ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
Biyoteknoloji ve Bioçesitlilik Arastırma Merkezi

 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Prof.Dr. ALİ ASLAN
ali.aslan@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-205
Tel: 00996 312 492788 Dahili:1054
 Görevi: Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Nazgül İMANBERDİEVA
nazgul.imanberdieva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MFFB-207
Tel: Dahili:1056
 Görevi: Üye
Adı Soyadı:Doç. Nurbek ALDAYAROV
nurbek.aldayarov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MFFB-204
Tel: Dahili:1053
 Görevi: Üye
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROV
kadyr.chekirov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB- MFFB-204
Tel: Dahili:1053
 Görevi: Üye
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Yılmaz KAYA
yilmaz.kaya@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MFFB-206
Tel: Dahili:1059
 Görevi: Memur
Adı Soyadı: Mehmet SARGUT
mehmet.sargut@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-214
Tel: 49 27 86/94 Dahili:1046

Orta Asya Arastırmaları Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ
yunusemre.gurbuz@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-203
Tel: 00996 312 49 27 52 Dahili:1201
 Görevi: Memur
Adı Soyadı:Dr. Zalina Adobaşeva
zalina.adobasheva@manas.edu.kg
Oda No: LİEB1-10
Tel: Dahili:
 Görevi: Sözleşmeli Memur
Adı Soyadı:Dr. Maksat Acıkan uulu
makstalas@mail.ru
Oda No: LİEB1-3
Tel: 49 27 63, 65 Dahili:
 Görevi: Aylık Sözleşmeli Memur
Adı Soyadı: Özlem Gül
ozlemgul1991@gmail.com
Oda No: LİEB1-10
Tel: Dahili:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Prof.Dr. Kürşad YILMAZ
kursad.yilmaz@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-124
Tel: 0312 49 27 81 Dahili:1269
 Görevi: Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Mirzat RAKIMBEK UULU
mirzat.rakimbekuulu@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-109
Tel: 0312 49 27 65 Dahili:966
 Görevi: İdari Uzman
Adı Soyadı:İdari Uzm. Nazgül ŞAYKİEVA
nazgul.shakiyeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-125
Tel: 0312 49 27 81 Dahili:1290
 Görevi: Hizmetli
Adı Soyadı: Dinarkül MAMBETOVA
dinara.mambetova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-126
Tel: 0312 49 27 81 Dahili:1265

Sürekli Eğitim Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Doç.Dr. Erkan EFİLTİ
erkan.efilti@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-İLEF-103
Tel: 49 27 63, 65 Dahili:
 Görevi: Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Venera NARİNOVA
venera.narinova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-306
Tel: 492762-65 Dahili:855
 Görevi: Müdür
Adı Soyadı: Gülmira MAMBETALİYEVA
gulmira.mambetaliyeva@manas.edu.kg
Oda No: LİEB1-3
Tel: Dahili:

Türk Uyğarlığı Araştırma Merkezi

 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Doç.Dr. Oktay Özgül
oktay.ozgul@manas.edu.kg
Oda No: REKB-REKB-222
Tel: 492788 Dahili:1231
 Görevi: Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Zamira Derbişeva
zamira.derbisheva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-407
Tel: 00996 312 49 27 63 Dahili:892
 Görevi: Müdür
Adı Soyadı: Gülmira Mambetaliyeva
gulmira.mambetaliyeva@manas.edu.kg
Oda No: LİEB1-3
Tel: Dahili:

Uzaktan Eğitim Merkezi

 Görevi: Başkan
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Roza ABDYKULOVA
roza.abdykulova@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-İİBF-203
Tel: 49 27 63, 65 Dahili:999
 Görevi: Başkan Vekili
Adı Soyadı:Doç.Dr. Bakıt ŞARŞENBAYEV
bakyt.sharshembaev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-516
Tel: 492778 Dahili:1135
 Görevi: Müdür
Adı Soyadı: Gülmira Mambetaliyeva
Oda No: LİEB1-3
Tel: Dahili: