ENSTİTÜ KURULU

Doç.Dr. İsmet AltıntaşMüdür Fen Bilimleri EnstitüsüBaşkan
Prof.Dr. Mürüvvet ILGINAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOVAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Hüseyn GÖÇMENAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEVAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOVAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA Anabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Prof.Dr. Nahit AKTAŞAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye
Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROVAnabilim Dalı BaşkanıFen Bilimleri EnstitüsüÜye

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

Adı SoyadıBirimGörevBaşkan/Üye
Doç.Dr. İsmet AltıntaşFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMüdür Başkan
Prof.Dr. Tinatin DÖÖLETKELDİYEVAFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜÖğretim Görevlisi Üye
Doç.Dr. Rayımbek SULTANOVFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜAnabilim Dalı BaşkanıÜye
Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROVFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜAnabilim Dalı BaşkanıÜye

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü

 Görevi: Müdür
Adı Soyadı:Doç.Dr. İsmet Altıntaş
ismet.altintas@manas.edu.kg
Oda No: GFD-106
Tel: 492788 Dahili:2301
 Görevi: Müdür Yardımcısı
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Emil Ömürzak uulu
emil.omurzak@manas.edu.kg
Oda No: GFD-109
Tel: 492788 Dahili:
 Görevi: Enstitü Sekreteri
Adı Soyadı: Bakıt RAHİMOV
bakyt.rahimov@manas.edu.kg
Oda No: GFD-108
Tel: 49 27 88 Dahili:2325
 Görevi: İdari İşler Memuru
Adı Soyadı: Zayra MUSAEVA
seven@manas.edu.kg
Oda No: GFD-107
Tel: 49 27 88 Dahili:2324
 Görevi: Uzman
Adı Soyadı:İdari Uzm. Guzel Duyşenkulova
bilgi.fbe@manas.edu.kg
Oda No: GFD-104
Tel: 492788 Dahili:2327

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV
rayimbek.sultanov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 510
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1144
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ulan BRİMKULOV
ulan.brimkulov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 512
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1126
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEV
bakyt.sharshembaev@manas.edu.kg
Oda No: MF 516
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1135
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Dr. Çınara CUMABAYEVA
chinara.jumabaeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-504
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1148
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Zamirgül KAZAKBAYEVA
zamira.kazakbaeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-503
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1147
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Rita Ismailova
rita.ismailova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-520
Tel: 492782 Dahili:1137

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV
anarseit.deydiev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 414
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1108
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV
kulmyrzaev@manas.edu.kg
Oda No: 415
Tel: 492756 Dahili:1105
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA
aydaykan.kasimakunova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 432
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1094
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Dr. Aygül USUBALİYEVA
ausubalieva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 408
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1119
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Cıldızay ÖZBEKOVA
zhyldyzai.ozbekova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-415
Tel: 49 27 82-88 Dahili:1104
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Ayçürök MACİTOVA
aichurok.mazhitova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-432
Tel: 49 27 82-88 Dahili:1094

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOV
zarlyk.maymekov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 314
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1077
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Kanatbek KOCOBAYEV
kanatbek.kojobaev@manas.edu.kg
Oda No: MF 316
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1075
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Nurzat TOTUBAYEVA
nurzat.totubaeva@manas.edu.kg
Oda No: MF 318
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1080
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mustafa DOLAZ
mustafa.dolaz@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-415
Tel: 49 27 81-82 Dahili:1076
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mehmet KOBYA
mehmet.kobya@manas.edukg
Oda No: MFFB-419
Tel: 49 27 56 Dahili:1077

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Nahit AKTAŞ
nahit.aktas@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-409
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1118
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Osman TUTKUN
osman.tutkun@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-403
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1114
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kalipa SALİYEVA
kalipa.salieva@manas.edu.kg
Oda No: MF 406
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1117
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Külümkan SARTOVA
kulumkan.sartova@manas.edu.kg
Oda No: MF 405
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1116
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Emil OMURZAK
emil.omurzak@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MFFB-407
Tel: 492788 Dahili:1112
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Bakıt BORKOYEV
bakyt.borkoev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-MF 408
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1119

Matematik Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA
anarkul.urdaletova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-218
Tel: 492788 Dahili:1035
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Asan ÖMÜRALİYEV
asan.omuraliev@manas.edu.kg
Oda No: FEN-217
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1038
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Elmira ABDILDAYEVA
elmira.abdyldaeva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-307
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1086
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ismet ALTINTAŞ
ismet.altintas@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-219
Tel: 492788 Dahili:1029
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Muhammet KAMALİ
muhammet.kamali@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-208
Tel: 492788 Dahili:1057
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Dr. Kalıskan MATANOVA
kalys.matanova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-209
Tel: 492756 Dahili:1058
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Fahreddin ABDULLAYEV
fahreddin.abdullayev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-219
Tel: 492790 Dahili:(1029)
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Avıt ASANOV
avyt.asanov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-333
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1036

Bahçe ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mürüvvet ILGIN
muruvvetilgin@gmail.com
Oda No: ZİRF-215
Tel: 492781-82 Dahili:2032
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Atilla DURSUN
atilla.dursun@manas.edu.kg
Oda No: ZİRF-201
Tel: 492781 Dahili:2043
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Ahmet AYGÜN
ahmet.aygun@manas.edu.kg
Oda No: MERB-208
Tel: 492781-82 Dahili:2053

Biyoloji Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROV
kadyr.chekirov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-204
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1053
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA
kurmanbekova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-213
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1042
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Nurbek ALDAYAROV
nurbek.aldayarov@manas.edu.kg
Oda No: 205
Tel: 49 27 56-57 Dahili:1054
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Oda No: MFFB-204
Tel: 492788 Dahili:1053
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Ali ASLAN
ali.aslan@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-205
Tel: 492788 Dahili:1054
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Nazgül İMANBERDİEVA Назгул
nazgul.imanberdieva@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-207
Tel: 492788 Dahili:1056
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Kaya
yilmaz.kaya@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-206
Tel: 492782 Dahili:

Bitki Koruma Anabilim Dalı

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. Hüseyn GÖÇMEN
huseyin.gocmen@manas.edu.kg
Oda No: ZİRF-ZİRF-6
Tel: 492781-82 Dahili:2154
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Tinatin DÖÖLETKELDİYEVA
tinatin.doolotkeldiyeva@manas.edu.kg
Oda No: ZİRF-310
Tel: 492788 Dahili:2159
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Mahabat KONURBAYEVA
mahabat.konurbaeva@manas.edu.kg
Oda No: ZİRF-312
Tel: 49 27 88 Dahili:2147
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Şenol YILDIZ
senol.yildiz@manas.edu.kg
Oda No: ZİRF-303
Tel: 492781-82 Dahili:2022
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. İsmail ERPER
isma.ilerper@gmail.com
Oda No: ZİRF-301
Tel: 492788 Dahili:2040

Biyoteknoloji

 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Kадырбай Чекиров
kadyr.chekirov@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-216
Tel: 492788 Dahili:1042
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Gülbübü Kurmanbekova
kurmanbekova@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-213
Tel: 492756 Dahili:1042
 Görevi: Anabilim Dalı Başkanı
Adı Soyadı:Prof.Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Oda No: MFFB-204
Tel: 492756 Dahili:1053
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Kaya
yilmaz.kaya@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-206
Tel: 492782 Dahili:
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Dr. Bircan Usubaliev
birzhan.usubaliev@manas.edu.kg
Oda No: MFFB-204
Tel: 492782 Dahili: