Yüksek Lisans Dersleri

Kod Adı Kredi AKTS Ders Türü* Ders İzlencesini İndir
FLS-500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 ( 0 - 0 ) 10 ZD
FLS-502 MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 2 ( 1 - 2 ) 5 ZD
FLS-510 BİLİMSEL ARAŞTIRMA STAJI 1 ( 0 - 2 ) 10 ZD
FLS-511 PEDAGOJİK STAJ 1 ( 0 - 2 ) 10 ZD
FLS-512 SEMİNER 1 ( 0 - 2 ) 5 ZD
FLS-513 BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİSİ 2 ( 1 - 2 ) 5 ZD
FLS-514 YÜKSEK ÖĞRET. KURUM-DA FELSEFE ÖĞRETİMİNİN YÖNTEMLERİ 2 ( 1 - 2 ) 5 ZD
FLS-515 BİLGİ FELSEFESİ YÖNTEMLERİ VE ONTOLOJİ 3 ( 3 - 0 ) 5 ZD
FLS-516 ÇAĞDAŞ FELSEFE PROBLEMLERİ 3 ( 3 - 0 ) 5 ZD
FLS-517 ÇAĞDAŞ TOPLUM FELSEFESİ 3 ( 3 - 0 ) 5 ZD
FLS-524 DEVLET SINAVI 0 ( 0 - 0 ) 10 ZD
FLS-599 YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI 0 ( 0 - 0 ) 10 ZD
SBE-501 ENFORMATİK 1 ( 0 - 2 ) 5 ZD
FLS-526 ÇAĞDAŞ BİLGİ FELSEFESİ PROBLEMLERİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-527 MANTIK VE FELSEFİ PROBLEMLER 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-528 DİL FELSEFESİ PROBLEMLERİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-529 İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-530 ANTİK ETİK VE MODERN AHLAKLIK 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-531 ZİHİN FELSEFESİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-532 SİYASET FELSEFESİ: İKTİDAR VE MEŞRUİYET 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-533 PLATON VE ARİSTOTELES: ÇAĞDAŞ FELSEFEYE ETKİLERİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-534 FARABİ VE İBN SİNA: VARLIK PROBLEMİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-535 İBN RÜŞD VE AQUNAS: FELSEFİ KARŞILAŞTIRMA 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-536 KANT FELSEFESİ VE METAFİZİK 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-537 RUS FELSEFE TARİHİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-538 MARKS FELSEFESİ VE MARKSİZM 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-539 FENOMENOLOJİ 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-540 FÜTÜROLOJİ: ÜTOPYA VE DİSTOPYA 3 ( 3 - 0 ) 5 SD
FLS-541 DEĞERLERİN DOĞASI VE YAPISI 3 ( 3 - 0 ) 5 SD

*: ZD - Zorunlu Ders     SD - Seçmeli Ders