KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

ÜNİVERSİTE YAYIN KURULU

 Başkan
Prof.Dr. Alpaslan CEYLAN
Rektör
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Ahmet BEŞE
Dekan Vekili
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ozan YILMAZ
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Mustafa DOLAZ
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Meerim İMAŞ KIZI
Dekan Yardımcısı
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Danışman Editör
Maksatbek INAKBEKOV
Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI