Başkan
Prof.Dr. Alpaslan CEYLAN
Rektör
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV
Rektör Vekili
REKTÖRLÜK
  
 Üye
Prof.Dr. Ali ASLAN
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Yusuf YURDİGÜL
Öğretim Üyesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Özgül SALOR-DURNA
Bölüm Başkanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Metin BAYRAKTAR
Öğretim Üyesi
VETERİNER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Prof.Dr. Kadir ARDIÇ
Müdür
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  
 Üye
Prof.Dr. Yasin BOYLU
Öğretim Üyesi
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
  
 Üye
Doç.Dr. Muratbek KOCOBEKOV
Öğretim Üyesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç. Anarbek İBRAYEV
Dekan Vekili
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Bakıt MURZARAYIMOV
Dekan Yardımcısı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Ismet ALTINTAŞ
Öğretim Üyesi
FEN FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Ahmet AYGÜN
Öğretim Üyesi
ZİRAAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Doç.Dr. Ünal TÜRKÇAPAR
Bölüm Başkanı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  
 Üye
Doç.Dr. Abdullah Erdal TÜMER
Bölüm Başkanı
MESLEK YÜKSEKOKULU
  
 Üye
Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJIMUDINOVA
Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  
 Üye
Meerim KİNALİEVA
Okutman
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  
 Üye
Ceyda Tuğçe DÖNMEZ
Daire Başkanı
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  
Genel Sekreter Üye
Öğrenci Konseyi Temsilcisi Üye