Kayıtlı Öğrencilerin Tez Konuları

Toplam sonuç: 111.
#Adı SoyadıTez KonusuAbdProgramı
 
1Cebrail NERGİZYEDISU BÖLGESININ VI-IX YÜZYILLARDAKI SOSYO-EKONOMIK YAPISITarih Anabilim DalıDoktora
2Rifat NERGİZBATKEN, TOKTOGUL, KARA KULCA AĞITLARI VE AĞITÇILARITürkoloji Anabilim DalıDoktora
3Gökcan ÇELİKCENGIZ AYTMATOV'UN ESERLERI ÜZERINDE ÇALIŞAN KIRGIZ VE TÜRK ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMALARI: TARIHI KARŞILAŞTIRMA ANALIZITürkoloji Anabilim DalıDoktora
4Nurgul KILIÇBEKOVABEŞERİ SERMAYENİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
5Nurcan ŞABİYEVAKIRGIZ CUMHURIYETINDEKI ENFLASYON VE EKONOMIK SONUÇLARIİktisat Anabilim DalıDoktora
6AYSULUU BAYCİGİTOVADÜNYA DİLLERİ ARASINDA İNGİLİZCE VE KIRGIZCA'DA "VAKİT" KAVRAMIIngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim DalıYüksek Lisans
7ASEL BAKTIBEKOVABÜYÜK BRİTANİYA LİDERİ OLARAK THERESA MAY'İN SİYASİ SÖYLEMİNİN ANALİZİIngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim DalıYüksek Lisans
8Cıldız MAMIROVAREHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ÖĞRENCILERINE ERGENLERDI ÇATIŞMA ÇÖZME BECERILERININ KAZANDIRILMASIEğitim Bilimleri Anabilim DalıDoktora
9İbrahim KABASAKALKIRGIZİSTAN'DA KUTLANAN RESMİ VE ÖZEL GÜNLERDE SOVYET ETKİSİ Sosyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
10Zarina ÇOMURAYEVAKIRGIZCA VE TÜRKIYE TÜRKÇESINDE İNSANLARIN DAVRAIŞLARIYLA İLGILI DEYIMLERIN KARŞILAŞTIRILMASIMütercim-Tercümanlık Anabilim DalıYüksek Lisans
11Semine ŞENGÜLMUHAMMED HAKİM HAN'IN MÜNTEHABÜ'T-TEVARİH'İ IŞIĞINDA HOKAND HANLIĞI İLE BUHARA EMİRLİĞİ ARASINDAKİ ALAN HAKİMİYETİ MÜCADELESİ Tarih Anabilim DalıYüksek Lisans
12DERYA İDİKURTOSMANLI-RUS VE İRAN ÜÇGENİNDE AHISKA BÖLGESİ-1829 EDİRNE ANDLAŞMASI ÖNCESİTarih Anabilim DalıDoktora
13Ciyde TOKTOBOLOTOVASOSYAL MEDYA REKLAMLARININ TÜKETICILERIN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKISI- FACEBOOK VE İNSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERINE BIR ÇALIŞMAİletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
14Elvira ŞAEVAÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN LİDERLİK ALGISI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
15Perizat RAHATBEKOVAYEREL HALKIN GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİĞE OLAN ALGI VE TUTUMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA: BİŞKEK ÖRNEĞİ İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
16Kımızay ABDIKULOVAYİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE İŞYERİ DİZAYNININ İŞ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: BİŞKEK'TE İKİ RESTORAN ÜZERİNE ARAŞTIRMA Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
17Süyünbek ÇIKINOVDUYGU DURUMLAR VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ARACILIK ROLÜ: BİŞKEK'TEKİ OTELLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
18Fatih KARAKAYAKIRGIZİSTAN’DA ULUSLARARASI NAKLİYE FİRMALARININ LOJİSTİK ANLAYIŞI VE FİRMALARIN FİNANSAL SORUNLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
19Mehmet SARGUTKIRGIZİSTAN’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
20Recep YürümezÇağatay şairi Harabati'nin Kakirnamesi (inceleme, Çeviryazı,Dizin,Ek Dizin, Tıpkıbasım)Türkoloji Anabilim DalıDoktora
21Çingis BEGİMTAYEVKurbangali Halidi'nin 'Tevarih-i Hamse-i' adlı eserindeki arkaizmlerin etimolojisiTürkoloji Anabilim DalıDoktora
22Cihan BİLGİLİKazakistan'da Kulakların Tasfiyesi: Tarih Yazıcılığı ÇalışmasıTarih Anabilim DalıDoktora
23Gülperi KUŞNAZAR KIZIBAĞIMSIZLIK DÖNEMİ KIRGIZ ŞİİRİNDE GELENEK VE YENİLİK MESELELERİ Türkoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
24Ali Rıza IŞIK1700-1850 YILLARI ARASINDA TÜRKİSTAN HANLIKLARINDA TİCARET Tarih Anabilim DalıYüksek Lisans
25Cakşılık KADIR UULUKIRGIZ SEÇKİNLERİNİN SİYASİ VE TARİHİ ROLÜ (XIX YY.ORTASI-XX YY. BAŞI) Tarih Anabilim DalıYüksek Lisans
26Asel ASKARBEKOVAGENÇ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GENÇ KADIN GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARI: BİŞKEK ÖRNEĞİ İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
27Cıldız Cumabay kızıEN UZUN ÖMÜRLÜ ÖRGÜTLER VE ONLARIN YAŞAM DÖNGÜSÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİNDE İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
28AYZAT MUKTARBEKOVAKIRGIZ BASIN DİLİNİN MESLEKİ SÖZVARLIĞITürkoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
29GÜLNAZ MAMBETKAZİEVAYUSUF HAS HACİB'İN "KUTADGU BİLGİ" ADLI ESERİNDE "İKTİDAR" KAVRAMITürkoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
30Tolgonay ADILCAN KYZYEBU'L-MUİN EN -NESEFİ'NİN "TABSİRATU'L-EDİLLE'SİNDE" AKIL VE AKILLA İLGİLİ KAVRAMLAR İslam Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
31Ayganışa Cangeldi KızıKIZ MEDRESELERİNDE EĞİTİM: BİŞKEK ÖRNEĞİ İslam Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
32Ulanbek KALMYRZA UULUAHKAM AYETLERİNDEKİ HELAL GIDAVE BESLENME İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN TAHLİLİ İslam Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
33Altynay KURMANBEKOVAİSLAM AİLE HUKUKUNDA KADININ MALİ HAKLARI İslam Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
34Nursultan SIDIKOVTOPLUM TEMELLİ TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
35Zarina ABILGAZİYEVABİŞKEK'TE BULUNAN LÜKS RESTORANLARDA İŞGÖREN DEVİR HIZI, NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
36Ömer KÜFREVİBİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK SİYASİ PARTİLERİN WEB SAYFASI KULLANIM STRATEJİLERİ: KIRGIZİSTAN SİYASİ PARTİLER ÖRNEĞİNDE İletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
37Мeerim CAKIPOVAYENİ BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA ARAŞLARI: INSTAGRAM VE FACEBOOK ÖRNEĞİ İletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
38Mustafa ERENTERÖR OLGUSUNUN SİNEMATOGRAFİK ANLATIYA YANSIMASI İletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
39Ayzirek URMATBEKOVAKIRGIZ BASININDA KADIN TEMSİLİ ( 1 OCAK 2018 - 1 HAZİRAN 2018 TARİHLERİ)İletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
40Zeki OKYAYSİYASAL İETİŞİM ARACI OLARAK SİYASİ PARTİLERDE AMBLEM KULLANIMI: TÜRK DÜNYASI ÖRNEĞİ İletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
41MUHAMMET SELİM ALKANKÜRESELLEŞME ÇAĞINDA DEĞİŞEN İNSANIN DEĞİŞMEYEN YANLARI (FELSEFİ ANALİZ)Felsefe Anabilim DalıYüksek Lisans
42Elfesiya SENCERBağımlılık Modeli Çerçevesinde Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanma Eğilimleri (Kırgızistan Örneği)İletişim Bilimleri Anabilim DalıDoktora
43ALİ ÇELİKKIRGIZCA VE TÜRKÇEDE KÖK FİİLLER Türkoloji Anabilim DalıDoktora
44Nursultan ABDİMİTALİP UULUKIRGIZLARIN KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAĞI OLARAK KAŞGARLI MAHMUD'UN DİVANÜ LUGAT İT- TÜRK Tarih Anabilim DalıDoktora
45AYKEL TAŞTANBAYEVAK. AKMATOV'UN "ARHAT" ROMANININ KIRGIZCADAN İNGİLİZCEYE ÇEVİRİSİNDE DİLBİLİMSEL VE STİLİSTİK ÖZELLİKLER Mütercim-Tercümanlık Anabilim DalıYüksek Lisans
46SEZİM TEMİRKANOVAKIRGIZLARIN DİL DÜNYASINDAKİ TABİATLA İLGİLİ KAVRAMLARIN TAHLİLİ VE İNGİLİZCEYE ÇEVİRİSİ (CENGİZ AYTMATOVUN ESERLERİ TEMELİNDE) Mütercim-Tercümanlık Anabilim DalıYüksek Lisans
47ELMİR ALLAHVERDİEVPAZARLAMA İLETİŞM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: İLETİŞİM OPERATÖRLERİ ÖRNEĞİNDE İletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
48BURCU SAYKIRGIZİSTANDA TÜRKİYENİN KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıYüksek Lisans
49KAYHAN KÜÇÜKİSLAM KARİMOV DÖNEMİ ÖZBEKİSTAN DIŞ POLİTİKASI Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıYüksek Lisans
50ADİNA BAYSILDAYEVAİSLAM HUKUKUNA GÖRE RIZKIN HELALLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İslam Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
51DOORANBEK İMARALİ UULUOŞ'TAKİ KAMU HASTANESİNİN ÇALIŞANLARININ İŞYERİ DEĞERLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
52ABDULSAMET TEKİNKONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL İTİBARIN İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİNDE MOTİVASYONUN ARACILIK ROLÜ: BİŞKEK ÖRNEĞİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
53KANIKEY ATAYAROVATİCARİ BANKALARIN KIRGIZİSTAN'DA REEL EKONOMİK SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ İktisat Anabilim DalıYüksek Lisans
54SEZİM ALMAZBEKOVAKIRGIZİSTAN'DA TARİH BİLİMİNİN DURUMU (1990-2017) Tarih Anabilim DalıDoktora
55ADİL AKTAŞHALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA İNSANİ DİPLOMASİ ARACI OLARAK TİKA'NIN KIRGIZİSTAN'DAKİ ÇALIŞMALARI İletişim Bilimleri Anabilim DalıDoktora
56ABDULKADİR KARAKIRGIZ TÜRKÇESİNDE İSTEME KİPLİĞİ Türkoloji Anabilim DalıDoktora
57WAN GUK ANKIRGIZCA VE KORECE'DEKİ TEBU VE ÖRTMECELER (TİPOLOJİK VE KÜLTÜREL BENZERLİKLER) Türkoloji Anabilim DalıDoktora
58ŞİRİNBÜ CUMANAZAROVAMENKUL KIYMET PİYASASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ. NEDENSELLİK ANALİZİİktisat Anabilim DalıYüksek Lisans
59AKSANA ABDURASULOVAKIRGIZ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ BAĞLAMINDA OYUN OLGUSUFelsefe Anabilim DalıYüksek Lisans
60CEMİL ŞİMŞEKALTAY TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI, GELENEKSEL SPORLARI VE OYUNLARI Tarih Anabilim DalıDoktora
61NURBEK MADMAROVBANKACILIK SEKTÖRÜNÜN RİSK YÖNETİM ALGISI VE RİSK YÖNETİMİNİN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: ALMANYA VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ İktisat Anabilim DalıDoktora
62TOLKUN BEKTURGAN KIZI"EVLİLİK" KAVRAMININ KIRGIZ VE AMERİKAN DÜNYA DİL HARİTASINDA YORUMLANMASI Ingiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim DalıYüksek Lisans
63NURZAT İLİYAZ KIZIERNST HEMİNGWAY'İN "AYSBERG" ÜSLUBUIngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim DalıYüksek Lisans
64AYGÜL ÇINTEMİROVAKIRGIZ TÜRKÇE'SİYLE YAZILAN ARAP HARFİ METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI PROBLEMİ (1924-1928)Türkoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
65AYNAGÜL KUDAYBERDİYEVABAĞIMSIZLIK DÖNEMİ SONRASI KIRGIZ ÇOCUK ŞİİRLERİNDE İDEOLOJİK VE TEMATİK ÖZELLİKLER Türkoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
66FATİH GÜRÖZBEK SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİ: DÜNÜ VE BUGÜNÜTarih Anabilim DalıYüksek Lisans
67AYŞE BULUTTÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA ÇOKAN VALİHANOV'UN VE "SOBRANIYE SOÇİNENİY I"in TAHLİLİTarih Anabilim DalıYüksek Lisans
68KANIKEY KASIMBEKOVAFİNANSAL REFAH VE YERLİ ÜRÜN SATIN ALIMLARINA ETKİSİ: BİŞKEK'TE BİR ARAŞTIRMAİşletme Anabilim DalıYüksek Lisans
69AHMET CAN DEMİRTÜKETİM KÜLTÜRÜNDE MELEZLEŞME: BİŞKEK ŞEHRİ ÖRNEĞİSosyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
70KAAN SOYAKFRUNZE'DEN BİŞKEK'E ŞEHRİN DÖNÜŞÜMÜSosyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
71MEHMET ALBAYRAKKAMU FABRİKALARININ ÖZELLEŞME SÜRECİ VE BUNUN SINIFSAL YAPIYA OLAN ETKİSİSosyoloji Anabilim DalıYüksek Lisans
72AYZADA ALİYEVAKIRGIZ SİNEMASINDA AUTEUR YÖNETMENLER VE İDEOLOJİ: AKTAN ARIM KUBAT SİNEMASI ÖRNEĞİİletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
73CANARA KADENOVASOSYAL MEDYA KULLANICISI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MAHREMİYET ENDİŞELERİ VE FARKINDALIKLARI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİİletişim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
74AYBALA TAALAYBEK KIZIKIRGIZİSTAN'DA DEMOKRASİ VE PARLAMENTO TARİHİUluslararası İlişkiler Anabilim DalıYüksek Lisans
75NAZİRULLO NEGMATOVAVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ VE KIRGIZİSTAN'A ETKİLERİUluslararası İlişkiler Anabilim DalıYüksek Lisans
76ALİMAN ABDRAZAKOVARUSYA'NIN KIRGIZİSTAN'A YÖNELİK YUMUŞAK GÜÇ POLİTİKASI (1991-2019)Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıYüksek Lisans
77SALTANAT ORUZBAYEVASOVYET PERSPEKTİFİNDEN KÜBA KRİZİ, 1962: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZUluslararası İlişkiler Anabilim DalıYüksek Lisans
78GÖKHAN KARABACAKSTALİN DÖNEMİ TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİ (1923-1953)Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıYüksek Lisans
79ERTUĞRUL GAZİ AKSOYGÜVENLİK AÇISINDAN TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ: 2002-2018 ЖЫЛДАРЫUluslararası İlişkiler Anabilim DalıYüksek Lisans
80BERMET ALİKOVATİYATRO SANATI YOLUYLA ERGENLİK DÖNEMİ ÇOCUKLARINDAKİ AHLAK GELİŞİMİNİN İNCELENMESİEğitim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
81İNDİRA AYTBAYEVAİNGİLİZ DİLİNDEKİ ATASÖZÜ VE DEYİM ÖĞRETİMİYLE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ETNOKÜLTÜREL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİEğitim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
82MİLANA SAYDAYEVAÇOK KÜLTÜRLÜ AİLE VE EĞİTİM ORTAMINDA YETİŞEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİEğitim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
83SELVA KALAÇOCUKLUĞUNDA SAVAŞ MAĞDURU OLAN ERGEN VE GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK SAĞLIĞIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİEğitim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
84ZARİFA SALMANOVAETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİLERİNE VE ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİEğitim Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
85BAKTIGÜL MAMADAMİNOVAÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE "ADEP" DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİİslam Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
86BEGAYIM NAZIRANBEK KIZI"DİN KÜLTÜRÜ VE TARİHİ" DERSİ İLE İLGİLİ KIRGIZİSTAN MEDYASINDA ÇIKAN TARTIŞMALARIN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİİslam Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
87TAALAYBEKOVA GÜLNURKUR'AN-I KERİM'DE "MARAZ" (HASTALIK) KAVRAMIİslam Bilimleri Anabilim DalıYüksek Lisans
88KANIKEY MAHAMATCAN KIZIRUSÇA VE TÜRKÇEDEKİ SOMATİK DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİMütercim-Tercümanlık Anabilim DalıYüksek Lisans
89AKİF KORKMAZGELENEKSEL SPOR OYUNLARININ KIRGIZİSTAN TURİZMİNE ETKİLERİTurizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
90AYGÜL İSATAYEVASOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİN TURİZME ETKİSİ: DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI ÖRNEĞİTurizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
91ELİZA ERNİSBEK KIZIKIRGIZ FELSEFESİNDE ADALET KONUSUNUN ANALİZİFelsefe Anabilim DalıYüksek Lisans
92ULANBÜ ZAYDİNOVABAĞIMSIZ KIRGIZİSTAN: DEMOKRASİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİSİ (FELSEFİ ANALİZ)Felsefe Anabilim DalıYüksek Lisans
93KASIMALI UULU BAYALİNFİLMLERDEKİ TARİHİ KÜLTÜREL ÖGELERİ AKTARMA SORUNLARI ("DİRİLİŞ ERTUĞRUL" DİZİSİNİN KIRGIZCA ÇEVİRİSİNİN ÖRNEĞİNDE)Mütercim-Tercümanlık Anabilim DalıYüksek Lisans
94BELEK MOLDONALIEVATIBBİ SÖYLEMDE (DISCOURSE) TERİMLERİN İNGİLİZCEDEN KIRGIZCAYA TERCÜME ÖZELLİKLERİMütercim-Tercümanlık Anabilim DalıYüksek Lisans
95BURULÇA TURDUBAYEVAAKILLI TURİZM UYGULAMALARININ KIRGIZİSTAN'DA FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİTurizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
96SALİH KIRDEMİRTURİZM İŞLETMELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİMİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: BİŞKEK ÖRNEĞİTurizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim DalıYüksek Lisans
97YILDIZ MERVE ÖZTÜRKCHARLOTTE BRONTE'NİN "JANE EYRE" ADLI ESERİNDE KADIN VE DOĞANIN NESNELLEŞTİRİLMESİIngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim DalıYüksek Lisans
98AYCAMAL URALBEKOVAFELSEFİ SORUN OLARAK İNTİHAR OLGUSUFelsefe Anabilim DalıYüksek Lisans
99FATİH FAYDALIBAĞIMSIZ DENETİMDE MAKİNE ÖĞRENMESİ YAKLAŞIMI: BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖRNEĞİİşletme Anabilim DalıDoktora
100Bektaş BULUTİktisadi Büyümenin Kaynakları Açısından Niteliksel Faktörlerin Etkisi: Ekonomik Özgürlükler ve İnsani Gelişmişlik Bağlamında Orta Asya Ülke Deneyimleriİktisat Anabilim DalıDoktora
101Şamil BALCIAvrasya Ekonomik Birliği: Kırgızistan örneğiİktisat Anabilim DalıDoktora
102Sabır MURATALIEVEbu Mansur el-Maturidi'nin Peygamber ve Sünnet Anlayışıİslam Bilimleri Anabilim DalıDoktora
103Şamşidin MAMATKULOVKARŞILAŞTIRMALI İSLAM HUKUKUNDA EHLİYET VE MÜKTESEP ARIZALARIİslam Bilimleri Anabilim DalıDoktora
104CAMİLA ABDIMALİKOVAKIRGIZ SİNEMASINDA MİTOLOJİK UNSURLARIN KULLANIMIİletişim Bilimleri Anabilim DalıDoktora
105TÜRKER ERKANEKONOMİK KRİZLERDE TÜRK MEDYASI (1980 SONRASI)İletişim Bilimleri Anabilim DalıDoktora
106MARAT ERGEŞOVTÜRK SOYLU ÜLKE SİNEMALARINDA BİR ANLATIM ARACI OLARAK ETNOSPORİletişim Bilimleri Anabilim DalıDoktora
107COŞKUN KALA1999-2008 YILLARI ARASINDAKİ KOSOVA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN MİZAH BASININA YANSIMASIİletişim Bilimleri Anabilim DalıDoktora
108MİRGÜL BEKMURZAEVAKIRGIZİSTAN'DA ÇOCUK YETİŞTİRME KÜLTÜRÜ: KIRGIZ, ÖZBEK VE RUS AİLELERİ ÖRNEĞİİslam Bilimleri Anabilim DalıDoktora
109FATİH BAŞKAPANKIRGIZİSTAN'IN ÇÜY BÖLGESİNDE YAŞAYAN TATAR TÜRKLERİNİN DİL TERCİHLERİ, SÜRDÜRÜMLERİ VE ETNİK DİLSEL CANLILIKLARITürkoloji Anabilim DalıDoktora
110SOLA PARKKIRGIZCA VE KORECEDEKİ "VAKİT" KAVRAMITürkoloji Anabilim DalıDoktora
111MURAT AVCIGİRİŞİMCİLERİN SOSYAL KİMLİKLERİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: STARTUPLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMAİşletme Anabilim DalıDoktora