KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

PARA HARCAMA KOMİSYONU

 Başkan
Ceyda Tuğçe DÖNMEZ
Daire Başkanı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Başkan
Şamil BALCI
Müdür
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Mehmet KURT
Memur
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
İlgili Akademik Birim Yöneticisinin Görevlendireceği Personel Üye