KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

MUAYENE VE KABUL HEYETİ (Bilgisayar Malzemeleri Hariç)

 Başkan
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Tezcan ABASIZ
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
İlgili Birim Temsilcisi Üye