KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KURUL VE KOMİSYONLAR

AKADEMİK PERFORMANS VE TEŞVİK DÜZENLEME, DEĞERLENDİRME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU

Akademik personelin yıl içindeki hizmet performansını değerlendirmek ve personeli teşvik etmek için faaliyetler planlamaktadır. Bilimsel çalışmaları değerlendirme, itirazları kabul etme ve bilimsel çalışmaları teşvik etme konusunda çalışmaktadır.

 Başkan
Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Rektör Yardımcısı
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Recai DOĞAN
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Mirbek TURDUEV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Uzman Destek
Maksatbek INAKBEKOV
Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DESTEKLEME KURULU*

Personelin saha araştırması, laboratuvar araştırması, bildiri, konferans, sempozyum ve kongre gibi araştırma faaliyetlerinde talep ettikleri destekleri değerlendirmektedir.

 Başkan
Prof.Dr. İsmail ŞEN
Dekan Vekili
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Kemal POLAT
Bölüm Başkanı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Mustafa DOLAZ
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Nurbek ALDAYAROV
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
* İlgili Birim Temsilcisi (Bilimsel Toplantı ve Etkinliklere ilgili)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

Personelin araştırma projeleri için destek taleplerinin değerlendirilmesini ve üniversite tarafından destek verilmesini onaylar. Araştırma projelerinin bilimsel, toplumsal ve ekonomik katkılarına göre değerlendirme yapılarak üniversite desteği verilmektedir.

 Başkan
Prof.Dr. Ertan ÖZENSEL
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ercan ÇELİK
Başkan
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
  
 Üye
Prof.Dr. İsmail ERPER
Bölüm Başkan Vekili
ZİRAAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOV
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Hasan HÜSEYİN ARI
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Rita İSMAİLOVA
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ebru DURAL
Bölüm Başkanı
MESLEK YÜKSEKOKULU
  

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU (BAYEK)

Bilimsel araştırma ve yayınların dürüstlük, açıklık, nesnellik (objektif olma), başkalarının bulgu ve yaratılarına saygı gibi temel ilkelere uygun biçimde yapılmasını sağlamayı amaçlayan ve bunun gerçekleşmesi için çalışmalar yapmaktadır.

 Başkan
Prof.Dr. Recai DOĞAN
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Yasin BOYLU
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Muhammet KAMALİ
Bölüm Başkanı
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Müdür
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOV
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Askarbek TÜLÖBAEV
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  

BURS KOMİSYONU

Üniversitede öğrencilere verilen burslar ile ilgili karar ve onay sürecini yönetmektedir. Burs alacak öğrencileri belirlemek için faaliyet yürütür.

 Başkan
Prof.Dr. Hasan AYIK
Dekan Vekili
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Müdür
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Meerim İMAŞ KIZI
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Günhan KAYHAN
Daire Başkanı
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

DERS GÖREVLENDİRMELERİ İNCELEME KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Kayrat BELEK
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Ella ABILAYEVA
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Bakıt MURZARAYIMOV
Dekan Yardımcısı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Meerim ARTIŞEVA
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Ayçürök MACİTOVA
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. İsmail ERPER
Bölüm Başkan Vekili
ZİRAAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Almas ABDIRAКMANOV
Öğretim Görevlisi
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Güntekin ŞİMŞEK
Dekan Yardımcısı
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Emil OMURZAK UULU
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Saliya VAYSKANOVA
Bölüm Başkanı
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
  
 Üye
Ögr.Gör.Dr. Serhat ATMACA
Müdür Yardımcısı
MESLEK YÜKSEKOKULU
  

EĞİTİM KOMİSYONU

Üniversitenin eğitim planlaması ve öğrenci planlamasını organize etmektedir.

 Başkan
Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Bakıt BORKOYEV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Recai DOĞAN
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Hasan HÜSEYİN ARI
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Nasuh USLU
Başkan
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
  
 Üye
Prof.Dr. Nurudin KIDIRALIYEV
Bölüm Başkanı
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. İsmail ERPER
Bölüm Başkan Vekili
ZİRAAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROV
Bölüm Başkanı
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Venera NARINOVA
Bölüm Başkanı
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Günhan KAYHAN
Daire Başkanı
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

ENFORMATİK ALT YAPI GELİŞTİRME VE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA KOMİSYONU

Üniversitenin teknolojik alt yapısını değerlendirmek, ihtiyaçları belirlemek ve satın alınmasını sağlamaktadır.

 Başkan
Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAEV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Erhan SEZGİN
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Emil OMURZAK UULU
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Aybek ADANBAYEV
Öğretim Görevlisi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Mehmet Kenan DÖNMEZ
Öğretim Görevlisi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Azizbek USUBALİYEV
Daire Başkanı
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Dr. Bülent NAMAL
Müdür
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Erdoğan ALTUN
Müdür
REKTÖRLÜK
  

ENGELSİZ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KOMİSYONU

Engelsiz Üniversite sloganı ile üniversitede engelli öğrencileri ve personelleri belirlemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetler yürütmektedir.

 Koordinatör
Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Kanat CANUZAKOV
Dekan Vekili
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ercan ÇELİK
Başkan
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Erkan EFİLTİ
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Doç.Dr. Nurzat TOTUBAYEVA
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Günhan KAYHAN
Daire Başkanı
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Nazira KUBANIÇBEK
Müdür
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
Engelli Öğrenci Temsilcisi Üye

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

Araştırma ve deneylerin hayvan hakları açısından etik ilkelere uygun olup olmadığı kontrol etmek ve değerlendirmek için faaliyet yürütür.

 Başkan
Prof.Dr. Askarbek TÜLÖBAEV
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ali Rişvanlı
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Fatih HATİPOĞLU
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Nurbek ALDAYAROV
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
Azamat ABAKİROV Hayvan Yetiştiricisi / Kırgız Cumh.Vatandaşı Üye
Doç. Dr. Irısbek BEGALİYEV Tarım Üniversitesi / Veteriner Fakültesi Üye
Mambetallı TURSUMBETOV K.C. Tarım Bakanlığı / Veteriner Hekimi Üye

KALİTE İCRA KURULU

 Başkan
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Müdür
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Başkan Yardımcısı
Prof.Dr. Recai DOĞAN
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Kalite Yönetim Temcilcisi
Prof.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Süreç Yönetimi Temsilcisi
Prof.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Kurumsal Risk Yönetimi Temsilcisi
Prof.Dr. Yasin BOYLU
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Akreditasyon Yönetim Temsilcisi
Prof.Dr. Bakıt BORKOYEV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Mirbek TURDUEV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Raportör
Ceyda Tuğçe AKDOĞAN
Daire Başkanı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

KİTAP TEMİN KOMİSYONU

Üniversitede bulunan kitapların değerlendirilmesi yapmak ve akademik birimlerin ihtiyaçlarına göre kitap alımlarını planlamaktır.

 Başkan
Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Rektör Yardımcısı
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Kemal POLAT
Bölüm Başkanı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Güntekin ŞİMŞEK
Dekan Yardımcısı
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Maksatbek INAKBEKOV
Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

KONUT TAHSİS KOMİSYONU

Üniversitemizde personel lojmanlarının adil ve eşit bir şekilde tahsisini yapmak için konut tahsis başvurularının değerlendirmesini yapmaktadır.

 Başkan
Prof.Dr. Alpaslan AŞIK
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Ögr.Gör.Dr. Serhat ATMACA
Müdür Yardımcısı
MESLEK YÜKSEKOKULU
  
 Üye
Vehbi BAŞKAPAN
Daire Başkanı
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Yedek Üye
Prof.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Yedek Üye
Bektaş BULUT
Müdür
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

KTMÜ ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU

Bu Komisyona Hiç Bir Üye Eklenmemiştir
KTMÜ ULUSLARARASILAŞMA KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Alpaslan CEYLAN
Rektör
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Serhat BURMAOĞLU
Dekan Vekili
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
Rektör Yardımcısı
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Doç.Dr. Rita İSMAİLOVA
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Mirbek TURDUEV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Maksatbek INAKBEKOV
Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

MEVZUAT GELİŞTİRME KOMİSYONU

Üniversitemizin mevzuatını güncel koşullara göre düzenlemek, taslak hazırlamak ve üst yönetime sunmak için faaliyet yürütmektedir.

 Başkan
Prof.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Müdür
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Recai DOĞAN
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Cevat ÖZYURT
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Nasuh USLU
Anabilim Dalı Başkanı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Burul SAGINBAYEVA
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Tamara KARAŞEVA
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Nail KARAGÖZ
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Saltanat MAMBAYEVA
Bölüm Başkanı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Zakir ÇOTAYEV
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Günhan KAYHAN
Daire Başkanı
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Vehbi BAŞKAPAN
Daire Başkanı
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

MUAYENE VE KABUL HEYETİ (Bilgisayar Malzemeleri Hariç)

Üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve ürün fiyatlarını değerlendirmek için kontrol mekanizması olarak çalışır.

 Başkan
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Erdal AYDOĞMUŞ
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
İlgili Birim Temsilcisi Üye

MUAYENE VE KABUL HEYETİ (Bilgisayar Malzemeleri İçin)

Üniversitenin teknolojik alımlarında ürün ve fiyat değerlendirmesi yapmaktadır.

 Başkan
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEV
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Mehmet Kenan DÖNMEZ
Öğretim Görevlisi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Aybek ADANBAYEV
Öğretim Görevlisi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
ONUR DURAL
Daire Başkanı
YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
İlgili Birim Temsilcisi Üye

MUHAMMEN BEDEL BELİRLEME KOMİSYONU

Üniversiteye ait ürünlerin bedellerini belirlemek için faaliyetler yürütmektedir.

 Başkan
Prof.Dr. Nurudin KIDIRALIYEV
Bölüm Başkanı
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Raziyahan ABDİYEVA
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Sapargül TURDUBEKOVA
Öğretim Görevlisi
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ceyda Tuğçe AKDOĞAN
Daire Başkanı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
ONUR DURAL
Daire Başkanı
YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
İsmail SARI
Müdür
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNETİM KURULU

Üniversitenin yurtlarında kalacak öğrencilerin adil bir şekilde (puan ve sıralamaya göre) belirlenmesini ve kontrolünü sağlamak için faaliyet yürütmektedir.

 Başkan
Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Zamira ÖSKÖNBAYEVA
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Nazira KUBANIÇBEK
Müdür
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Dr. Serhat ATMACA
Müdür Vekili
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Günhan KAYHAN
Daire Başkanı
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
Öğrenci Konseyi Temsilcisi Üye

ÖĞRENCİ YARDIM FONU KOMİSYONU

Üniversitemiz de öğrencilere yardım etmek için gönüllü personellerimizden gelen maddi bağışlar ile oluşturulan fonu doğru ve adil bir şekilde dağıtmak için faaliyetler yürütmektedir.

 Başkan
Prof.Dr. İsmail ŞEN
Dekan Vekili
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Doç.Dr. Nail KARAGÖZ
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Günhan KAYHAN
Daire Başkanı
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Ceyda Tuğçe AKDOĞAN
Daire Başkanı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Nazira KUBANIÇBEK
Müdür
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Talant TENTİMİŞOV
Müdür Yardımcısı
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

ÖYEP KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile üniversiteye nitelikli akademik personel yetiştirilmesi için faaliyetler yürütmektedir. Program kapsamında araştırma görevlilerinin farklı üniversitelere gönderilmesi ve performanslarını değerlendirmektedir.

 Başkan
Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Müdür
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Askarbek TÜLÖBAEV
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Erdal AYDOĞMUŞ
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  

RADYO MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KURULU

 Başkan
Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Rektör Yardımcısı
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Doç.Dr. Erdoğan AKMAN
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Abdülhakim Bahadır DARI
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Gökçe YOĞURTÇU
Bölüm Başkanı
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Regina CAMANKULOVA
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  

RADYO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU

 Başkan
Prof.Dr. Çağatay AKENGİN
Öğretim Üyesi
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Stambulbek MAMBETALİYEV
Öğretim Görevlisi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Nargiza MAMATKULOVA
Öğretim Görevlisi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Marat ERGEŞOV
Öğretim Görevlisi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Erdoğan ALTUN
Müdür
REKTÖRLÜK
  

SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU

Personel ve öğrencilerin sivil savunma konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve tedbirler konusunda planlama yapmaktadır.

 Başkan
Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
Rektör Yardımcısı
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Doç.Dr. Bakıt MURZARAYIMOV
Dekan Yardımcısı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Üye
Maksatbek INAKBEKOV
Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Günhan KAYHAN
Daire Başkanı
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Vehbi BAŞKAPAN
Daire Başkanı
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Ceyda Tuğçe AKDOĞAN
Daire Başkanı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
ONUR DURAL
Daire Başkanı
YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
 Üye
Cakşılık KOCOBAYEV
İnşaat Mühendisi
YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
Sivil Savunma Uzmanı Üye

SOSYAL TESİSLER VE KANTİN-KAFETERYA İŞLETMELERİ (Denetleme Kurulu)

Üniversitedeki sosyal tesislerde bulunan işletmelerin alım, satım, karar ve iş süreçlerini denetlemek için faaliyetler yürütmektedir

 Başkan
Prof.Dr. Serhat BURMAOĞLU
Dekan Vekili
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Nurudin KIDIRALIYEV
Bölüm Başkanı
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Hasan HÜSEYİN ARI
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Mustafa Murat KIZANLIKLI
Bölüm Başkanı
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Sapargül TURDUBEKOVA
Öğretim Görevlisi
TURİZM FAKÜLTESİ
  

SOSYAL TESİSLER VE KANTİN-KAFETERYA İŞLETMELERİ (Yönetim Kurulu)

Üniversitedeki sosyal tesislerde bulunan işletmelerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol mekanizmasını sağlamaktadır.

 Başkan
Yrd.Doç.Dr. Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Narıngül MARGAZİYEVA
Öğretim Üyesi
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Cunus GANİYEV
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Üye
Dr. Kadri AĞGÜN
Müdür
REKTÖRLÜK
  
*Sağlık Kültür Dairesi Başkanı oy hakkı olmaksızın toplantılara katılacaktır Üye

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Üniversitenin stratejik planını oluşturmak için çalışır. Stratejik plan doğrultusunda belirlenen zaman periyodlarında izleme ve değerlendirme yapmaktadır.

 Başkan
Prof.Dr. Serhat BURMAOĞLU
Dekan Vekili
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. İsmail ŞEN
Dekan Vekili
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Müdür
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Doç.Dr. Güntekin ŞİMŞEK
Dekan Yardımcısı
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Cunus GANİYEV
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ceyda Tuğçe AKDOĞAN
Daire Başkanı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMİŞLİK KOMİSYONU

 Başkan
Prof.Dr. Kemal POLAT
Bölüm Başkanı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Nazgül İMANBERDİEVA
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Nail KARAGÖZ
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Gökçe YOĞURTÇU
Bölüm Başkanı
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Canıl İSKAKOVA
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ögr.Gör.Dr. Serhat ATMACA
Müdür Yardımcısı
MESLEK YÜKSEKOKULU
  
 Üye
Ögr.Gör.Dr. Abdiraşit BABATAEV
Öğretim Görevlisi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ögr.Gör.Dr. Anarkan KASMALİYEVA
Öğretim Görevlisi
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ögr.Gör.Dr. Ulanbek ALIMOV
Öğretim Görevlisi
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Tair ESENALİ UULU
Öğretim Üyesi
ZİRAAT FAKÜLTESİ
  

TELEVİZYON MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KURULU

 Başkan
Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Rektör Yardımcısı
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Doç.Dr. Erdoğan AKMAN
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Abdülhakim Bahadır DARI
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Gökçe YOĞURTÇU
Bölüm Başkanı
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Regina CAMANKULOVA
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  

TELEVİZYON MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU

 Başkan
Prof.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Meerim ARTIŞEVA
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Müslim ŞAHİN
Öğretim Görevlisi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Stambulbek MAMBETALİYEV
Öğretim Görevlisi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Dr. Bülent NAMAL
Müdür
REKTÖRLÜK
  

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KOMİSYONU

Kırgızistan ve Türrkiye dışından Üniversiteye başvuru yapan öğrencilerin başvuru değerlendirmesini, seçimini yürütmektedir. İlgili öğrenci alım süreçlerini koordine ederek değerlendirmektedir.

 Başkan
Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Kemal POLAT
Bölüm Başkanı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Tamara KARAŞEVA
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Mirzat RAKİMBEK UULU
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Günhan KAYHAN
Daire Başkanı
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

ÜNİVERSİTE YAYIN KURULU

Üniversite yayını olarak akademik personelin hazırladığı yayınların kontrolünü, değerlendirmesini ve onaylanmasını yürütmektedir.

 Başkan
Prof.Dr. Alpaslan CEYLAN
Rektör
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Recai DOĞAN
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Mustafa DOLAZ
Öğretim Üyesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Meerim İMAŞ KIZI
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Kayrat BELEK
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Editör
Prof.Dr. Oktay ÖZGÜL
Genel Sekreter
GENEL SEKRETERLİK
  
 Danışman Editör
Maksatbek INAKBEKOV
Daire Başkanı
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  

YAYIN KURULU İNCELEME KOMİSYONU

Üniversite yayını olarak akademik personelin hazırladığı yayınlarını inceler. Yayınların değerlendirilmesi ve kontrolü sağlandıktan sonra yayın kuruluna gönderir.

 Başkan
Prof.Dr. Recai DOĞAN
Öğretim Üyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Alpaslan AŞIK
Öğretim Üyesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Ozan YILMAZ
Anabilim Dalı Başkanı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Doç.Dr. Bakıt MURZARAYIMOV
Dekan Yardımcısı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROV
Bölüm Başkanı
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Bakıt TURDUMAMBETOV
Bölüm Başkanı
TURİZM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Öğr.Gör. Sezer ERDOĞAN
Öğretim Görevlisi
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ