KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

MANAS-+TV RADYO YAYIN KURULU VE MEDYA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Alpaslan CEYLAN
Rektör
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Dekan Vekili
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Abdı SATAROV
Öğretim Görevlisi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Dr. Bülent NAMAL
Müdür
REKTÖRLÜK