İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Adı SoyadıBirimGörevBaşkan/Üye
Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRKİLETİŞİM FAKÜLTESİDekan VekiliBaşkan
Prof.Dr. Ahmet BEŞEEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Prof.Dr. Yasin BOYLUTURİZM FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Erdoğan AKMANİLETİŞİM FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Doç. Moldoseyit MAMBETAKUNOVİLETİŞİM FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Yrd.Doç.Dr. Venera NARINOVAİLETİŞİM FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye

FAKÜLTE KURULU

Adı SoyadıBirimGörevBaşkan/Üye
Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRKİLETİŞİM FAKÜLTESİDekan VekiliBaşkan
Prof.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞEDEBİYAT FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Prof.Dr. Yasin BOYLUTURİZM FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Uğur ÜNALİLETİŞİM FAKÜLTESİÖğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Erdoğan AKMANİLETİŞİM FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Doç. Moldoseyit MAMBETAKUNOVİLETİŞİM FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye
Yrd.Doç.Dr. Venera NARINOVAİLETİŞİM FAKÜLTESİBölüm BaşkanıÜye

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Fakülte

 Görevi: Dekan Vekili
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK
mehmetsezai.turk@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-202
Tel: 492762-65 Dahili:798
 Görevi: Dekan Yardımcısı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Uğur ÜNAL
ugur.unal@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-204
Tel: 492762-65 Dahili:803
 Görevi: Dekan Yardımcısı
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Meerim ARTIŞEVA
meerim.artiseva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-302
Tel: 492762-65 Dahili:849
 Görevi: Fakülte Sekreteri
Adı Soyadı: Ömürzak İSAYEV
omurzak.isayev@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-206
Tel: 49 27 62-65 Dahili:808
 Görevi: Dekan Sekreteri
Adı Soyadı: Nargiza Abcaparova
nargiza.abcaparova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-201
Tel: 492762-65 Dahili:799

Gazetecilik Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Doç.Dr. Erdoğan AKMAN
erdogan.akman@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-308
Tel: 49 27 62-65 Dahili:859
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Niyazi AYHAN
niyazi.ayhan@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-507
Tel: 49 27 62-65 Dahili:920
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Gökçe YOĞURTÇU
gokce.yogurtcu@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-301
Tel: 49 27 62-65 Dahili:847
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Bakıtbek ORUNBEKOV
bakytbek.orunbekov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-307
Tel: 492762-65 Dahili:858
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Gülzada STANALİYEVA
gulzada.stanaliyeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-303
Tel: 492762-65 Dahili:850
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Topçugül NARMAMATOVA
topcugul.narmamatova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-303
Tel: 49 27 62-65 Dahili:850
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı:Araş.Gör. Zeki OKYAY
zeki.okyay@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-А-101
Tel: 492762-65 Dahili:768
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Doç.Dr. Çolponbay KARINOV (DSÜ)
colponbay.karinov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 492762-65 Dahili:920
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Ravşan ABDULLAYEV (DSÜ)
ravshan.abdullaev@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 492762-65 Dahili:808
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Konuralp KOZ
konuralp.koz@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 492762-65 Dahili:800
 Görevi: İdari İşler Memuru
Adı Soyadı: Aynura CARMATOVA
aynura.carmatova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-305
Tel: 49 27 62-65 Dahili:853

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Venera NARINOVA
venera.narinova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-306
Tel: 49 27 62-65 Dahili:855
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK
mehmetsezai.tuk@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-202
Tel: 492762-65 Dahili:798
 Görevi: Öğretim Üyesi
Adı Soyadı:Doç.Dr. Uğur ÜNAL
ugur.unal@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-302
Tel: 49262-65 Dahili:848
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Kanışay MUKTAROVA
kanisay.muktarova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-301
Tel: 49 27 62-65 Dahili:847
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Meerim ARTIŞEVA
meerim.artiseva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-303
Tel: 49 27 62-65 Dahili:854
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Kanıbek ÖMÜRBEKOV
kanybek.omurbekov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-307
Tel: 49 27 62-65 Dahili:857
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı:Araş.Gör. Banu ERDOĞAN ÇAKAR
banu.erdogancakar@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-217
Tel: 492762-65 Dahili:793
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Doç.Dr. Begayım MAKSUTOVA (DSÜ)
begayim.maksutova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-305
Tel: 492762-65 Dahili:
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Prof.Dr. Sedat ŞİMŞEK
sedat.simsek@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 492762-65 Dahili:800
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Prof.Dr. Metin IŞIK
metin.isik@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: Dahili:800
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Prof.Dr. Çetin Murat HAZAR
cmurat.hazar@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 49262-65 Dahili:800

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

 Görevi: Bölüm Başkanı
Adı Soyadı:Doç. Moldoseyit MAMBETAKUNOV
moldoseyit.mambetakunov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-218
Tel: 49 27 62-65 Dahili:795
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Prof. Manasbek MUSAYEV
manasbek.musaev@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-205
Tel: 492762-65 Dahili:807
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Yrd.Doç.Dr. Regina CAMANKULOVA
regina.camankulova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-507
Tel: 49 27 62-65 Dahili:720
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Artıkpay SÜYÜNDÜKOV
artikpay.suyundukov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-205
Tel: 49 27 62-65 Dahili:858
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Abdı SATAROV
abdi.satarov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-304
Tel: 49 27 62-65 Dahili:851
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Stambulbek MAMBETALİYEV
stambulbek.mambetaliyev@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-213
Tel: 49 27 62-65 Dahili:811
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Nargiza MAMATKULOVA
nargiza.mamatkulova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-213
Tel: 49 27 62-65 Dahili:811
 Görevi: Öğretim Görevlisi
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Marat ERGEŞOV
marat.ergeshov@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-214
Tel: 49 27 62-65 Dahili:809
 Görevi: Akademik Uzman
Adı Soyadı:Akademik Uzm. Fahri TARHAN
fahri.tarhan@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-C-101
Tel: 49 27 62-65 Dahili:744
 Görevi: Araştırma Görevlisi
Adı Soyadı:Araş.Gör. Camila ABDIMALİKOVA
camila.abdimalikova@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-217
Tel: 492762-65 Dahili:790
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Ögr.Gör.Dr. Aynura KABATAY KIZI (DSÜ)
aynura.kabataykizi@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 492762-65 Dahili:
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Prof.Dr. Enderhan KARAKOÇ
enderhan.karakoc@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 492762-65 Dahili:800
 Görevi: DSÜ
Adı Soyadı:Öğr.Gör. Zihni Oğuz AKIN
zihnioguz.akin@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 49262-65 Dahili:800
 Görevi: Memur
Adı Soyadı: Asan Djantaliev
asan.djantaliev@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-217
Tel: 492762-65 Dahili:794
 Görevi: Bölüm Sekreteri
Adı Soyadı: Turdukan Kıştoobayeva
turdukan.kyshtoobaeva@manas.edu.kg
Oda No: İLEF-203
Tel: 492762-65 Dahili:800