KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

KONUT TAHSİS KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Abuzer TAŞ
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ögr.Gör.Dr. Serhat ATMACA
Müdür Yardımcısı
MESLEK YÜKSEKOKULU
  
 Yedek Üye
Vehbi BAŞKAPAN
Daire Başkanı
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Doç.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Üye
Bektaş BULUT
Müdür
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI