EDEBİYAT FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Adı SoyadıBirimGörevBaşkan/Üye
Prof.Dr. Ahmet BEŞEEDEBİYAT FAKÜLTESİDekan VekiliBaşkan
Prof.Dr. Ceenbek ALIMBAYEVEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOVEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Cevat ÖZYURTEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Doç.Dr. Oktay ÖZGÜLEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Cengiz BUYAREDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Yrd.Doç.Dr. Mirzat RAKIMBEK UULUEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye

FAKÜLTE KURULU

Adı SoyadıBirimGörevBaşkan/Üye
Prof.Dr. Ahmet BEŞEEDEBİYAT FAKÜLTESİDekan VekiliBaşkan
Prof.Dr. Çolpon NAYMANOVAEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Osmonakun İBRAİMOVEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Akmatali ALİMBEKOVEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOVEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Cevat ÖZYURTEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Ceenbek ALIMBAYEVEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Burul SAGINBAYEVAEDEBİYAT FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Prof.Dr. Zamira DERBİŞEVAEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Prof.Dr. Cıldız URMANBETOVAEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Nezahat CEYLANEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Aida KASİYEVAEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Alpaslan AŞIKEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Yrd.Doç.Dr. Halit AŞLAREDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fakulte

 Görevi: Dekan Vekili
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ahmet BEŞE
ahmet.bese@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-226/2
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:985
 Görevi: Dekan Yardımcısı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Alpaslan AŞIK
alpaslan.a@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-227
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:983
 Görevi: Dekan Yardımcısı
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Cıldız ÇIMANOVA
cildiz.cimanova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-223/2
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:988
 Görevi: Fakülte Sekreteri
Adı Soyadı: Abdusalam GULAMOV
abdusalam.gulamov@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-226/1
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:984
 Görevi: Dekan Sekreteri
Adı Soyadı: Nazgül MOLDOBOLOTOVA
nazgul.moldobolotova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-226
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:987

Batı Dilleri Bölümü / İngiliz dili ve edebiyatı programı

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Çolpon NAYMANOVA
cholpon.naymanova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-222/1
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:699
 Görevi: Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı: Damira KAYDALİYEVA
damira.kaydaliyeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-222/1
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:990
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ahmet BEŞE
ahmet.bese@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-220
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:698
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Kanıkey KALIYEVA
kanykei.kalieva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-202
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:997
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Cıldız ÇIMANOVA
cildiz.cimanova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-202
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:988
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Anarkan Bekturova
anarkan.bekturova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-202
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:998
 Görevi: Okutman
Adı Soyadı: Gülnara BAYGOBILOVA
gulnara.baygobylova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-202
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:998
 Görevi: Yarı Zamanlı
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Çolpon BEKBALAYEVA
cholpon200772@mail.ru
Oda No: İİBF-202
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:998
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Gulina AYDIRALİEVA (DSÜ)
gulina.aydiraliyeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-222
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:998

Doğu Dilleri Bölümü/Rus dili ve edebiyati programi

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Osmonakun İBRAİMOV
osmonakun.ibraimov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-405/1
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:889
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Zamira DERBİŞEVA
zamira.derbisheva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-407
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:892
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Elena COLAMANOVA
elena.colamanova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-408
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:894
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Alla NAROZYA
alla.narozya@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-408
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:894
 Görevi: Okutman
Adı Soyadı: Natalya YANKIN
natalya.yankin@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-408
Tel: Dahili:894
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Doç.Dr. Baktıgül DÜYŞEBEKOVA
baktigul.dusebekova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-405
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Amina GALİMOVA
amina.galimova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-405
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887

Doğu Dilleri Bölümü/Çin dili ve edebiyatı programı

 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Yu CHEN
chen.yu@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-404
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Mingqui ZHANG
zhang.mingqiu@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-404
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Doç.Dr. Baktıgül NARINBAYEVA
baktigul.narinbayeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-405
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Nazira ABDIGAZİYEVA
nazira.abdigaziyeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-405
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Rayile TURSUN
rayile.tursun@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-405
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: Okutman
Adı Soyadı: Kanatbek ABDUCAPAR UULU
kanatbek.abducaruulu@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-403
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: Yarı Zamanlı
Adı Soyadı: Aycamal AKIYKATOVA
aycamal.akiykatova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-403
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı: Huan Lİ
li.huan@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-403
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı:Araş.Gör. Şirin KURMANGAZİYEVA
sirin.kurmangaziyeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-405
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:887

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Akmatali ALİMBEKOV
akmatali.alimbekov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-117
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:703
 Görevi: Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı: Parizat SADAMBAYEVA
perizat.sadambayeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-117
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:723
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
marif.ozerbash@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-118
Tel: 00996312 49 27 63 Dahili:686
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Kürşad YILMAZ
kursad.yilmaz@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-119
Tel: 00996312 49 27 63 Dahili:725
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Prof.Dr. Nazarkul İŞEKEYEV
nazarkul.isekeev@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-117
Tel: Dahili:723
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Prof.Dr. Selahattin AVŞAROĞLU
selahattin.avsaroglu@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-117
Tel: Dahili:723
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Erkan EFİLTİ
erkan.efilti@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-116
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:741
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Doç.Dr. Aygül ÇALDANBAYEVA
aygul.chaldanbayeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-117
Tel: 00996312 49 27 63 Dahili:723
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kanışay KOCOGELDİYEVA
kanishay.kojogeldieva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-116
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:723
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Yavuz Ercan GÜL
yavuz.gul@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-116
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:723
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Kadiyan BOOBEKOVA
kadiyan.boobekova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-119
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:725

Felsefe Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV
zhamgyrbek.bokoshov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-506
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:919
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Cıldız URMANBETOVA
cildiz.urmanbetova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-504
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:916
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Barış MUTLU
baris.mutlu@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-503
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:914
 Görevi: Yarı Zamanlı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Nurzak ASANBEKOV
nurzak.asanbekov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-505
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:918
 Görevi: Yarı Zamanlı
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Sаvetbek ABDRASULOV
savetbek.abdrasulov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-505
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:918
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Doç.Dr. Gülnara KURUMBAYEVA
gulnara.kurumbaeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-117
Tel: Dahili:723
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Kishimjan ESHENKULOVA
kishimjan.eshenkulova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-504
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:916
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Abdiraşit BABATAEV
abdirasit.babataev@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-503
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:914

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ekrem ARIKOĞLU
ekrem.arikoglu@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-106
Tel: Dahili:734
 Görevi: Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı: Cıldız BEYŞENOVA
jildizkan.beyshenova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-105
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:733

Mütercim-Tercümanlık Bölümü/Kırgızca-ingilizce programı

 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Saltanat MAMBAYEVA
saltanat.mambaeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-107
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:735
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Aida KASİYEVA
aida.kasieva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-103
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:728
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Gülnura CUMALİYEVA
gulnur.jumalieva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-104
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:730
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Nurgül KARIBEKOVA
nurgul.karybekova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-102
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:691
 Görevi: Okutman
Adı Soyadı: Meerim KİNALİEVA
meerim.kinalieva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-101
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:689

Mütercim-Tercümanlık Bölümü/Kırgızca-türkiye türkçesi programı

 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ekrem ARIKOĞLU
ekrem.arikoglu@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-106
Tel: Dahili:734
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Kaliya KULALİYEVA
kaliya.kulaliyeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-104
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:730
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Cıldız ALİMOVA
cildiz.alimova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-108
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:738
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Muhittin GÜMÜŞ
muhittin.gumus@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-103
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:728
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Rahat ASKAROVA
rahat.askarova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-108
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:738
 Görevi: Okutman
Adı Soyadı:Dr. Döölötbek EŞKENOV
doolotbek.eshkenov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-104
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:730

Mütercim-Tercümanlık Bölümü/Rusça-türkiye türkçesi programı

 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Çolpon SIDIKOVA
cholpon.sydykova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-107
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:736
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Gülsanam ABDUVALİYEVA
gulsanam.abduvaliyeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-101
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:689
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Leyla BABATÜRK
leyla.babaturk@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-102
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:691
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Mukadas SABİROVA
mukadas.sabirova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-101
Tel: 00996 312 49 27 62 Dahili:689

Sosyoloji Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Cevat ÖZYURT
cevat.ozyurt@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-401
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:871
 Görevi: Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı: Alirıza IŞIK
aliriza,isik@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-505
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:918
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mustafa ORÇAN
mustafa.orcan@manas.edu.kg
Oda No: REKB-401
Tel: 00996 312 49 27 78 Dahili:1045
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ertan ÖZENSEL
ertan.ozensel@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-402
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:883
 Görevi: Yarı Zamanlı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA
taalay.sharshembieva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-210
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:607
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Baktıbek İSAKOV
baktybek.isakov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-401
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:871
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Samarbek SIRGABAYEV
samarbek.sırgabaev@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-210
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:918
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Caynagül ASANGULOVA
caynagul.asangulova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF--
Tel: 492763/67 Dahili:918
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Mametbek MIRZABAYEV
mametbek.mırzabaev@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-505
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:918
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı:Araş.Gör.Dr. Ali ÜNAL
a.unal@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-501
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:910
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı:Araş.Gör.Dr. Nurgül SULAYMANOVA
nurgul.sulaymanova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-501
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:910

Tarih Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ceenbek ALIMBAYEV
jeenbek.alymbaev@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-225
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:988
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Anvarbek MOKEEV
anvar.mokeev@manas.edu.kg
Oda No: REKB-А-122
Tel: 00996 312 49 27 88/ 54 91 37 Dahili:1048
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Kubatbek TABALDİYEV
kubatbek.tabaldiev@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-204
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:601
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Muratbek KOCOBEKOV
muratbek.kojobekov@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-208
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:605
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ
yunusemre.gurbuz@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-209
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:606
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Nezahat CEYLAN
nezahat.ceylan@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-210
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:607
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Oktay ÖZGÜL
oktay.ozgul@manas.edu.kg
Oda No: REKB-222
Tel: 00996 312 492788 Dahili:1231
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Alpaslan AŞIK
alpaslan.a@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-227
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:983
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Cengiz BUYAR
cengiz.buyar@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-201
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:995
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Roza ABDYKULOVA
roza.abdykulova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-203
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:999
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA
zuura.altymyshova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-201
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:995
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Kayrat BELEK
kairat.belek@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-208
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:606
 Görevi: Akademik Uzman
Adı Soyadı:Dr. Künbolot AKMATOV
kunbolot.akmatov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-003
Tel: 00996 312 49 27 78 Dahili:1002
 Görevi: Yarı Zamanlı
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Amantur CAPAROV
amantur.japarov@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-104
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:603
 Görevi: Hizmetli
Adı Soyadı: Gülnaz ASKARBEK
gulnaz.askarbek@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-205
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:603

Türkoloji Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Burul SAGINBAYEVA
burul.saginbayeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-EF-106
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:967
 Görevi: Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı:Dr. Cazgül CAKAKOVA
cazgul.cakakova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-105
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:965
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Layli ÜKÜBAYEVA
layli.ukubaeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-110
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:971
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ozan YILMAZ
ozan.yilmaz@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-102
Tel: 00996 312 49 27 82 Dahili:960
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Taalaybek ABDİYEV
taalay.abdiev@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-105
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:965
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Erdal AYDOĞMUŞ
erdal.aydogmus@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-101
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:960
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Halit AŞLAR
halit.aslar@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-104
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:964
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Nurdin USEEV
nurdin.useev@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-103
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:962
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Osman ARICAN
osman.arican@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-101
Tel: 00996312492782 Dahili:961
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Mirzat RAKIMBEK UULU
mirzat.rakimbekuulu@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-109
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:966
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Negizbek ŞABDANALİYEV
negizbek.sabdanaliyev@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-103
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:961
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Çınar CILKIÇİYEVA
cinar.cilkiciyeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-104
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:964
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı:Araş.Gör.Dr. Zarina CALBİYEVA
zarina.calbiyeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-102
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:963