KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

KTMÜ PERFORMANS VE TEŞVİK DÜZENLEME, DEĞERLENDİRME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Mustafa ORÇAN
Rektör Yardımcısı
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Recai DOĞAN
Bölüm Başkanı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Baktıbek İSAKOV
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Uzman Destek
Maksatbek INAKBEKOV
Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI