans, seminer, sempozyum, yuvarlak masa, Tarafların tanıtım günleri ve başka faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Ortak bilimsel araştırmaların sonuçlarına ilişkin eğitim-öğretim materyallerin yayınlanması;
 • Yayın, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim materyalleri, süreli yayınlar ve gerçekleşecek olan etkinlikler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunması;
 • Tarafların personeline meslek içi ve yeniden eğitim imkânlarının sağlanması ve Tüzük hükümlerine aykırı olmadığı halde uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Tarafların mevcut eğitim programları çerçevesinde ortak hibe başvurularının hazırlanması;
 • Üniversitelerin web sayfalarında birbirlerinin site adreslerinin yayınlanması;
 • Tarafların gerçekleşecekleri uluslararası konferans, sergi ve fuar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunması.
Poland : 1
Bialystok Teknoloji Üniversitesi İşbirliği anlaşması 12.12.2018 5 yıl
 • Her iki tarafın da ilgi duyduğu bilim dal ve alanlarında ortak araştırma çalışmaları yapmak ve ortak müfredat projeleri yürütmek alanında işbirliği.
Macaristan : 1
Szeged Üniversitesi İşbirliği anlaşması 01.02.2022 5 yıl
 • Karşılıklı yarar sağlayan akademik programların ve kursların geliştirilmesi;
 • Öğretim ve araştırma amacıyla akademik personel değişimi;
 • Ziyaret eden akademik personel ve öğrenciler için karşılıklı yardım;
 • Ortak araştırma, öğretim görevlisi ve eğitimler gibi faaliyetlerin koordinasyonu;
 • İlgili kurumların en iyi bilgisi dahilinde, kanunen veya takasa karşı herhangi bir yasak olmaması kaydıyla, karşılıklı ilgi alanlarındaki belge ve araştırma materyallerinin değişimi;
 • ve Eğitim ve araştırma için öğrenci değişimi.